הפטרת פרשת בהעלותך

המנורה המאחדת

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | מעלת הדלקת הנרות ההפטרה עוסקת בחזון המנורה ונרותיה. האם יש להפטרה קשר למהלך כל...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

"ונלוו גויים רבים אל ה'"

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | בתחילת ספר זכריה רואה הנביא חזון ובו 'משלחת' של סוסים ממונה מאת ה' 'לסייר' ברחבי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

הסירו הבגדים הצואים

להפטרת פרשת בהעלותך | אחריות הכהונה לטהרת האומה וכה תעשה להם לטהרם הפטרתינו מתארת מחזה בו מסירים הבגדים...

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר יהפוך למישור לזכריה הנביא היה חלק ראשי בבנין הבית השני....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | מנורה הדולקת מעצמה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | החידוש בחזון המנורה של זכריה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

לב ההפטרה בהעלותך

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | פרשת בהעלותך מתחילה עם ציווי לאהרון הכהן הגדול להעלות את הנרות במנורה, ואחר כך כתוב...

מתוך סדרת השיעורים:
לב ההפטרה

3 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

המנורה המאחדת

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | מעלת הדלקת הנרות ההפטרה...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

"ונלוו גויים רבים אל ה'"

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | בתחילת ספר זכריה רואה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסירו הבגדים הצואים

להפטרת פרשת בהעלותך | אחריות הכהונה לטהרת...
הרב מנחם שחור
שיעור

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד |...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד |...
הרב יואב אוריאל
שיעור

לב ההפטרה בהעלותך

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | פרשת בהעלותך מתחילה עם...
הרב עמנואל בן ארצי 3 דק'