הפטרת וישלח

התרופה לשנאת עשיו

הפטרת וישלח | עובדיה א | שנאה שאינה תלויה בדבר בהפטרה מתוארת שנאת עם עשיו לעם יעקב. הלכה היא, עשיו שונא...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

שמועה שמענו בארץ אדום

הפטרת וישלח | על הכרעה מוסרית ותוצאה צבאית – להפטרת פרשת וישלח   אדום, תקופת יהושפט המלך... העם האדומי הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

התרופה לשנאת עשיו

הפטרת וישלח | עובדיה א | שנאה שאינה תלויה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

שמועה שמענו בארץ אדום

הפטרת וישלח | על הכרעה מוסרית ותוצאה צבאית –...
הרב מנחם שחור