הפטרת תולדות

ויתור על ברכת הארץ?

הפטרת תולדות | מלאכי א | יעקב ויתר על הברכות? בפרשה מקבל יעקב מיצחק גם את ברכות עולם הזה, הברכות שיצחק חשב...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

שנאת ה' את עשיו

הפטרת תולדות | מלאכי א | פעולת נביאי הבית השני נבואת מלאכי מופיעה בתחילת ימי הבית השני, בשלהי תקופת הנבואה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ויתור על ברכת הארץ?

הפטרת תולדות | מלאכי א | יעקב ויתר על...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

שנאת ה' את עשיו

הפטרת תולדות | מלאכי א | פעולת נביאי הבית...
הרב יואב אוריאל
קשר חי