הפטרת וישלח

התרופה לשנאת עשיו

הפטרת וישלח | עובדיה א | שנאה שאינה תלויה בדבר בהפטרה מתוארת שנאת עם עשיו לעם יעקב. הלכה היא, עשיו שונא...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

התרופה לשנאת עשיו

הפטרת וישלח | עובדיה א | שנאה שאינה תלויה...
הרב יוסף הורוביץ
קשר חי