מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

להיות איש גדול

פרשת שמות | להיות איש 'גדול'! גדלותו-התגדלותו הכפולה של משה, כנאמר בפרשתנו (שמות, ב י-יא) "ויגדל הילד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

סוד הצעקה

פרשת שמות | סוד ה'צעקה' צרתם וכאבם של עם ישראל בשעבוד מצרים וזעקתם אל ה' שיצילם ממצוקתם כנאמר (שמות ב כג):...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

הסיפור לדורות

פרשת וארא | סיפור המטרה העיקרית אשר למענה הכביד ה' את לב פרעה והפלה את מכותיו בו, הייתה הסיפור לדורות על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

ביד רמה!

פרשת בשלח | ביד רמה! "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" (שמות יד יח) - "שעשו להם דגל ונס להתנוסס ויוצאים בשמחה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

מיהו ה'שליח'?

פרשת בשלח | מי ה'שליח'? שליחים רבים לריבונו של עולם, לגילויו בעולם ולגאולתם של ישראל. שניים מהשליחים אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

גבולות!

פרשת יתרו | גבולות! מדרכו של עולם הוא שכאשר נפגש אדם עם אדיאל גדול רב משמעות, אידיאל שהדרך להשגתו ארוכה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

בין 'אחר' ל'מתאחר'

פרשת יתרו | בין 'אחר' ל'מתאחר' הציווי בעשרת הדברות "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" המופיע בפרשתנו (כ, ג)...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

הגודל שבקוטן

פרשת משפטים | הגודל שבקוטן פרשת משפטים העוסקת בעיקר בדיני ממונות, ובפרט במצבי סכסוכים בין אדם לרעהו בדינים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

בין "שלם" ל"שבור"

פרשת תרומה | בין "שלם" ל"שבור"... שלושה מכלי המשכן הנזכרים בפרשתנו הם - הארון, השולחן, ומזבח הנחושת....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

יופי ונוי במקדש ובחיים

פרשת תרומה | יופי ונוי במקדש ובחיים כינויו של בית המקדש 'נויו של עולם' (זבחים נד ב) שאנו פוגשים בציווי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

מספר?

פרשת כי תשא? | מספר? אחת ההלכות הנלמדות מפרשתנו היא האיסור למנות את ישראל במספר, כנאמר (שמות ל יב): "כי תשא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

שביתה?

פרשת ויקהל | שביתה? פעמים רבות בתורה חוזר הציווי על איסור מלאכה בשבת, וחובת השביתה, כנאמר גם בפרשתנו (שמות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

להיות איש גדול

פרשת שמות | להיות איש 'גדול'! גדלותו-התגדלותו...
הרב ערן טמיר
שיעור

סוד הצעקה

פרשת שמות | סוד ה'צעקה' צרתם וכאבם של עם ישראל...
הרב ערן טמיר
שיעור

הסיפור לדורות

פרשת וארא | סיפור המטרה העיקרית אשר למענה הכביד...
הרב ערן טמיר
שיעור

ביד רמה!

פרשת בשלח | ביד רמה! "ובני ישראל יוצאים ביד רמה"...
הרב ערן טמיר
שיעור

מיהו ה'שליח'?

פרשת בשלח | מי ה'שליח'? שליחים רבים לריבונו של...
הרב ערן טמיר
שיעור

גבולות!

פרשת יתרו | גבולות! מדרכו של עולם הוא שכאשר נפגש...
הרב ערן טמיר
שיעור

בין 'אחר' ל'מתאחר'

פרשת יתרו | בין 'אחר' ל'מתאחר' הציווי בעשרת...
הרב ערן טמיר
שיעור

הגודל שבקוטן

פרשת משפטים | הגודל שבקוטן פרשת משפטים העוסקת...
הרב ערן טמיר
שיעור

בין "שלם" ל"שבור"

פרשת תרומה | בין "שלם" ל"שבור"... שלושה מכלי...
הרב ערן טמיר
שיעור

יופי ונוי במקדש ובחיים

פרשת תרומה | יופי ונוי במקדש ובחיים כינויו של בית...
הרב ערן טמיר
שיעור

מספר?

פרשת כי תשא? | מספר? אחת ההלכות הנלמדות מפרשתנו...
הרב ערן טמיר
שיעור

שביתה?

פרשת ויקהל | שביתה? פעמים רבות בתורה חוזר הציווי...
הרב ערן טמיר
קשר חי