הפטרת האזינו

"ארדפה אויבי ואשמידם"

פרק כב | הקדמה בפרקנו מופיעה שירת דוד. בדברי השירה נאמרו גם הפסוקים הבאים: כא. "יגמלני ד' כצדקתי, כבֹר ידי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

השירה שבסוף הצרות

הפטרת האזינו | שמואל ב, כד | עדות על השגחת ה' בשבת של שירת האזינו, קוראים ישראל בהפטרה את שירת דוד בסוף חייו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"ארדפה אויבי ואשמידם"

פרק כב | הקדמה בפרקנו מופיעה שירת דוד. בדברי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השירה שבסוף הצרות

הפטרת האזינו | שמואל ב, כד | עדות על השגחת...
הרב יואב אוריאל
קשר חי