מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

'כי מי נח' - סגולה מרוכזת הצומחת באיטיות

הפטרת פרשת נח | בשבת פרשת נח אנו קוראים את הפטרת "רני עקרה" כיוון שמי נח מוזכרים בה: כִּי-מֵי נֹחַ, זֹאת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

מי העיר ממזרח צדק

הפטרת לך לך | ההנהגה האלוקית פועלת בגלגולים ארציים ופוליטיים בפרשת לך לך למדנו על מלחמת ארבעת המלכים. אירוע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

הגדולות אשר עשה אלישע

הפטרת וירא | בפרשת השבוע למדנו איך ההבטחה הגדולה של הקב"ה לאברהם יוצאת אל הפועל דרך הכנסת של אברהם אבינו....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

שכינה ביניהם

הפטרת חיי שרה | הלומד את הפטרת חיי שרה, מקבל את הרושם, שהברית בין דוד לבת שבע והשבועה אשר נשבע לה היא התשתית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

ואוהב את יעקב

הפטרת תולדות | יחודם של ישראל בין האומות – להפטרת פרשת תולדות. תחייתם הלאומית של ישראל 70 שנה לאחר החורבן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

ויעבוד ישראל באישה. התא המשפחתי- גרעין התיקון בעת משבר

הפטרת ויצא | נוהג שבעולם, כתיבת ההסטוריה של אומה מתחילה בשלב בו היא מתגבשת לאומה על אדמתה. הדמויות הראשונות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

שמועה שמענו בארץ אדום

הפטרת וישלח | על הכרעה מוסרית ותוצאה צבאית – להפטרת פרשת וישלח   אדום, תקופת יהושפט המלך... העם האדומי הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

ועל ארבעה לא אשיבנו

הפטרת וישב | על הקשבה ונכונות לתיקון – להפטרת פרשת וישב החטא הרביעי- חוסר הקשבה למוכיחים סיפור מכירת יוסף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

והיו לאחדים בידיך

הפטרת ויגש | על מפגש מתוך תיקון וקבלת היסורים – להפטרת פרשת ויגש מפגש יהודה ויוסף – שיאם של שני תהליכי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

למען יקים ד' את דברו

הפטרת ויחי | בין הבטחה לתנאי- להפטרת פרשת ויחי בשעה שמצווה דוד את שלמה בנו על המלכות - על תנאי צווה אותו....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

נותן נשמה לעם עליה

להפטרת בראשית | גילוי כבוד ד' בישראל המפגש עם ד'- דרך ישראל ולא רק דרך הבריאה בספר הכוזרי מבואר שמפגשנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

שכינה ביניהם (1)

הפטרת חיי שרה | הלומד את הפטרת חיי שרה, מקבל את הרושם, שהברית בין דוד לבת שבע והשבועה אשר נשבע לה היא התשתית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

'כי מי נח' - סגולה מרוכזת הצומחת באיטיות

הפטרת פרשת נח | בשבת פרשת נח אנו קוראים את הפטרת...
שיעור

מי העיר ממזרח צדק

הפטרת לך לך | ההנהגה האלוקית פועלת בגלגולים ארציים...
הרב מנחם שחור
שיעור

הגדולות אשר עשה אלישע

הפטרת וירא | בפרשת השבוע למדנו איך ההבטחה הגדולה...
הרב מנחם שחור
שיעור

שכינה ביניהם

הפטרת חיי שרה | הלומד את הפטרת חיי שרה, מקבל את...
הרב מנחם שחור
שיעור

ואוהב את יעקב

הפטרת תולדות | יחודם של ישראל בין האומות – להפטרת...
הרב מנחם שחור
שיעור

ויעבוד ישראל באישה. התא המשפחתי- גרעין התיקון בעת משבר

הפטרת ויצא | נוהג שבעולם, כתיבת ההסטוריה של אומה...
הרב מנחם שחור
שיעור

שמועה שמענו בארץ אדום

הפטרת וישלח | על הכרעה מוסרית ותוצאה צבאית –...
הרב מנחם שחור
שיעור

ועל ארבעה לא אשיבנו

הפטרת וישב | על הקשבה ונכונות לתיקון – להפטרת פרשת...
הרב מנחם שחור
שיעור

והיו לאחדים בידיך

הפטרת ויגש | על מפגש מתוך תיקון וקבלת היסורים –...
הרב מנחם שחור
שיעור

למען יקים ד' את דברו

הפטרת ויחי | בין הבטחה לתנאי- להפטרת פרשת...
הרב מנחם שחור
שיעור

נותן נשמה לעם עליה

להפטרת בראשית | גילוי כבוד ד' בישראל המפגש עם ד'-...
הרב מנחם שחור
שיעור

שכינה ביניהם (1)

הפטרת חיי שרה | הלומד את הפטרת חיי שרה, מקבל את...
הרב מנחם שחור