הפטרות דברים - הרב מנחם שחור

ואצרוף כבור סיגייך

להפטרת שבת חזון | סותר על מנת לבנות הנבואה בימי עוזיה- קריאת המלבי"ם נראים הדברים שנבואות ישעיה מסודרות לפי...

אמרי לערי יהודה

הפטרת ואתחנן - נחמו | נחמה מתוך השורש הפנימי קריאת ספר ישעיה על רקע ימי חזקיה הגמרא במסכת סנהדרין מעלה...

התשכח אישה עולה

להפטרת פרשת עקב | מרעיה לבת ובחזרה דימויי האישה בנביאים פעמים רבות מדמים הנביאים את יחסי הקב"ה וכנסת ישראל...

אבני חפץ

להפטרת פרשת ראה | על החפץ המצמיח את ציורי הגאולה ושמתי כדכד שמשותייך הפטרתינו פותחת בתיאור ירושלים כמעוטרת...

לנטוע שמים וליסוד ארץ

להפטרת פרשת שופטים | על בנין הפנימי מול עוצמה חיצונית מקורות העוצמה הפטרתינו פותחת בחיזוק אל מול חמת...

רני עקרה

להפטרת כי תצא | רני עקרה לא ילדה הפטרתינו פותחת בתיאור כנסת ישראל כעקרה שלא ילדה: רָנִּ֥י עֲקָרָ֖ה לֹ֣א...

ועלייך יזרח ד'

להפטרת כי תבוא | דעיכת הלאומיות באומות ותחייתה בישראל כי הנה החושך יכסה ארץ בהפטרת פרשת שופטים, למדנו על...

פורה דרכתי לבדי

להפטרת פרשת ניצבים | על הנקם האלוקי כבסיס להתעלות העולם פורה דרכתי לבדי בהפטרת "כי תצא" עסקנו ביכולת להעלות...

ממשה ליהושע

הפטרת וזאת הברכה | קודש בונה טבע משה עבדי מת בסיום קריאת התורה אנו פותחים בנביא וקוראים את הפרק הראשון של...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ואצרוף כבור סיגייך

להפטרת שבת חזון | סותר על מנת לבנות הנבואה בימי...
הרב מנחם שחור
שיעור

אמרי לערי יהודה

הפטרת ואתחנן - נחמו | נחמה מתוך השורש...
הרב מנחם שחור
שיעור

התשכח אישה עולה

להפטרת פרשת עקב | מרעיה לבת ובחזרה דימויי האישה...
הרב מנחם שחור
שיעור

אבני חפץ

להפטרת פרשת ראה | על החפץ המצמיח את ציורי...
הרב מנחם שחור
שיעור

לנטוע שמים וליסוד ארץ

להפטרת פרשת שופטים | על בנין הפנימי מול עוצמה...
הרב מנחם שחור
שיעור

רני עקרה

להפטרת כי תצא | רני עקרה לא ילדה הפטרתינו פותחת...
הרב מנחם שחור
שיעור

ועלייך יזרח ד'

להפטרת כי תבוא | דעיכת הלאומיות באומות ותחייתה...
הרב מנחם שחור
שיעור

פורה דרכתי לבדי

להפטרת פרשת ניצבים | על הנקם האלוקי כבסיס להתעלות...
הרב מנחם שחור
שיעור

ממשה ליהושע

הפטרת וזאת הברכה | קודש בונה טבע משה עבדי...
הרב מנחם שחור