הפטרת פרשת במדבר

לגדולת ישראל אין מספר

הפטרת במדבר | הושע, ב | המנין - האצלת הגודל שבאומה על הפרטים אומר רש"י בתחילת הפרשה שהמניין בא בעקבות השראת...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

"וארשתיך לי"

הפטרת במדבר | הושע ב | "אין לך בכל הנביאים שאמר דברים יותר קשים לישראל מהושע, ואעפ"כ פייסם בנחמות" (ספרי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

ואמרתי ללא עמי – עמי אתה

להפטרת במדבר | ספר במדבר כתבנית יסוד ליחסי ישראל והקב"ה  "לא עמי" – מצבם הקשה של ישראל בימי הושע הנבואה...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

לגדולת ישראל אין מספר

הפטרת במדבר | הושע, ב | המנין - האצלת הגודל שבאומה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

"וארשתיך לי"

הפטרת במדבר | הושע ב | "אין לך בכל הנביאים שאמר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ואמרתי ללא עמי – עמי אתה

להפטרת במדבר | ספר במדבר כתבנית יסוד ליחסי ישראל...
הרב מנחם שחור