הפטרות דברים

הפטרת פרשת ראה: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח"

הקדמה נאמר בהפטרה: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי, זאת נחלת עבדי ד' וצדקתם מאתי,...

שירת האזינו ושירת דוד

הפטרת האזינו | | ישועת ד' בזכות המעשים או למען שמו שתי שירות זכינו לקרוא השבוע. בקריאה בתורה את שירת האזינו...

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |

ואצרוף כבור סיגייך

להפטרת שבת חזון | סותר על מנת לבנות הנבואה בימי עוזיה- קריאת המלבי"ם נראים הדברים שנבואות ישעיה מסודרות לפי...

אמרי לערי יהודה

הפטרת ואתחנן - נחמו | נחמה מתוך השורש הפנימי קריאת ספר ישעיה על רקע ימי חזקיה הגמרא במסכת סנהדרין מעלה...

התשכח אישה עולה

להפטרת פרשת עקב | מרעיה לבת ובחזרה דימויי האישה בנביאים פעמים רבות מדמים הנביאים את יחסי הקב"ה וכנסת ישראל...

אבני חפץ

להפטרת פרשת ראה | על החפץ המצמיח את ציורי הגאולה ושמתי כדכד שמשותייך הפטרתינו פותחת בתיאור ירושלים כמעוטרת...

לנטוע שמים וליסוד ארץ

להפטרת פרשת שופטים | על בנין הפנימי מול עוצמה חיצונית מקורות העוצמה הפטרתינו פותחת בחיזוק אל מול חמת...

רני עקרה

להפטרת כי תצא | רני עקרה לא ילדה הפטרתינו פותחת בתיאור כנסת ישראל כעקרה שלא ילדה: רָנִּ֥י עֲקָרָ֖ה לֹ֣א...

ועלייך יזרח ד'

להפטרת כי תבוא | דעיכת הלאומיות באומות ותחייתה בישראל כי הנה החושך יכסה ארץ בהפטרת פרשת שופטים, למדנו על...

פורה דרכתי לבדי

להפטרת פרשת ניצבים | על הנקם האלוקי כבסיס להתעלות העולם פורה דרכתי לבדי בהפטרת "כי תצא" עסקנו ביכולת להעלות...

ממשה ליהושע

הפטרת וזאת הברכה | קודש בונה טבע משה עבדי מת בסיום קריאת התורה אנו פותחים בנביא וקוראים את הפרק הראשון של...

שבע שאלות על 'שבע דנחמתא'

הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן תכח): "מי"ז בתמוז ואילך מפטירין תלתא דפורענותא, ושבע...

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו - נבואות נחמה?

הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא במסכת בבא בתרא (יד ע"ב) אומרת: "ישעיה כוליה נחמתא". כלומר: ספר ישעיהו...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

מאמרים על הפטרות דברים

הרב יואב אוריאל 10 שיעורים
שיעור

הפטרת פרשת ראה: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח"

הקדמה נאמר בהפטרה: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שירת האזינו ושירת דוד

הפטרת האזינו | | ישועת ד' בזכות המעשים או למען...
הרב מנחם שחור
שיעור

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |
שיעור

ואצרוף כבור סיגייך

להפטרת שבת חזון | סותר על מנת לבנות הנבואה בימי...
הרב מנחם שחור
שיעור

אמרי לערי יהודה

הפטרת ואתחנן - נחמו | נחמה מתוך השורש...
הרב מנחם שחור
שיעור

התשכח אישה עולה

להפטרת פרשת עקב | מרעיה לבת ובחזרה דימויי האישה...
הרב מנחם שחור
שיעור

אבני חפץ

להפטרת פרשת ראה | על החפץ המצמיח את ציורי...
הרב מנחם שחור
שיעור

לנטוע שמים וליסוד ארץ

להפטרת פרשת שופטים | על בנין הפנימי מול עוצמה...
הרב מנחם שחור
שיעור

רני עקרה

להפטרת כי תצא | רני עקרה לא ילדה הפטרתינו פותחת...
הרב מנחם שחור
שיעור

ועלייך יזרח ד'

להפטרת כי תבוא | דעיכת הלאומיות באומות ותחייתה...
הרב מנחם שחור
שיעור

פורה דרכתי לבדי

להפטרת פרשת ניצבים | על הנקם האלוקי כבסיס להתעלות...
הרב מנחם שחור
שיעור

ממשה ליהושע

הפטרת וזאת הברכה | קודש בונה טבע משה עבדי...
הרב מנחם שחור
שיעור

שבע שאלות על 'שבע דנחמתא'

הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו - נבואות נחמה?

הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא במסכת בבא בתרא...
הרב איתן שנדורפי