הפטרת וזאת הברכה

ממשה ליהושע

הפטרת וזאת הברכה | קודש בונה טבע משה עבדי מת בסיום קריאת התורה אנו פותחים בנביא וקוראים את הפרק הראשון של...

לב ההפטרה וזאת הברכה - שמחת תורה

סרטון קצר וטקסט הסרטון | כיוון שבשמחת תורה אנחנו מסיימים את התורה, אנחנו מיד מתחילים אותה שוב, בפרשת בראשית....

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ממשה ליהושע

הפטרת וזאת הברכה | קודש בונה טבע משה עבדי...
הרב מנחם שחור
שיעור

לב ההפטרה וזאת הברכה - שמחת תורה

סרטון קצר וטקסט הסרטון | כיוון שבשמחת תורה אנחנו...
הרב עמנואל בן ארצי