פרשת שבוע-שמות

משמעות השם

פרשת שמות | מדוע הקב"ה סופר את עמ"י? מדוע דווקא עכשיו?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

ממשפחה לעם

פרשת שמות | בפרק א התורה מספרת לנו על שיעבוד עם ישראל במצרים, אז מדוע הפרק פותח במות יוסף ואחיו, מה פרט זה...

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

הולדת משה

פרשת שמות | "כל הבן הילוד.." בן יהודי או שלאו דווקא?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

האמונה בגאולה

פרשת וארא | מה ההבדל בין השם "אהיה" לשם "ה-ו-י-ה"?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

שלח את עמי

פרשת וארא | משיח בן יוסף- הכלל הוא שלא מכירים אותו. מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

הסבלנות בדרך לגאולה

פרשת וארא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

מכות מצרים

פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

מכת הארבה

פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

מכת חושך

פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

טעם אכילת מצה

פרשת בא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

יציאת עם ישראל מתרבות מצרים

פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

עצמות יוסף

פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

קריעת ים סוף

פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

יתרו ומתן תורה

פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

הכנה למתן תורה

פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

אשת משה ובניו

פרשת יתרו |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

מהם המשפטים?

פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

תורה שבעל פה

פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

עבד עברי

פרשת משפטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

המשכן שבלב

פרשת תרומה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

ציווי המשכן

פרשת תרומה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

ארון הברית

פרשת תרומה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

מי המצווה?

פרשת תצוה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

בגדי כהנים

פרשת תצוה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

העדיים מהר חורב

פרשת כי תשא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

שבת

פרשת כי תשא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

השראת השכינה

פרשת ויקהל |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

חכמת לב

פרשת ויקהל |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

נדיבות לב

פרשת ויקהל |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

"אלה פקודי"

פרשת פקודי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

משמעות השם

פרשת שמות | מדוע הקב"ה סופר את עמ"י? מדוע דווקא...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

ממשפחה לעם

פרשת שמות | בפרק א התורה מספרת לנו על שיעבוד עם...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הולדת משה

פרשת שמות | "כל הבן הילוד.." בן יהודי או שלאו...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

האמונה בגאולה

פרשת וארא | מה ההבדל בין השם "אהיה" לשם...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שלח את עמי

פרשת וארא | משיח בן יוסף- הכלל הוא שלא מכירים...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הסבלנות בדרך לגאולה

פרשת וארא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מכות מצרים

פרשת בא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מכת הארבה

פרשת בא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מכת חושך

פרשת בא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

טעם אכילת מצה

פרשת בא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

יציאת עם ישראל מתרבות מצרים

פרשת בשלח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

עצמות יוסף

פרשת בשלח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

קריעת ים סוף

פרשת בשלח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

יתרו ומתן תורה

פרשת יתרו |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הכנה למתן תורה

פרשת יתרו |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אשת משה ובניו

פרשת יתרו |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מהם המשפטים?

פרשת משפטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

תורה שבעל פה

פרשת משפטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

עבד עברי

פרשת משפטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

המשכן שבלב

פרשת תרומה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

ציווי המשכן

פרשת תרומה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

ארון הברית

פרשת תרומה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מי המצווה?

פרשת תצוה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

בגדי כהנים

פרשת תצוה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

העדיים מהר חורב

פרשת כי תשא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שבת

פרשת כי תשא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

השראת השכינה

פרשת ויקהל |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

חכמת לב

פרשת ויקהל |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

נדיבות לב

פרשת ויקהל |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

"אלה פקודי"

פרשת פקודי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
קשר חי