מאמרים על הפטרות בראשית

מבט חדש על בריאת העולם

הפטרת בראשית | ישעיהו מב | בפרקי הנחמה של ישעיהו (פרק מ והלאה), הקב"ה מכריז שוב ושוב כי הוא שברא את העולם:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

ודאות הגאולה

הפטרת נח | ישעיהו נד | האמונה בגאולה פרק זה בישעיהו מגיעה כחתימה לחטיבת פרקים גדולה בספר (מט-נד) אשר עוסקת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

ההופעה העתידית של נח

הפטרת נח | ישעיהו נד | הגאולה - חלק מן הבריאה בהפטרת פרשת נח (ישעיהו פרק נד) מלמד ישעיהו הנביא את ישראל מהו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

ניצחון אברהם עומד לדורות

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | משפט ה' מול האלילים בהפטרת פרשת לך לך קוראים ישראל מתוך פרקים מ-מא בישעיהו. פרקים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

מקור הכוח בישראל ובעמים

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | בסוף פרק מ בישעיהו ובתחילת פרק מא עורך הנביא בירור יסודי בדבר מקור הכוחות אשר עומדים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

שלושת גווני ההשגחה

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | בפרק מ בישעיהו מוצג פחד ישראל שהקב"ה עזבם: "לָמָּה תֹאמַר יַעֲקֹב וּתְדַבֵּר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

המשמעות הלאומית של ניסי אלישע

הפטרת וירא | מלכים ב, ד | מטרת ניסי אלישע בהפטרת פרשת וירא קוראים את סיפור אלישע והאישה השונמית (מלכים ב,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

נס של חיים חדשים

הפטרת וירא | מלכים ב פרק ד | בשורת הלידה של האישה השונמית בהפטרתנו מתוארת הבטחת אלישע לאישה השונמית כי תזכה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

מלכות דוד לנצח

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | מהות מרידת אדוניהו בפרשת חיי שרה מפטירים: "והמלך דוד זקן" (מלכים א, א) – ניסיון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

הדור השני בשושלת הנצחית

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | המעבר לדור השני בשושלת מצינו בתנ"ך שתי שושלות אשר נוסדו על ידי הקב"ה, ונכרתה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

המניע לתמיכת יואב ואביתר באדוניהו

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | המחלוקת בחצר המלך דוד במרד אדוניהו אדוניהו פעל להמליך את עצמו בניגוד לרצון דוד....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

שנאת ה' את עשיו

הפטרת תולדות | מלאכי א | פעולת נביאי הבית השני נבואת מלאכי מופיעה בתחילת ימי הבית השני, בשלהי תקופת הנבואה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

טובת ה' גם בשעת הצרות

הפטרת ויצא | הושע יב | לשים לב לטובת ה' בפרקי הסיום של ספר הושע מוכיח הנביא את ישראל על היותם כפויי טובה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

נבואת עובדיה על אדום

הפטרת וישלח | ספר עובדיה | מפלת אדום עובדיה הנביא מנבא על המפלה הסופית של אדום. הוא חוזה שתגיע מלחמה קשה מול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

ה' מספר הכל לנביאים

הפטרת וישב | עמוס ב | "כי אם גלה סודו" בהפטרת פרשת וישב קוראים ישראל מתוך נבואות התוכחה של עמוס (פרקים ב-ג)....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

ההבדל בין ישראל לעמים לאורך ספר עמוס

הפטרת וישב | עמוס ב | רק אתכם ידעתי בתחילת ספר עמוס מופיעות תוכחות ונבואות פורענות למספר עמים. הוא פונה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

האיחוד הניסי של יהודה ואפרים

הפטרת ויגש |יחזקאל לז | הפירוד והאחדות הגמרא במסכת בבא בתרא (יד) אומרת שספר יחזקאל - תחילתו חורבן וסופו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

אחדות ישראל בנבואת יחזקאל

באחת מנקודות השיא של נבואות הנחמה שלו מתנבא יחזקאל על האיחוד העתידי בין יהודה ואפרים. כסמל ומשל לכך ה' מצווה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

מדור ראשון לדור שני

הפטרת ויחי | מלכים א, ב | השושלות האלוקיות מצינו בתנ"ך שתי שושלות ייחודיות, שנוסדו על ידי הקב"ה ונכרתה להם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

איך יוצרים המשך למלכות אלוקית

הפטרת ויחי | מלכים א, ב | מלכות דוד – מלכות ה' כאשר קרבים ימי דוד למות, הוא קורא לשלמה בנו ומעביר לו את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

הריגת יואב בן צרויה

הפטרת ויחי | מלכים א פרק ב | אחד מן הציוויים של דוד לשלמה בצוואתו האחרונה, היא לדאוג להריגת יואב בן צרויה:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מבט חדש על בריאת העולם

הפטרת בראשית | ישעיהו מב | בפרקי הנחמה של ישעיהו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ודאות הגאולה

הפטרת נח | ישעיהו נד | האמונה בגאולה פרק זה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההופעה העתידית של נח

הפטרת נח | ישעיהו נד | הגאולה - חלק מן...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ניצחון אברהם עומד לדורות

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | משפט ה' מול...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מקור הכוח בישראל ובעמים

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | בסוף פרק מ בישעיהו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלושת גווני ההשגחה

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | בפרק מ בישעיהו מוצג פחד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המשמעות הלאומית של ניסי אלישע

הפטרת וירא | מלכים ב, ד | מטרת ניסי אלישע בהפטרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נס של חיים חדשים

הפטרת וירא | מלכים ב פרק ד | בשורת הלידה של האישה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מלכות דוד לנצח

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | מהות מרידת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הדור השני בשושלת הנצחית

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | המעבר לדור השני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המניע לתמיכת יואב ואביתר באדוניהו

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | המחלוקת בחצר המלך דוד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שנאת ה' את עשיו

הפטרת תולדות | מלאכי א | פעולת נביאי הבית...
הרב יואב אוריאל
שיעור

טובת ה' גם בשעת הצרות

הפטרת ויצא | הושע יב | לשים לב לטובת ה' בפרקי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבואת עובדיה על אדום

הפטרת וישלח | ספר עובדיה | מפלת אדום עובדיה הנביא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ה' מספר הכל לנביאים

הפטרת וישב | עמוס ב | "כי אם גלה סודו" בהפטרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההבדל בין ישראל לעמים לאורך ספר עמוס

הפטרת וישב | עמוס ב | רק אתכם ידעתי בתחילת ספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האיחוד הניסי של יהודה ואפרים

הפטרת ויגש |יחזקאל לז | הפירוד והאחדות הגמרא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אחדות ישראל בנבואת יחזקאל

באחת מנקודות השיא של נבואות הנחמה שלו מתנבא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדור ראשון לדור שני

הפטרת ויחי | מלכים א, ב | השושלות האלוקיות מצינו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

איך יוצרים המשך למלכות אלוקית

הפטרת ויחי | מלכים א, ב | מלכות דוד – מלכות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הריגת יואב בן צרויה

הפטרת ויחי | מלכים א פרק ב | אחד מן הציוויים של...
הרב יואב אוריאל