הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

ראיתי מנורת זהב

הפטרת חנוכה | על דימויים והתגשמותם – להפטרת שבת חנוכה המציאות מופיעה את הדימוי הנבואי בהפטרת חנוכה אנו...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

אותי שלח ד' למשחך למלך על ישראל

להפטרת פרשת זכור | על מלוכה ומלחמה בשעה שנמשח שאול למלכותו. הצורך הבסיסי של ישראל היה הגנה עליהם ועל רכושם...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

וזרקתי עליכם מים טהורים

הפטרת פרה | מוחלטות הגאולה בספר יחזקאל בתאורי התשובה והגאולה בתורה, מודגשת מאד התעוררות עם ישראל לקראת...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

הנשיא בישראל

להפטרת פרשת החודש | תפקיד המלך- עילוי הרצון הלאומי  בשעה ששאלו ישראל מלך, הטלטלה שאלתם בין דרישת מלך מסיבות...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפני על המחויבות והנקיות לקראת גאולה

הפטרת שבת הגדול | כאש מצרף וכבבורית מכבסים נביא תוכחה הוא מלאכי. הוא נשלח להוכיח את ישראל בעת בניין בית שני...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

מן הים אל דוד

להפטרת שביעי של פסח | מלכות ד' בקריעת הים ובמלכות דוד מעמד קריעת ים סוף הוא מעמד של מלכות ד'. זהו שיאה של...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

ושוב מול את בני ישראל שנית

המילה וארץ ישראל והבאתי אתכם אל הארץ בשעה שנכרתה ברית המילה עם אברהם אבינו – על ארץ ישראל נכרתה...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

להפטרת יום טוב ראשון של פסח דק'

התחיינה העצמות האלה

תחיה לאומית ותחית המתים בהפטרת חול המועד פסח אנו קוראים את חזון העצמות היבשות בו ממשיל הקב"ה ליחזקאל את...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

להפטרת שבת חול המועד פסח דק'

השמים כסאי והארץ הדום רגלי

להפטרת שבת ראש חודש | הגדלת החזון בעת משבר חזון הגאולה של ימי מנשה חז"ל לימדונו שישעיה נתנבא גם בימי מנשה,...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

חוטר מגזע ישי

להפטרת יום העצמאות | הגזע הכרות פורח שוב כאלה וכאלון אשר בשלכת בתחילת שליחותו של ישעיה נמשלו העמים סביבות...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

ותתפלל על ד'

להפטרת יום א' של ראש השנה | חנה- תהליך איסוף מהפרט אל הכלל תפילת חנה מהווה דוגמא מכוננת לעילוי הצרכים...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

מרחוק ד' נראה לי

להפטרת יום ב' של ראש השנה | מלכות ד' בנצח ישראל  תכלה שנה וקללותיה סיכום הגלות- המלכת ד' ביום הראשון של...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון

להפטרת שבת שובה |

על תשובה של צמיחה מחדש

ספר הושע – דחיה לצורך...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

והיה לעת ערב יהיה אור

להפטרת יום טוב ראשון של סוכות | התיקון לעתיד לבוא – כבימי עוזיה מלך יהודה ההפטרה פותחת בתיאור של גילוי שכינה...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

ביום בוא גוג על אדמת ישראל

להפטרת שבת חול המועד סוכות | סוגים שונים של תיקון לאומות העולם כליון הרוע תיקון וכליון לגויים הנביאים...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

לא חיזקו הכוהנים את בדק הבית

להפטרת פרשת שקלים | על כהונה ומלוכה בנין המקדש – ביצור הכהונה על ידי המלוכה כל עוד לא נבנה בית המקדש...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות המועדים - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ראיתי מנורת זהב

הפטרת חנוכה | על דימויים והתגשמותם – להפטרת שבת...
הרב מנחם שחור
שיעור

אותי שלח ד' למשחך למלך על ישראל

להפטרת פרשת זכור | על מלוכה ומלחמה בשעה שנמשח...
הרב מנחם שחור
שיעור

וזרקתי עליכם מים טהורים

הפטרת פרה | מוחלטות הגאולה בספר יחזקאל בתאורי...
הרב מנחם שחור
שיעור

הנשיא בישראל

להפטרת פרשת החודש | תפקיד המלך- עילוי הרצון...
הרב מנחם שחור
שיעור

הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפני על המחויבות והנקיות לקראת גאולה

הפטרת שבת הגדול | כאש מצרף וכבבורית מכבסים נביא...
הרב מנחם שחור
שיעור

מן הים אל דוד

להפטרת שביעי של פסח | מלכות ד' בקריעת הים ובמלכות...
הרב מנחם שחור
שיעור

ושוב מול את בני ישראל שנית

המילה וארץ ישראל והבאתי אתכם אל הארץ בשעה...
הרב מנחם שחור להפטרת יום טוב ראשון של פסח דק'
שיעור

התחיינה העצמות האלה

תחיה לאומית ותחית המתים בהפטרת חול המועד פסח אנו...
הרב מנחם שחור להפטרת שבת חול המועד פסח דק'
שיעור

השמים כסאי והארץ הדום רגלי

להפטרת שבת ראש חודש | הגדלת החזון בעת משבר חזון...
הרב מנחם שחור
שיעור

חוטר מגזע ישי

להפטרת יום העצמאות | הגזע הכרות פורח שוב כאלה...
הרב מנחם שחור
שיעור

ותתפלל על ד'

להפטרת יום א' של ראש השנה | חנה- תהליך איסוף מהפרט...
הרב מנחם שחור
שיעור

מרחוק ד' נראה לי

להפטרת יום ב' של ראש השנה | מלכות ד' בנצח...
הרב מנחם שחור
שיעור

יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון

להפטרת שבת שובה |

על תשובה של צמיחה...

הרב מנחם שחור
שיעור

והיה לעת ערב יהיה אור

להפטרת יום טוב ראשון של סוכות | התיקון לעתיד לבוא...
הרב מנחם שחור
שיעור

ביום בוא גוג על אדמת ישראל

להפטרת שבת חול המועד סוכות | סוגים שונים של תיקון...
הרב מנחם שחור
שיעור

לא חיזקו הכוהנים את בדק הבית

להפטרת פרשת שקלים | על כהונה ומלוכה בנין המקדש –...
הרב מנחם שחור