קדושת פשוטו של מקרא - שמות

תיאור התורה את לידת משה רבינו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

דתן ואבירם בפשט ובחז"ל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

גזירת אי כניסת משה לארץ ישראל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

כבודם של יעקב ושל עמרם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וארא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

מעמדן המיוחד של המצוות בפרשת בא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

'מאמר מוסגר' ו - 'מקרא מסורס'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

מתי נכרתה ברית בין הבתרים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

לשון הקודש ומחשבת הקודש

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

הבחירה החפשית

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

המקדש והמשכן

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

הוסיף יום אחד מדעתו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

אחד הוא הרמב"ם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

המדרש והפשט מלמדים הלכה דאורייתא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

"עין תחת עין" - מחר או ממון

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

ארבעת השומרים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

הבא במחתרת בהלכה ובפשט

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

דין 'בעליו עימו' בסוגיית שואל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

מתן תורה שבכתב

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

אין מוקדם ומאוחר בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תרומה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

בין אבני השוהם לאבני המילואים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

המצווה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

לשעה ולדורות במזבח הקטורת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

'אכין ורקין'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תשא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

לדורות ולנצח

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פקודי |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תיאור התורה את לידת משה רבינו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דתן ואבירם בפשט ובחז"ל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

משה רבינו בדיבור הישיר של בנות יתרו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

גזירת אי כניסת משה לארץ ישראל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דין פיקוח נפש במצוות הצלת נפש מישראל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

כבודם של יעקב ושל עמרם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וארא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

משמעות מילה לפי מקום כתיבתה בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מעמדן המיוחד של המצוות בפרשת בא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

חלקו של אהרון בקבלת המצוות מפי הקב"ה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

'מאמר מוסגר' ו - 'מקרא מסורס'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מתי נכרתה ברית בין הבתרים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לשון הקודש ומחשבת הקודש

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הבחירה החפשית

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המקדש והמשכן

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הוסיף יום אחד מדעתו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת יתרו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אחד הוא הרמב"ם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת יתרו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המדרש והפשט מלמדים הלכה דאורייתא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

"עין תחת עין" - מחר או ממון

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ארבעת השומרים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הבא במחתרת בהלכה ובפשט

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דין 'בעליו עימו' בסוגיית שואל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מתן תורה שבכתב

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת משפטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אין מוקדם ומאוחר בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תרומה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בין אבני השוהם לאבני המילואים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המצווה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לשעה ולדורות במזבח הקטורת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תצוה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

'אכין ורקין'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תשא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המצווה ועושה מול מי שאינו מצווה ועושה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקהל |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לדורות ולנצח

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פקודי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
קשר חי