הפטרת ויצא

סוד הקיום הישראלי

הפטרת ויצא | הושע יא-יב | תכונת חיי יעקב בחלום בתחילת הפרשה, השם מבטיח את נצחיות זרע יעקב. כל הגוים עולים...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

טובת ה' גם בשעת הצרות

הפטרת ויצא | הושע יב | לשים לב לטובת ה' בפרקי הסיום של ספר הושע מוכיח הנביא את ישראל על היותם כפויי טובה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

ויעבוד ישראל באישה. התא המשפחתי- גרעין התיקון בעת משבר

הפטרת ויצא | נוהג שבעולם, כתיבת ההסטוריה של אומה מתחילה בשלב בו היא מתגבשת לאומה על אדמתה. הדמויות הראשונות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

סוד הקיום הישראלי

הפטרת ויצא | הושע יא-יב | תכונת חיי יעקב בחלום...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

טובת ה' גם בשעת הצרות

הפטרת ויצא | הושע יב | לשים לב לטובת ה' בפרקי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ויעבוד ישראל באישה. התא המשפחתי- גרעין התיקון בעת משבר

הפטרת ויצא | נוהג שבעולם, כתיבת ההסטוריה של אומה...
הרב מנחם שחור