הפטרת וישב

ההשלכות של מכירת יוסף

הפטרת וישב | עמוס ב | מכירת יוסף – שורש הנפילה בהפטרה מבטא הנביא את החטא הקשה של מלכות ישראל "על מכרם בכסף...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

ה' מספר הכל לנביאים

הפטרת וישב | עמוס ב | "כי אם גלה סודו" בהפטרת פרשת וישב קוראים ישראל מתוך נבואות התוכחה של עמוס (פרקים ב-ג)....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

ההבדל בין ישראל לעמים לאורך ספר עמוס

הפטרת וישב | עמוס ב | רק אתכם ידעתי בתחילת ספר עמוס מופיעות תוכחות ונבואות פורענות למספר עמים. הוא פונה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

ועל ארבעה לא אשיבנו

הפטרת וישב | על הקשבה ונכונות לתיקון – להפטרת פרשת וישב החטא הרביעי- חוסר הקשבה למוכיחים סיפור מכירת יוסף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ההשלכות של מכירת יוסף

הפטרת וישב | עמוס ב | מכירת יוסף – שורש...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ה' מספר הכל לנביאים

הפטרת וישב | עמוס ב | "כי אם גלה סודו" בהפטרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההבדל בין ישראל לעמים לאורך ספר עמוס

הפטרת וישב | עמוס ב | רק אתכם ידעתי בתחילת ספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ועל ארבעה לא אשיבנו

הפטרת וישב | על הקשבה ונכונות לתיקון – להפטרת פרשת...
הרב מנחם שחור