דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

ממעשה בראשית אל הגאולה

הפטרת בראשית | ישעיהו מב | לא רק ההווה   למה פתח בבראשית? שואל רש"י. ומשיב שאם יאמרו אומה"ע ליסטים אתם,...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

מטרת המבול

הפטרת נח | ישעיהו נד | לאחר המבול, נח יוצא מן התיבה ומקריב קרבן. בעקבות הקרבן באה ההבטחה האלוקית שלא יהיה עוד...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

מלחמת הגויים בישראל

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | בברית בין הבתרים למדנו שההיסטוריה של עם ישראל מתחלקת לשנים. תקופות של הכנה, כגון,...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

גדילה מכח הניסים

הפטרת וירא | מלכים ב, ד | החסד השיטתי למדנו בפרשה שבריתו של אברהם אבינו היא עשיית חסד כדרך חיים וכנורמה...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

חסד שבגבורה

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | מידת החסד גם אצל יצחק כי ביצחק יקרא לך זרע. החסד של אברהם, אינו יכול לבדו להיות...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

ויתור על ברכת הארץ?

הפטרת תולדות | מלאכי א | יעקב ויתר על הברכות? בפרשה מקבל יעקב מיצחק גם את ברכות עולם הזה, הברכות שיצחק חשב...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

סוד הקיום הישראלי

הפטרת ויצא | הושע יא-יב | תכונת חיי יעקב בחלום בתחילת הפרשה, השם מבטיח את נצחיות זרע יעקב. כל הגוים עולים...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

התרופה לשנאת עשיו

הפטרת וישלח | עובדיה א | שנאה שאינה תלויה בדבר בהפטרה מתוארת שנאת עם עשיו לעם יעקב. הלכה היא, עשיו שונא...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

ההשלכות של מכירת יוסף

הפטרת וישב | עמוס ב | מכירת יוסף – שורש הנפילה בהפטרה מבטא הנביא את החטא הקשה של מלכות ישראל "על מכרם בכסף...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

הכח של רוח אלוקים

הפטרת מקץ | מלכים א, ג | המעלה האמתית של יוסף בפרשה מאבחן פרעה מלך מצרים את יוסף כ"איש אשר רוח אלוקים בו"...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

הרכבת חלקי ישראל

הפטרת ויגש |יחזקאל לז | איזה שבט יהיה בראש? עם ישראל מורכב משבטים וכל שבט מתיחד במעלות מסוימות. כמו שעם...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

ה'כלל' מעצים את ה'פרט'

הפטרת ויחי | מלכים א, ב | התאחדות לקראת היהפכות ל'כלל' בפרשת ויחי שבטי בני יעקב מתלכדים לקראת הפיכת משפחת...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ממעשה בראשית אל הגאולה

הפטרת בראשית | ישעיהו מב | לא רק ההווה   למה פתח...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

מטרת המבול

הפטרת נח | ישעיהו נד | לאחר המבול, נח יוצא מן...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

מלחמת הגויים בישראל

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | בברית בין הבתרים למדנו...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

גדילה מכח הניסים

הפטרת וירא | מלכים ב, ד | החסד השיטתי למדנו בפרשה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

חסד שבגבורה

הפטרת חיי שרה | מלכים א, א | מידת החסד גם אצל...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ויתור על ברכת הארץ?

הפטרת תולדות | מלאכי א | יעקב ויתר על...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

סוד הקיום הישראלי

הפטרת ויצא | הושע יא-יב | תכונת חיי יעקב בחלום...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

התרופה לשנאת עשיו

הפטרת וישלח | עובדיה א | שנאה שאינה תלויה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ההשלכות של מכירת יוסף

הפטרת וישב | עמוס ב | מכירת יוסף – שורש...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הכח של רוח אלוקים

הפטרת מקץ | מלכים א, ג | המעלה האמתית של...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הרכבת חלקי ישראל

הפטרת ויגש |יחזקאל לז | איזה שבט יהיה בראש? עם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ה'כלל' מעצים את ה'פרט'

הפטרת ויחי | מלכים א, ב | התאחדות לקראת היהפכות...
הרב יוסף הורוביץ