הפטרת ויגש

הרכבת חלקי ישראל

הפטרת ויגש |יחזקאל לז | איזה שבט יהיה בראש? עם ישראל מורכב משבטים וכל שבט מתיחד במעלות מסוימות. כמו שעם...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

האיחוד הניסי של יהודה ואפרים

הפטרת ויגש |יחזקאל לז | הפירוד והאחדות הגמרא במסכת בבא בתרא (יד) אומרת שספר יחזקאל - תחילתו חורבן וסופו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

אחדות ישראל בנבואת יחזקאל

באחת מנקודות השיא של נבואות הנחמה שלו מתנבא יחזקאל על האיחוד העתידי בין יהודה ואפרים. כסמל ומשל לכך ה' מצווה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הרכבת חלקי ישראל

הפטרת ויגש |יחזקאל לז | איזה שבט יהיה בראש? עם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

האיחוד הניסי של יהודה ואפרים

הפטרת ויגש |יחזקאל לז | הפירוד והאחדות הגמרא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אחדות ישראל בנבואת יחזקאל

באחת מנקודות השיא של נבואות הנחמה שלו מתנבא...
הרב יואב אוריאל
קשר חי