מאמרים על הפטרות דברים

ודאות הגאולה של ישעיהו

הפטרת עקב | ישעיהו מט | בהפטרת פרשת עקב נוהגים ישראל לקרוא מספר ישעיהו (מט, יד – נא, ג). זוהי למעשה תחילתו של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

התנערות מעייפות הגלות

הפטרת עקב | ישעיהו מט | החל מפרק מט בישעיהו, נפרס נושא שלם בספר ישעיהו, המעמיד את אמונת ישראל ביכולת ה' לגאול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

הגדולה העתידית של ירושלים

הפטרת ראה | ישעיהו נד | האמונה בגאולה להפטרת פרשת ראה יש קשר ישיר להפטרת השבת הקודמת – פרשת עקב. בהפטרת עקב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

שמחה בעקרות?

ישעיהו נד | כנסת ישראל נקראת בתחילת הפרק לשמוח בעקרותה - "רָנִּי עֲקָרָה לֹא יָלָדָה פִּצְחִי רִנָּה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

הנחמות הכפולות של ישעיהו

הפטרת שופטים | ישעיהו נא | הפטרת פרשת שופטים היא הפטרת הנחמה הרביעית מתוך שבע הפטרות הנחמה. בהפטרה זו, כמו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

קריאה להתעוררות ירושלים

הפטרת שופטים | ישעיהו נא-נב | בפרקים אלו הנביא מנבא שהקב"ה יעורר את ישראל להיגאל, והוא משתמש בלשון מיוחדת:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

הפטרת כי תצא (ישעיהו נד) – העקרה היולדת

כיצד ניתן לשמוח בעקרות? שבת פרשת כי תצא זו השבת החמישית מתוך שבעת הפטרות הנחמה. בשבת זו קוראים חלק מפרק נד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

ההארה באור ה'

הפטרת כי תבוא | ישעיהו ס | בשבת פרשת כי תבוא קוראים ישראל את השישית מתוך שבע הפטרות הנחמה של ישעיהו. בשתי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

החתן והכלה

הפטרת ניצבים | ישעיהו סא | כחתן וכלה בשתי הפטרות הנחמה האחרונות (כי תבוא וניצבים) חלה עליית מדרגה: בשבתות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

השירה שבסוף הצרות

הפטרת האזינו | שמואל ב, כד | עדות על השגחת ה' בשבת של שירת האזינו, קוראים ישראל בהפטרה את שירת דוד בסוף חייו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

הפכת מספדי

שבת חזון | השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה במחול ובשיר. אך מי הם השושבינים המלווים מטרונה בדברי קינה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

ושביה בצדקה

הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה. "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" מי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ודאות הגאולה של ישעיהו

הפטרת עקב | ישעיהו מט | בהפטרת פרשת עקב נוהגים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התנערות מעייפות הגלות

הפטרת עקב | ישעיהו מט | החל מפרק מט בישעיהו, נפרס...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הגדולה העתידית של ירושלים

הפטרת ראה | ישעיהו נד | האמונה בגאולה להפטרת פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שמחה בעקרות?

ישעיהו נד | כנסת ישראל נקראת בתחילת הפרק לשמוח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנחמות הכפולות של ישעיהו

הפטרת שופטים | ישעיהו נא | הפטרת פרשת שופטים היא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קריאה להתעוררות ירושלים

הפטרת שופטים | ישעיהו נא-נב | בפרקים אלו הנביא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הפטרת כי תצא (ישעיהו נד) – העקרה היולדת

כיצד ניתן לשמוח בעקרות? שבת פרשת כי תצא זו השבת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההארה באור ה'

הפטרת כי תבוא | ישעיהו ס | בשבת פרשת כי תבוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החתן והכלה

הפטרת ניצבים | ישעיהו סא | כחתן וכלה בשתי הפטרות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השירה שבסוף הצרות

הפטרת האזינו | שמואל ב, כד | עדות על השגחת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הפכת מספדי

שבת חזון | השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ושביה בצדקה

הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא...
הרב יהושע שפירא