הפטרת וירא

לימודים לדורות מהאשה השונמית

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו: יח. "ויגדל הילד, ויהי היום ויצא אל אביו אל הקֹצרים. יט. ויאמר אל אביו: ראשי,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

גדילה מכח הניסים

הפטרת וירא | מלכים ב, ד | החסד השיטתי למדנו בפרשה שבריתו של אברהם אבינו היא עשיית חסד כדרך חיים וכנורמה...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

המשמעות הלאומית של ניסי אלישע

הפטרת וירא | מלכים ב, ד | מטרת ניסי אלישע בהפטרת פרשת וירא קוראים את סיפור אלישע והאישה השונמית (מלכים ב,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

נס של חיים חדשים

הפטרת וירא | מלכים ב פרק ד | בשורת הלידה של האישה השונמית בהפטרתנו מתוארת הבטחת אלישע לאישה השונמית כי תזכה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

לימודים לדורות מהאשה השונמית

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו: יח. "ויגדל הילד, ויהי היום ויצא אל אביו אל הקֹצרים. יט. ויאמר אל אביו: ראשי,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - הפטרות בראשית

הגדולות אשר עשה אלישע

הפטרת וירא | בפרשת השבוע למדנו איך ההבטחה הגדולה של הקב"ה לאברהם יוצאת אל הפועל דרך הכנסת של אברהם אבינו....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

לימודים לדורות מהאשה השונמית

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו: יח. "ויגדל הילד, ויהי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גדילה מכח הניסים

הפטרת וירא | מלכים ב, ד | החסד השיטתי למדנו בפרשה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

המשמעות הלאומית של ניסי אלישע

הפטרת וירא | מלכים ב, ד | מטרת ניסי אלישע בהפטרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נס של חיים חדשים

הפטרת וירא | מלכים ב פרק ד | בשורת הלידה של האישה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

לימודים לדורות מהאשה השונמית

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו: יח. "ויגדל הילד, ויהי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הגדולות אשר עשה אלישע

הפטרת וירא | בפרשת השבוע למדנו איך ההבטחה הגדולה...
הרב מנחם שחור