הפטרת תולדות

ויתור על ברכת הארץ?

הפטרת תולדות | מלאכי א | יעקב ויתר על הברכות? בפרשה מקבל יעקב מיצחק גם את ברכות עולם הזה, הברכות שיצחק חשב...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

שנאת ה' את עשיו

הפטרת תולדות | מלאכי א | פעולת נביאי הבית השני נבואת מלאכי מופיעה בתחילת ימי הבית השני, בשלהי תקופת הנבואה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

ואוהב את יעקב

הפטרת תולדות | יחודם של ישראל בין האומות – להפטרת פרשת תולדות. תחייתם הלאומית של ישראל 70 שנה לאחר החורבן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ויתור על ברכת הארץ?

הפטרת תולדות | מלאכי א | יעקב ויתר על...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

שנאת ה' את עשיו

הפטרת תולדות | מלאכי א | פעולת נביאי הבית...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ואוהב את יעקב

הפטרת תולדות | יחודם של ישראל בין האומות – להפטרת...
הרב מנחם שחור