הרב אבינר על פרשיות שמות

גלות מצרים

פרשת שמות | מטרת הייסורים בכלל, ומטרת גלות מצרים בפרט

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-40 דק'

ספר שמות - מיחידים לעם

פרשת שמות | מדוע יש צורך ביצירת עם? מדוע לא הספיקה לנו הופעתם של האבות בבראשית? עם יכול להופיע באופן שהיחידים...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-60 דק'

לדמותו של משה

פרשת שמות | לא לחנם בחר הקב"ה במשה כמוציא לפועל את גאולתן של ישראל. רק הוא המסוגל להעביר את ישראל את התהליך...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-63 דק'

"למה הרעות לעם הזה"

פרשת שמות | מדוע משה מופתע כשפרעה מסרב לשמוע לדבריו ולשחרר את ישראל? הרי הקב"ה הודיע לו מראש שפרעה לא ישמע...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-66 דק'

פקד פקדתי - גאולת ישראל קמעא קמעא

כיצד יוצא עם ישראל אחרי משה רבינו כשהאמונה בו אינה שלימה? בפרשה זו מתברר שתהליך הגאולה במהותו נבנה לאט,...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-56 דק'

ושמי ה' לא נודעתי להם

פרשת וארא | מדוע לא נגלה הקב"ה לאבות בשם המפורש? בפרשה זו מתבארת המעלה הגדולה של עם ישראל כעם, בניגוד למציאות...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-70 דק'

כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד

פרשת וארא | מדוע מדבר הקב"ה עם משה קשות בתחילת הפרשה? הרי משה רק התפלל! מכאן נלמד שכל דבר שקורה בעולם הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-74 דק'

המטרה של עשר המכות

פרשת וארא | עשר המכות הולידו את האמונה בה'. בשיעור זה מתבאר ההבדל בין האמונה ע"י ניסי יציאת מצרים, לבין...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-32 דק'

"למען הרבות מופתי"

פרשת וארא | במהלך יציאת מצרים עשה ה' מופתים רבים. אך איך זה שלמרות כל הנסים שהיו ביציאת מצרים העם חטא במדבר?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-89 דק'

"הטרם תדע כי אבדה מצרים?"

פרשת בא | איך אפשר להבין את עקשנותו של פרעה שלא לשחרר את ישראל אל מול המכות הקשות? כיצד ומדוע נטל הקב"ה מפרעה...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-79 דק'

נס וטבע בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | בקריעת ים סוף התחוללו ניסים כבירים. יש להבין: כיצד משתלבים הנסים עם הנהגת ד' הקבועה של העולם על...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-80 דק'

הדיבר הראשון של עשרת הדברות

פרשת יתרו | העמקה בדיבר הראשון "אנוכי ד' אלוקיך"- ביאור ההבדל בין מציאות ד' לבין מציאות הנבראים.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-52 דק'

יתרו חותן משה ומתן תורה

פרשת יתרו | מדוע הפרשה שבה ד' נותן תורה לעם ישראל נקראת על שם יתרו? האם לא היה מתאים יותר לקרוא אותה על שם...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-70 דק'

ממתן תורה אל המשפטים

פרשת משפטים | בשיעור זה מבאר הרב את החיבור בין הרעיונות הכלליים שבפרשת יתרו לבין פרטי הדינים שבפרשת משפטים.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-67 דק'

משפטי התורה

פרשת משפטים | התורה עוברת במעבר חד מהאש והקולות אל שטף של פרטי מצוות. כיצד פרטי הדינים הם ההשלכות המעשיות של...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-67 דק'

בניין המשכן

פרשת תרומה | המשכן כמכון השראת שכינה זמני עד לבניין בית המקדש.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-71 דק'

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | ניתן לתמוה מהו הצורך בבגדים מיוחדים בעת עבודת המקדש. בשיעור זה מתבארת החשיבות המיוחדת של בגדים...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-60 דק'

השורש של חטא העגל

פרשת כי תשא | כל כך קשה להבין כיצד חטאו ישראל בחטא כה חמור מיד לאחר מתן תורה. בשיעור זה מבאר הרב מהו שורש...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-80 דק'

הקמת המשכן לאחר חטא העגל

פרשת ויקהל | כיצד ניתן להמשיך כרגיל בבניית בית ה' לאחר החטא הנורא?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-85 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

גלות מצרים

פרשת שמות | מטרת הייסורים בכלל, ומטרת גלות מצרים...
הרב שלמה אבינר כ-40 דק'
שיעור

ספר שמות - מיחידים לעם

פרשת שמות | מדוע יש צורך ביצירת עם? מדוע לא הספיקה...
הרב שלמה אבינר כ-60 דק'
שיעור

לדמותו של משה

פרשת שמות | לא לחנם בחר הקב"ה במשה כמוציא לפועל את...
הרב שלמה אבינר כ-63 דק'
שיעור

"למה הרעות לעם הזה"

פרשת שמות | מדוע משה מופתע כשפרעה מסרב לשמוע...
הרב שלמה אבינר כ-66 דק'
שיעור

פקד פקדתי - גאולת ישראל קמעא קמעא

כיצד יוצא עם ישראל אחרי משה רבינו כשהאמונה בו אינה...
הרב שלמה אבינר כ-56 דק'
שיעור

ושמי ה' לא נודעתי להם

פרשת וארא | מדוע לא נגלה הקב"ה לאבות בשם המפורש?...
הרב שלמה אבינר כ-70 דק'
שיעור

כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד

פרשת וארא | מדוע מדבר הקב"ה עם משה קשות בתחילת...
הרב שלמה אבינר כ-74 דק'
שיעור

המטרה של עשר המכות

פרשת וארא | עשר המכות הולידו את האמונה בה'. בשיעור...
הרב שלמה אבינר כ-32 דק'
שיעור

"למען הרבות מופתי"

פרשת וארא | במהלך יציאת מצרים עשה ה' מופתים רבים....
הרב שלמה אבינר כ-89 דק'
שיעור

"הטרם תדע כי אבדה מצרים?"

פרשת בא | איך אפשר להבין את עקשנותו של פרעה שלא...
הרב שלמה אבינר כ-79 דק'
שיעור

נס וטבע בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | בקריעת ים סוף התחוללו ניסים כבירים. יש...
הרב שלמה אבינר כ-80 דק'
שיעור

הדיבר הראשון של עשרת הדברות

פרשת יתרו | העמקה בדיבר הראשון "אנוכי ד' אלוקיך"-...
הרב שלמה אבינר כ-52 דק'
שיעור

יתרו חותן משה ומתן תורה

פרשת יתרו | מדוע הפרשה שבה ד' נותן תורה לעם ישראל...
הרב שלמה אבינר כ-70 דק'
שיעור

ממתן תורה אל המשפטים

פרשת משפטים | בשיעור זה מבאר הרב את החיבור בין...
הרב שלמה אבינר כ-67 דק'
שיעור

משפטי התורה

פרשת משפטים | התורה עוברת במעבר חד מהאש והקולות אל...
הרב שלמה אבינר כ-67 דק'
שיעור

בניין המשכן

פרשת תרומה | המשכן כמכון השראת שכינה זמני עד...
הרב שלמה אבינר כ-71 דק'
שיעור

בגדי הכהונה

פרשת תצוה | ניתן לתמוה מהו הצורך בבגדים מיוחדים...
הרב שלמה אבינר כ-60 דק'
שיעור

השורש של חטא העגל

פרשת כי תשא | כל כך קשה להבין כיצד חטאו ישראל בחטא...
הרב שלמה אבינר כ-80 דק'
שיעור

הקמת המשכן לאחר חטא העגל

פרשת ויקהל | כיצד ניתן להמשיך כרגיל בבניית בית ה'...
הרב שלמה אבינר כ-85 דק'
קשר חי