ספר שמות - כלל ופרט

מעמדו של משה ביחס לישראל בפרשיות שמות - וארא

פרשות שמות-וארא | בשיעור זה מתבאר מדוע מפסיקה לפתע התורה בתיאור ההתרחשויות בפרשת וארא, ועוברת לפירוט השושלת...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

28 דק'

סוגי ההכאה השונים בעשרת המכות

פרשות וארא-בא | ברור כי אין המכות בעשרת המכות דומות זו לזו. כל אחת מהן מבטאת עיקרון מסוים של שלטון ה'. בשיעור...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

16 דק'

בין מכות 'וארא' למכות 'בא'

פרשות שמות-וארא | לא לחינם נוהגים ישראל לסיים את פרשת וארא ולהתחיל את פרשת בא לפני המכה השמינית - מכת הארבה....

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

25 דק'

סדר הזמנים של עשרת המכות

פרשות שמות-וארא | אנו יודעים כי עשרת המכות הסתיימו בחצות של ליל טו בניסן. אך מתי החלו עשרת המכות? ומתי במהלך...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

21 דק'

יציאת מצרים בהקשר של היציאה מגן עדן

פרשות שמות-בשלח | בשיעור זה נעסוק בהפתעה הגדולה בכך שישראל לא נשארו במצרים, המקום השופע והמבורך, אלא יצאו משם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

51 דק'

האש והענן - שתי תופעות ניסיות המלוות את השראת השכינה

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת ישראל ממצרים מופיעים לראשונה האש והענן כביטוי מוחשי להשראת השכינה. מדוע דוקא ביציאת...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

18 דק'

מה בין עשרת המכות לקריעת ים סוף?

פרשת בשלח | האם קריעת ים סוף היא בעצם המכה האחת עשרה? מה עוד היה חסר לאחר עשרת המכות אשר התמלא בטביעת המצרים...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

20 דק'

ההגבלה והפרישה לקראת מעמד הר סיני

פרשת יתרו | מדוע מופיעה לראשונה בתנ"ך חובת הפרישה וההישמרות מקרבה יתירה אל הקודש(שלא לעלות בהר) בהר סיני?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

16.40 דק'

עשרת הדיברות - דרכי גילוי של שם ה'

פרשת יתרו | כבר בפרשת וארא ייעד ה' שבמעמד הר סיני יתגלה שם חדש של הבורא. עשרת הדברות מהוות גילויים שונים של...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

21.27 דק'

הדינים במשפטים - פירוט משפטי של עשרת הדברות

פרשת משפטים | בשיעור זה נבאר כי פרשת משפטים מבוססת על מערכת המשפט שהקים יתרו. בפרשה זו מפורטים עשרת הדברות...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

11.56 דק'

הקרבנות שהופיעו ביצאת מצרים ומתן תורה

פרשיות יתרו-משפטים | בשיעור זה נעקוב אחר הקרבנות השונים שליוו את ישראל לאורך יצירתם - ביציאת מצרים, במדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

21.24 דק'

חזרת בני ישראל אל משה בתחילת ויקהל

פרשת ויקהל | במילה הפותחת את הפרשה - 'ויקהל' יש חידוש גדול ביחס למהלך המאורעות שהתרחשו עד כה בחטא העגל.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמות - כלל ופרט

7 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מעמדו של משה ביחס לישראל בפרשיות שמות - וארא

פרשות שמות-וארא | בשיעור זה מתבאר מדוע מפסיקה לפתע...
הרב יואב אוריאל 28 דק'
שיעור

סוגי ההכאה השונים בעשרת המכות

פרשות וארא-בא | ברור כי אין המכות בעשרת המכות...
הרב יואב אוריאל 16 דק'
שיעור

בין מכות 'וארא' למכות 'בא'

פרשות שמות-וארא | לא לחינם נוהגים ישראל לסיים את...
הרב יואב אוריאל 25 דק'
שיעור

סדר הזמנים של עשרת המכות

פרשות שמות-וארא | אנו יודעים כי עשרת המכות הסתיימו...
הרב יואב אוריאל 21 דק'
שיעור

יציאת מצרים בהקשר של היציאה מגן עדן

פרשות שמות-בשלח | בשיעור זה נעסוק בהפתעה הגדולה...
הרב יואב אוריאל 51 דק'
שיעור

האש והענן - שתי תופעות ניסיות המלוות את השראת השכינה

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת ישראל ממצרים מופיעים...
הרב יואב אוריאל 18 דק'
שיעור

מה בין עשרת המכות לקריעת ים סוף?

פרשת בשלח | האם קריעת ים סוף היא בעצם המכה האחת...
הרב יואב אוריאל 20 דק'
שיעור

ההגבלה והפרישה לקראת מעמד הר סיני

פרשת יתרו | מדוע מופיעה לראשונה בתנ"ך חובת הפרישה...
הרב יואב אוריאל 16.40 דק'
שיעור

עשרת הדיברות - דרכי גילוי של שם ה'

פרשת יתרו | כבר בפרשת וארא ייעד ה' שבמעמד הר סיני...
הרב יואב אוריאל 21.27 דק'
שיעור

הדינים במשפטים - פירוט משפטי של עשרת הדברות

פרשת משפטים | בשיעור זה נבאר כי פרשת משפטים מבוססת...
הרב יואב אוריאל 11.56 דק'
שיעור

הקרבנות שהופיעו ביצאת מצרים ומתן תורה

פרשיות יתרו-משפטים | בשיעור זה נעקוב אחר הקרבנות...
הרב יואב אוריאל 21.24 דק'
שיעור

חזרת בני ישראל אל משה בתחילת ויקהל

פרשת ויקהל | במילה הפותחת את הפרשה - 'ויקהל' יש...
הרב יואב אוריאל 7 דק'
קשר חי