ללמוד וללמד תנ"ך

לימוד תנ"ך מול חקר התנ"ך

ההבדל בין לימוד תנ"ך לחקר התנ"ך קיים הבדל מהותי בין לימוד התנ"ך ובין חקר התנ"ך (גם אם הוא נעשה על טהרת...

מתוך סדרת השיעורים:
ללמוד וללמד תנ"ך

כללות ופרטות

כללות ופרטות התורה מפרשת לעתים את עצמה; כללותיה במקום אחד ופרטותיה במקום אחר.[27] אלו משמשים בניין אב לרוב...

מתוך סדרת השיעורים:
ללמוד וללמד תנ"ך

עומק פשוטו של מקרא

עומק פשוטו של מקרא כאמור, אין בלימוד פרשנותם של מוסרי התורה מדור לדור בלימה של לימוד פשוטו של מקרא. "אין...

מתוך סדרת השיעורים:
ללמוד וללמד תנ"ך

הלכות והליכות

הלכות והליכות התנ"ך לא בא ללמדנו רק הלכות, אלא גם הליכות. לכך נועד החלק הסיפורי בתנ"ך. "יפה שיחתן של עבדי...

מתוך סדרת השיעורים:
ללמוד וללמד תנ"ך

דמויותיהם של אישי התנ"ך

דמויותיהם של אישי התנ"ך התנ"ך מתייחס לתקלות ולשגיאות של אישיו החיוביים, אולם גם כשהוא מבקר צדיק, הצדיק נשאר...

מתוך סדרת השיעורים:
ללמוד וללמד תנ"ך

גישת המחקר

גישת המחקר לדאבוננו, גישת המחקר לתנ"ך, כפי שהיא מקובלת בדרך כלל במסגרות האקדמאיות, לוקה בחסרונות רבים....

מתוך סדרת השיעורים:
ללמוד וללמד תנ"ך

התועלת שבריאליה

התועלת שבריאליה עם זאת, הבנת הרקע הריאלי של התנ"ך יכולה לסייע רבות בהבנת מושגים ומטפורות, ובאמצעותם ניתן...

מתוך סדרת השיעורים:
ללמוד וללמד תנ"ך

סערת התנ"ך

סערת התנ"ך מאמר זה נכתב על רקע סערת התנ"ך שהתחוללה בקיץ תשע"ב. הסערה פרצה עם פרסום תכנית לימודים חדשה. בלי...

מתוך סדרת השיעורים:
ללמוד וללמד תנ"ך

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

לימוד תנ"ך מול חקר התנ"ך

ההבדל בין לימוד תנ"ך לחקר התנ"ך קיים הבדל מהותי...
הרב יעקב אריאל
שיעור

כללות ופרטות

כללות ופרטות התורה מפרשת לעתים את עצמה; כללותיה...
הרב יעקב אריאל
שיעור

עומק פשוטו של מקרא

עומק פשוטו של מקרא כאמור, אין בלימוד פרשנותם של...
הרב יעקב אריאל
שיעור

הלכות והליכות

הלכות והליכות התנ"ך לא בא ללמדנו רק הלכות, אלא...
הרב יעקב אריאל
שיעור

דמויותיהם של אישי התנ"ך

דמויותיהם של אישי התנ"ך התנ"ך מתייחס לתקלות...
הרב יעקב אריאל
שיעור

גישת המחקר

גישת המחקר לדאבוננו, גישת המחקר לתנ"ך, כפי שהיא...
הרב יעקב אריאל
שיעור

התועלת שבריאליה

התועלת שבריאליה עם זאת, הבנת הרקע הריאלי של...
הרב יעקב אריאל
שיעור

סערת התנ"ך

סערת התנ"ך מאמר זה נכתב על רקע סערת התנ"ך...
הרב יעקב אריאל
קשר חי