הפטרת וזאת הברכה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
קשר חי