הפטרת חיי שרה

"רבות מחשבות בלב איש, ועצת ד' היא תקום"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (מלכים א פרק א): ה. "ואדֹניה בן חגית מתנשא לאמר: אני אמלֹך, ויעש לו רכב ופרשים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

חסד שבגבורה

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | מידת החסד גם אצל יצחק כי ביצחק יקרא לך זרע. החסד של אברהם, אינו יכול לבדו להיות...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

מלכות דוד לנצח

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | מהות מרידת אדוניהו בפרשת חיי שרה מפטירים: "והמלך דוד זקן" (מלכים א, א) – ניסיון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

הדור השני בשושלת הנצחית

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | המעבר לדור השני בשושלת מצינו בתנ"ך שתי שושלות אשר נוסדו על ידי הקב"ה, ונכרתה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

המניע לתמיכת יואב ואביתר באדוניהו

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | המחלוקת בחצר המלך דוד במרד אדוניהו אדוניהו פעל להמליך את עצמו בניגוד לרצון דוד....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

"רבות מחשבות בלב איש, ועצת ד' היא תקום"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (מלכים א פרק א): ה. "ואדֹניה בן חגית מתנשא לאמר: אני אמלֹך, ויעש לו רכב ופרשים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - הפטרות בראשית

שכינה ביניהם

הפטרת חיי שרה | הלומד את הפטרת חיי שרה, מקבל את הרושם, שהברית בין דוד לבת שבע והשבועה אשר נשבע לה היא התשתית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"רבות מחשבות בלב איש, ועצת ד' היא תקום"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (מלכים א פרק א): ה....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חסד שבגבורה

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | מידת החסד גם אצל...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

מלכות דוד לנצח

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | מהות מרידת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הדור השני בשושלת הנצחית

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | המעבר לדור השני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המניע לתמיכת יואב ואביתר באדוניהו

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | המחלוקת בחצר המלך דוד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"רבות מחשבות בלב איש, ועצת ד' היא תקום"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (מלכים א פרק א): ה....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שכינה ביניהם

הפטרת חיי שרה | הלומד את הפטרת חיי שרה, מקבל את...
הרב מנחם שחור