הרב קשתיאל על פרשיות שמות

סבלות מצרים כמבררים את הזהות הישראלית

פרשת שמות | כל תהליך העינוי של מצרים צריך להבין אותו באורך כפול. למצרים יש מטרה, יש פה מלך עם יועצים, יש פה...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

סוגיית המלך והמלכות בישראל- רצון למלכות שמים

פרשת שמות | "וימות מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו" מה הקשר למות מלך מצרים לכך שעמ"י נאנחים...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

משה ככוח הפועל

פרשת שמות | דווקא מתוך החורבן הגדול ביותר, מתוך הגזירה הנוראית- כל הבן הנולד היאורה תשליכוהו, מתוך מצב זה...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

הבנת שליחותו של עם ישראל היוצאת מעשרת המכות

פרשת וארא | משה פונה לקב"ה ואומר לו שמאז שהגעתי, נהיה לעמ"י יותר קשה. והתשובה של הקב"ה למשה היא תשובה שלקוחה...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

המכות - תודעת האחדות לעומת תודעת החלקיות

פרשת וארא | בסוף הפרשה מופיעה מכת הברד ולפניה יישנם כמה פסוקי הקדמה. בהקדמה נאמר שמכת ברד היא כל המגפות, ולפי...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

מעלת הבית הישראלי

פרשת בא | בפרשת וארא הוכו המצרים 7 מכות, והאפיון שלהם שהם מכות של יסורים. בפרשת בא המצרים מוכים שלוש מכות,...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

עבודת ההשתייכות לכלל ישראל

פרשת בא | "שלח את עמי ויעבדוני"- אנחנו לא סתם יוצאים ממצרים אלא כדי לעבוד את ה' ולהקריב לו קורבנות.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

מיהו הפרשן האולטימטיבי לאירועי הסביבה?

פרשת בא | ישנם כמה מצוות שנצטוו ישראל על מנת שנזכור את יציאת מצרים, והמצוה העיקרית היא "והגדת לבנך".

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

בירור גאוות ה' מתוך שירת הים

פרשת בשלח | שירת הים-שירה על הגאווה האלוקית. גאווה לכאורה זה מידה מגונה. המושג "גאווה אלוקית" צריכה הסבר.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

שני צדדים המלווים אותנו מיציאת מצרים

פרשת בשלח | עוד לפני ההתקלות עם המצרים הקב"ה מוליך את העם לא דרך הדרך הראשית אלא דרך דרך עקומה, דרך ים סוף,...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

"'מן השמים היא''- התורה היא המעצבת את ערכי המציאות

פרשת יתרו | פרשה שבה קוראים על מתן תורה נקראת על שמו של יתרו. יתרו הוא אדם מופלא, מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

תפקיד המשפט בישראל

פרשת משפטים | בתורה פרשת משפטים מפסיקת את מעמד הר סיני באמצע, מה התורה רוצה להגיד לנו בסדר זה?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

מהות ודרך ההליכה אחר הרוב

פרשת משפטים | פרשה זו עוסקת ברובה בדינים הקשורים למשפט. אחד הכללים שחכמים למדו מפרשה זו זה היסוד של ללכת אחרי...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

ארון הקודש - המשך מתן תורה

פרשת תרומה | המצווה הראשונה בעשיית המשכן זה לעשות ארון, ולכן לדעת הרמב"ן הארון מציין את עיקר מטרת המשכן,...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

השלחן והמנורה - כביטוי לשתי בחינות בעבודת ה'

פרשת תרומה | אחד ההלכות במשכן ובבית המקדש, ישנה חובה שהמנורה תהיה מול השולחן. מה משמעות חובה זו?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

מזבח הנחושת- עבודת הרגשות

פרשת תרומה | גם אם בית המקדש לא בנוי, אפשר וצריך לבנות מזבח. שולחן ומנורה לא יכולים לתפקד בלי משכן או מקדש,...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

המשכן ויריעותיו - מלבושי הנפש

פרשת תרומה | המשכן עצמו זה עשר יריעות. מסביב יש המון מרכיבים- כלים, אוהל עצים.. אבל המשכן עצמו אלו הם עשר...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

האם יש שמות קדושים?

פרשת תצוה | בגדי הכהן צריך לעשות אותם במיוחד לכהנים ולכוון לשם כך. לכן לא מספיק אנשי אמנותיים. אלא צריך אנשים...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

בגדי הכונה, בגדי הבד- ייחודיות הפרט בעבודת ה'

פרשת תצוה | לבני אהרון, הכהנים ההדיוטים יש ארבעה בגדים. מה שמאפיין את בגדי הכהנים ההדיוטים שהם מבד, חוץ מאבנט...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

קורבנות המילואים ותפקיד הכהנים

פרשת תצוה | גסות הרוח וגבהות הלב גורמת רק לירידה. חז"ל מחברים בין הצרעת לגאוה.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

חטא העגל- פגיעה בלאומיות הישראלית

פרשת כי תשא | מאיפה בא הרעיון לעשות עגל? אם עושים משהו מזהב, למה דווקא עגל?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

חטא העגל - עבודת ה' באופן חד מימדי

פרשת כי תשא | מדוע עמ"י חטא בחטא העגל? סה"כ העם לא כזה טיפש, הוא ראה את נפלאות ה' ביציאת מצרים,וידע את כוחו...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

שמן משחת קודש, ברכת הקודש

פרשת ויקהל פקודי | שני דברים מאפיינים את הקמת המשכן: הכל נעשה ע"י משה, למרות שכל התהליך נעשה ע"י עמ"י את...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

סבלות מצרים כמבררים את הזהות הישראלית

פרשת שמות | כל תהליך העינוי של מצרים צריך להבין...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

סוגיית המלך והמלכות בישראל- רצון למלכות שמים

פרשת שמות | "וימות מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

משה ככוח הפועל

פרשת שמות | דווקא מתוך החורבן הגדול ביותר, מתוך...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

הבנת שליחותו של עם ישראל היוצאת מעשרת המכות

פרשת וארא | משה פונה לקב"ה ואומר לו שמאז שהגעתי,...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

המכות - תודעת האחדות לעומת תודעת החלקיות

פרשת וארא | בסוף הפרשה מופיעה מכת הברד ולפניה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

מעלת הבית הישראלי

פרשת בא | בפרשת וארא הוכו המצרים 7 מכות, והאפיון...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

עבודת ההשתייכות לכלל ישראל

פרשת בא | "שלח את עמי ויעבדוני"- אנחנו לא סתם...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

מיהו הפרשן האולטימטיבי לאירועי הסביבה?

פרשת בא | ישנם כמה מצוות שנצטוו ישראל על מנת...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

בירור גאוות ה' מתוך שירת הים

פרשת בשלח | שירת הים-שירה על הגאווה האלוקית. גאווה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

שני צדדים המלווים אותנו מיציאת מצרים

פרשת בשלח | עוד לפני ההתקלות עם המצרים הקב"ה מוליך...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

"'מן השמים היא''- התורה היא המעצבת את ערכי המציאות

פרשת יתרו | פרשה שבה קוראים על מתן תורה נקראת על...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

תפקיד המשפט בישראל

פרשת משפטים | בתורה פרשת משפטים מפסיקת את מעמד הר...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

מהות ודרך ההליכה אחר הרוב

פרשת משפטים | פרשה זו עוסקת ברובה בדינים הקשורים...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

ארון הקודש - המשך מתן תורה

פרשת תרומה | המצווה הראשונה בעשיית המשכן זה לעשות...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

השלחן והמנורה - כביטוי לשתי בחינות בעבודת ה'

פרשת תרומה | אחד ההלכות במשכן ובבית המקדש, ישנה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

מזבח הנחושת- עבודת הרגשות

פרשת תרומה | גם אם בית המקדש לא בנוי, אפשר וצריך...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

המשכן ויריעותיו - מלבושי הנפש

פרשת תרומה | המשכן עצמו זה עשר יריעות. מסביב יש...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

האם יש שמות קדושים?

פרשת תצוה | בגדי הכהן צריך לעשות אותם במיוחד...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

בגדי הכונה, בגדי הבד- ייחודיות הפרט בעבודת ה'

פרשת תצוה | לבני אהרון, הכהנים ההדיוטים יש ארבעה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

קורבנות המילואים ותפקיד הכהנים

פרשת תצוה | גסות הרוח וגבהות הלב גורמת רק לירידה....
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

חטא העגל- פגיעה בלאומיות הישראלית

פרשת כי תשא | מאיפה בא הרעיון לעשות עגל? אם עושים...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

חטא העגל - עבודת ה' באופן חד מימדי

פרשת כי תשא | מדוע עמ"י חטא בחטא העגל? סה"כ העם לא...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

שמן משחת קודש, ברכת הקודש

פרשת ויקהל פקודי | שני דברים מאפיינים את הקמת...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
קשר חי