הפטרת כי תבוא

ההארה באור ה'

הפטרת כי תבוא | ישעיהו ס | בשבת פרשת כי תבוא קוראים ישראל את השישית מתוך שבע הפטרות הנחמה של ישעיהו. בשתי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ההארה באור ה'

הפטרת כי תבוא | ישעיהו ס | בשבת פרשת כי תבוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |
קשר חי