הפטרת פרשת מסעי

קרבת ה' בארץ ישראל

הפטרת מסעי | ירמיהו ב | חובת מחיית העבודה הזרה מן הארץ בפרשה, מלמדת אותנו התורה את גבולות ארץ ישראל ואת סדרי...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

המינימום: הכרת החטא

הפטרת מסעי |ירמיהו ב | ההתכחשות לחטאים בימי יאשיהו בפסוק הפותח את ספר ירמיהו נאמר שתחילת נבואתו הייתה בימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

התביעה לתשובת אמת בדור יאשיהו

הפטרת מסעי | ירמיה ב | הנבואה בפרק ב בספר ירמיהו נאמרת בימי יאשיהו. מפרק זה והלאה עוסק הנביא בקריאה לשוב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

ההמיר גוי אלוהים?

להפטרת פרשת מסעי | על עבודת ד' מתוך זהות ישראלית בהפטרתינו מוכיח ירמיה את ישראל בהשוואה לאומות אחרות הדבקות...

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |

לב ההפטרה מסעי

סרטון קצר וטקסט הסרטון | ההפטרה שלנו היא ההפטרה השניה מהפטרות הפורענות, והיא המשך ישיר של ההפטרה...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

3 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

קרבת ה' בארץ ישראל

הפטרת מסעי | ירמיהו ב | חובת מחיית העבודה הזרה מן...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

המינימום: הכרת החטא

הפטרת מסעי |ירמיהו ב | ההתכחשות לחטאים בימי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התביעה לתשובת אמת בדור יאשיהו

הפטרת מסעי | ירמיה ב | הנבואה בפרק ב בספר ירמיהו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההמיר גוי אלוהים?

להפטרת פרשת מסעי | על עבודת ד' מתוך זהות...
הרב מנחם שחור
שיעור

סדר הפטרות הפורענות ושבע דנחמתא

מאת הרב טוביה אריאל |
שיעור

לב ההפטרה מסעי

סרטון קצר וטקסט הסרטון | ההפטרה שלנו היא ההפטרה...
הרב עמנואל בן ארצי 3 דק'