הפטרת פרשת נשא

מדוע ציוה ד' ששמשון יהיה נזיר?

פרק יג | הקדמה הפסוקים נאמר בפרקנו: א. "ויֹסִפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ד', ויתנם ד' ביד פלשתים ארבעים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

מה הסוד מאחורי פרשת מנוח ואשתו?

פרק יג | הקדמה הפסוקים נאמר בפרקנו: א. "ויֹסִפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ד', ויתנם ד' ביד פלשתים ארבעים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

נזיר נקרא קדוש

הפטרת נשא | שופטים יג | מה בין פרישות הנזיר לקדושה? נזיר נקרא קדוש. ממשיכה הגמרא ולומדת מנזיר: ומה זה שלא...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

נזירות מבטן

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת נשא, מתווה התורה דרך לאדם הבודד להיות קדוש המורם מעם. בעקבות דיבור פה של נדר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

האחווה בין שבטי יהודה ודן

הפטרת נשא | שופטים יג | השופט הראשון בתקופת השופטים הוא עתניאל בן קנז משבט יהודה. השופט האחרון הוא שמשון משבט...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

שמשון – הנזיר שפעל לבדו

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת השבוע מופיעה פרשת הנזיר, ובמקביל לכך אנו קוראים בהפטרה על תהליכי הורתו ולידתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

רוח הקנאה ורוח הנזירות

הפטרת נשא | למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה מהסמיכות בין פרשת נזיר ופרשת סוטה למדו חז"ל שמוסד הנזירות מהווה...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מדוע ציוה ד' ששמשון יהיה נזיר?

פרק יג | הקדמה הפסוקים נאמר בפרקנו: א. "ויֹסִפו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה הסוד מאחורי פרשת מנוח ואשתו?

פרק יג | הקדמה הפסוקים נאמר בפרקנו: א. "ויֹסִפו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נזיר נקרא קדוש

הפטרת נשא | שופטים יג | מה בין פרישות הנזיר...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

נזירות מבטן

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת נשא, מתווה התורה דרך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האחווה בין שבטי יהודה ודן

הפטרת נשא | שופטים יג | השופט הראשון בתקופת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שמשון – הנזיר שפעל לבדו

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת השבוע מופיעה פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

רוח הקנאה ורוח הנזירות

הפטרת נשא | למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת...
הרב מנחם שחור