דגשים והכוונה על סדר הפרקים

פרשות בראשית - נח

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש בראשית

פרשת לך לך

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש בראשית

פרשת וירא

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש בראשית

פרשת חיי שרה

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש בראשית

פרשת תולדות

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש בראשית

פרשת ויצא

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש בראשית

פרשת וישלח

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש בראשית

פרשת וישב

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש בראשית

פרשת מקץ

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש בראשית

פרשת ויגש

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש בראשית

פרשת ויחי

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש בראשית

דגשים - פרשת בראשית

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים למלמדים - חומש בראשית

דגשים - פרשת נח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים למלמדים - חומש בראשית

דגשים - פרשת לך לך

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים למלמדים - חומש בראשית

דגשים - פרשת וירא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים למלמדים - חומש בראשית

דגשים - פרשת חיי שרה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים למלמדים - חומש בראשית

דגשים - פרשת תולדות

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים למלמדים - חומש בראשית

דגשים - פרשת ויצא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים למלמדים - חומש בראשית

דגשים - פרשת וישלח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים למלמדים - חומש בראשית

דגשים - פרשת וישב

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים למלמדים - חומש בראשית

דגשים - פרשת מקץ

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים למלמדים - חומש בראשית

דגשים - פרשת ויגש

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים למלמדים - חומש בראשית

דגשים - פרשת ויחי

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים למלמדים - חומש בראשית

דגשים לפרשת שמות

משעבוד לגאולה - חלק א |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש שמות

23.43 דק'

דגשים לפרשות וארא - בא

משעבוד לגאולה - חלק ב |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש שמות

26.19 דק'

דגשים לפרשת בשלח

משעבוד לגאולה - חלק ג |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש שמות

11.57 דק'

סדר ומשמעות בפרשות משפטים כי תשא

סדר האירועים ממתן תורה ועד לבניית המשכן, ומשמעותו של חטא העגל

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש שמות

33.27 דק'

פרשת ויקרא

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש ויקרא

פרשת צו

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש ויקרא

פרשת שמיני

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש ויקרא

פרשת תזריע

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש ויקרא

פרשת מצורע

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש ויקרא

פרשת אחרי מות

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש ויקרא

פרשת קדושים

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש ויקרא

פרשת אמור

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש ויקרא

פרשת בהר

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש ויקרא

פרשת בחוקותי

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש ויקרא

דגשים לפרשת נשא

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש במדבר

43.43 דק'

דגשים לפרש מטות

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש במדבר

21.39 דק'

דגשים לפרשת מסעי

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש במדבר

25.03 דק'

הקדמות נצרכות ללימוד ספר יהושע

מבוסס על דברים שכתב הרב חנן ויזנר | סדרי הזמנים חשוב לעשות סדר לפני פתיחת הלימוד בספר: בחומש בראשית...

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לספר יהושע

דגשים לספר יהושע - פרקים א-יא

להורדה כקובץ וורד לחץ על "הורד קובץ מצורף" | מבוסס על דברים שכתב הרב חנן ויזנר

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לספר יהושע

דגשים ללימוד ספר יהושע

לקובץ זה נלווה קובץ שאלות על כל פרק | דגשים פרק א: מינוי יהושע פתחנו כהקדמה בסיפור על מוישי ויוסי שהם גרים...

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים + שאלות על ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - הקדמה לספר

בס''ד כבוש יהושע דומה מאד לדרך שאברהם עשה. בפרק ב'בפרשת המרגלים מוזכר ''אנשים'' 12 פעמים- תיקון למרגלים....

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרק א

פרק א' פסוק א' תורה שבכתב יש מעבר מתורה לנביאים, אמנם כולם בגדר תורה שבכתב. אמנם גם בזה יש מדרגות, 'דברי...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרקים ב-ד

בס''ד פרקים ב-ד פרק ב' הפרק בולט כהמשך לדברינו  על שינויי הנהגה בין משה ליהושע, גם הדמיון מחד למשה על...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרקים ה-ו

בס''ד פרקים ה'-ו'  הכניסה לארץ בפועל בפרקים אלו אנו נפגשים עם הכניסה בפועל אל הארץ והיחס אל הארציות כמו...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרק ז

בס''ד יהושע פרק ז' עכן אחר שלמדנו בפרק הקודם על חשיבות העניין שיהושע מחרים את העיר הראשונה שנכבשת, כתרומות...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרקים ח-ט

בס''ד יהושע ח'-ט' העי כעיוננו בספר יהושע למדנו לראות את שינויי ההנהגה מדור ניסי על טבעי לדור ארצי. אמנם כל...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרק י

בס''ד פרק י' שמש בגבעון דום אנו נפגשים בפרק זה עם אחד מהנסים המפורסמים, מלבד אבני האלגביש שמתרחשים באותה...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרקים יג-יט

בס''ד פרקים י''ג- י''ט הנחלות ערך לסדר יש ערך עליון לסדר בו מסודרת ארץ מצד הנחלות, כשם שבמדבר היה הסדר...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרקים כ-כד

בס''ד פרקים כ'-כ''ד סיום ימי יהושע פרקים אלו עוסקים בסיום ימי יהושע. {פרקים כ'-כ''ג הם כהמשך להתנחלות...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

חוברות - חומש בראשית

תלמוד תורה מורשה 11 שיעורים
סדרה

דגשים לפרשות חומש בראשית

הרב עמירם אלבה 4 שיעורים
סדרה

דגשים למלמדים - חומש בראשית

הרב נחום אריאל 12 שיעורים
סדרה

חוברות ת"ת מורשה - חומש שמות

תלמוד תורה מורשה 9 שיעורים
סדרה

דגשים לפרשות חומש שמות

הרב עמירם אלבה 7 שיעורים
סדרה

חוברות - חומש ויקרא

תלמוד תורה מורשה 10 שיעורים
סדרה

דגשים לפרשות חומש במדבר

הרב עמירם אלבה 14 שיעורים
סדרה

חוברות ת"ת מורשה - חומש במדבר

תלמוד תורה מורשה 10 שיעורים
סדרה

דגשים לספר יהושע

הרב עמירם אלבה 2 שיעורים
סדרה

דגשים + שאלות על ספר יהושע

הרב מאיר גרשונזון 2 שיעורים
סדרה

הכוונות בלימוד ספר יהושע

הרב אשי בלייכר 9 שיעורים
שיעור

דגשים והכוונה - ספר דברים

הרב חסדאי בר אור
שיעור

דגשים והכוונה - ספר שמות

הרב חסדאי בר אור
שיעור

דגשים והכוונות על כל ספר שמואל א

מחבר לא ידוע
שיעור

פרשות בראשית - נח

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת לך לך

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת וירא

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת חיי שרה

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת תולדות

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת ויצא

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת וישלח

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת וישב

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת מקץ

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת ויגש

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת ויחי

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

דגשים לפרשת לך לך - הברכות לאברהם

הרב עמירם אלבה 33.32 דק'
שיעור

דגשים לפרשת וירא - עקדת יצחק

הרב עמירם אלבה 13.16 דק'
שיעור

דגשים לפרשת ויצא - ויעקב איש תם

הרב עמירם אלבה 34.44 דק'
שיעור

דגשים לפרשת וישב - מכירת יוסף

הרב עמירם אלבה 29.04 דק'
שיעור

דגשים - פרשת בראשית

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב נחום אריאל
שיעור

דגשים - פרשת נח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב נחום אריאל
שיעור

דגשים - פרשת לך לך

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב נחום אריאל
שיעור

דגשים - פרשת וירא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב נחום אריאל
שיעור

דגשים - פרשת חיי שרה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב נחום אריאל
שיעור

דגשים - פרשת תולדות

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב נחום אריאל
שיעור

דגשים - פרשת ויצא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב נחום אריאל
שיעור

דגשים - פרשת וישלח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב נחום אריאל
שיעור

דגשים - פרשת וישב

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב נחום אריאל
שיעור

דגשים - פרשת מקץ

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב נחום אריאל
שיעור

דגשים - פרשת ויגש

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב נחום אריאל
שיעור

דגשים - פרשת ויחי

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב נחום אריאל
שיעור

דגשים לפרשת שמות

משעבוד לגאולה - חלק א |
הרב עמירם אלבה 23.43 דק'
שיעור

דגשים לפרשות וארא - בא

משעבוד לגאולה - חלק ב |
הרב עמירם אלבה 26.19 דק'
שיעור

דגשים לפרשת בשלח

משעבוד לגאולה - חלק ג |
הרב עמירם אלבה 11.57 דק'
שיעור

דגשים לפרשת יתרו חלק א

הרב עמירם אלבה 19.29 דק'
שיעור

דגשים לפרשת יתרו חלק ב

הרב עמירם אלבה 29.27 דק'
שיעור

דגשים לפרשת משפטים

הרב עמירם אלבה 21.20 דק'
שיעור

סדר ומשמעות בפרשות משפטים כי תשא

סדר האירועים ממתן תורה ועד לבניית המשכן, ומשמעותו...
הרב עמירם אלבה 33.27 דק'
שיעור

פרשת ויקרא

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת צו

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת שמיני

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת תזריע

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת מצורע

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת אחרי מות

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת קדושים

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת אמור

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת בהר

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת בחוקותי

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

הקדמה לחומש במדבר

הרב עמירם אלבה 27.34 דק'
שיעור

דגשים לפרשת נשא

הרב עמירם אלבה 43.43 דק'
שיעור

דגשים לפרשת בהעלותך - הדלקת המנורה

הרב עמירם אלבה 5.44 דק'
שיעור

דגשים לפרשת שלח - חלק א

הרב עמירם אלבה 18.45 דק'
שיעור

דגשים לפרשת שלח - חלק ב

הרב עמירם אלבה 26.12 דק'
שיעור

דגשים לפרשת קרח - בירור הבחירה באהרון ובשבט לוי

הרב עמירם אלבה 30.19 דק'
שיעור

דגשים לפרשת קרח - מתנות כהונה

הרב עמירם אלבה 12.26 דק'
שיעור

דגשים לפרשת חוקת - פרה אדומה

הרב עמירם אלבה 26.37 דק'
שיעור

דגשים לפרשת חוקת - מות מרים ומי מריבה

הרב עמירם אלבה 24.13 דק'
שיעור

דגשים לפרשת בלק - אהבת ה' לעמו

הרב עמירם אלבה 19.30 דק'
שיעור

דגשים לפרשת פנחס א

הרב עמירם אלבה 19.06 דק'
שיעור

דגשים לפרשת פנחס ב

הרב עמירם אלבה 22.02 דק'
שיעור

דגשים לפרש מטות

הרב עמירם אלבה 21.39 דק'
שיעור

דגשים לפרשת מסעי

הרב עמירם אלבה 25.03 דק'
שיעור

הקדמות נצרכות ללימוד ספר יהושע

מבוסס על דברים שכתב הרב חנן ויזנר | סדרי...
הרב עמירם אלבה
שיעור

דגשים לספר יהושע - פרקים א-יא

להורדה כקובץ וורד לחץ על "הורד קובץ מצורף" | מבוסס...
הרב עמירם אלבה
שיעור

דגשים ללימוד ספר יהושע

לקובץ זה נלווה קובץ שאלות על כל פרק | דגשים פרק א:...
הרב מאיר גרשונזון
שיעור

הכוונות בספר יהושע - הקדמה לספר

בס''ד כבוש יהושע דומה מאד לדרך שאברהם עשה. בפרק...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרק א

פרק א' פסוק א' תורה שבכתב יש מעבר מתורה...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרקים ב-ד

בס''ד פרקים ב-ד פרק ב' הפרק בולט כהמשך לדברינו...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרקים ה-ו

בס''ד פרקים ה'-ו'  הכניסה לארץ בפועל בפרקים אלו...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרק ז

בס''ד יהושע פרק ז' עכן אחר שלמדנו בפרק הקודם על...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרקים ח-ט

בס''ד יהושע ח'-ט' העי כעיוננו בספר יהושע למדנו...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרק י

בס''ד פרק י' שמש בגבעון דום אנו נפגשים בפרק זה...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרקים יג-יט

בס''ד פרקים י''ג- י''ט הנחלות ערך לסדר יש ערך...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרקים כ-כד

בס''ד פרקים כ'-כ''ד סיום ימי יהושע פרקים אלו...
הרב אשי בלייכר
קשר חי