דבר תורה לשולחן השבת - שמות

השמות בחומש 'שמות'

מאמר סקירה | לחמשת חומשי התורה ישנם שמות מקובלים בעם ישראל: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. בהתבוננות על...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

נפלאות שנאת המצרים כלפי העבריים

פרשת שמות | שנאת המצרים את העברים כשעוסקים בשיעבוד בני ישראל במצרים, התבנית הפשוטה העולה על הדעת היא של עם...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מי רוצה לצאת ממצרים?

פרשת שמות | הפרקים הראשונים של חומש שמות מספרים על עם של עבדים המתמרד מול המצרים המשעבדים אותו. על מנת להבין...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הניצחון על יסוד המים ביציאת מצרים

פרשת שמות | החל מפרשיות יציאת מצרים ועד הכניסה לארץ מופיעה תופעה יחודית, עקבית וגם מפתיעה: עם ישראל מתמודד עם...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל אורך תהליכי יציאת מצרים, וקשה להבין מהי חשיבותו: מדוע יש...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

יציאת מצרים: הצלת הטוב מן ה'רע'

פרשת וארא | רש"י: "ראו כי רעה נגד פניכם - כתרגומו. ומדרש אגדה שמעתי כוכב אחד יש ששמו רעה. אמר להם פרעה רואה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הסדר של עשר המכות

פרשות וארא - בא | הקב"ה היכה את מצרים במכות יחודיות שבאו מכיוונים שונים. דוקא מחמת הגיוון של המכות, יש לשים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

היחוס של משה מתגלה

פרשת וארא | "אלה ראשי בית אבותם" סדר הפסוקים בתחילת פרשת וארא בתחילת פרשת וארא בני ישראל נתונים במצב קשה....

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מה מכת דם מספרת?

פרשת וארא | מכת דם המכה הראשונה שהנחית הקב"ה על המצרים פגעה במקור הקיום שלהם – ביאור. היאור הוא עורק החיים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

ה' חוזר לדבר אל ישראל

פרשת בא | בתחילת פרשת וארא נאמר שבני ישראל הפסיקו לשמוע אל משה מרוב צרת השיעבוד (ו, ט): "וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

שלוש המכות שהכריעו את פרעה

פרשת בא | פרשת בא נפתחת במבט מחדש אשר מעביר ה' למשה - "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בֹּא אֶל פַּרְעֹה כִּי אֲנִי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

עולם חדש של זמנים

פרשת בא | כאשר הקב"ה מצווה על התיארוך של התורה הוא אומר (יב, א-ב): "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מה הוסיפה קריעת ים סוף על יציאת מצרים?

פרשת בשלח | כשאנו קוראים על סיפור המרדף מחדש של המצרים אחר ישראל ועל נס קריעת ים סוף עולה שאלה עקרונית: מה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הפלשתים ושאר האויבים בפרשת בשלח

פרשת בשלח | פחד ישראל הופך לפחד פלשתים פרשת בשלח פותחת באויבים ומסיימת באויבים. היא פותחת במעקף שעושים ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הנהגת 'ה' איש מלחמה'

פרשת בשלח | המעמד הגדול של מלחמת ה' מול האויבים בים סוף גילה את הנהגת 'ה' איש מלחמה' בעולם. עד אז, לאורך כל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

עמוד האש ועמוד הענן

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת מצרים מופיעים שני ניסים – אש וענן (יג, כא): "וַה' הֹלֵךְ לִפְנֵיהֶם יוֹמָם...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

נפלאות פרנסת ישראל במדבר

פרשת בשלח | הבירור הראשון עם ההצלה ממצרים לאחר הניצחון הסופי על המצרים בים סוף, ישראל נתונים לראשונה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

משפחת משה לא נשלטה בידי מצרים

פרשת יתרו | בתחילת פרשת יתרו הפסוקים מתמקדים באופן מפתיע ביתרו חותן משה. עשויים היינו לחשוב כי ליתרו היה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

קרבת ה' לישראל בתחילת בריאתם

פרשת יתרו | הנהגה ישירה של הקב"ה מעמד מתן תורה הוא הפסגה של תהליך בריאת עם ישראל בתור עם ה'. יש מקום להביט...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת ישראל (שהסתיימה בקריעת הים) לבין מעמד הר סיני מופיעים בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מחיי האבות אל חיי התורה

פרשת יתרו | ההפתעה של מעמד הר סיני לפני פרשת יתרו, עם ישראל כלל לא ציפה שיהיה מעמד כדוגמת הר סיני. ייעוד זה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

תהליך ההכשרה לקראת קבלת תורה

פרשת יתרו | בין קריעת ים סוף לבין מעמד הר סיני חומש שמות מספר על שורה של מעמדים בהם התרחשו הכנות שונות לקראת...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

'אנכי ה' אלוקיך': המטרה של יציאת מצרים

פרשת יתרו | החומש השני נקרא בישראל חומש 'שמות'. בטור על פרשת שמות עמדנו על כך ששם זה ניתן לחומש משום שבמרכזו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

המשפטים בישראל - משפטי ה'

פרשת משפטים | פרשת משפטים מעמידה את חוקי היסוד של המשפט בישראל: ארבע אבות נזיקין, דיני העבדות, רציחה, חבלה,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מפה של המצוות פרשת משפטים

פרשת משפטים | הדינים בפרשת משפטים הם פירוט של עשרת הדברות. לפני מתן תורה, בתחילת פרשת יתרו, יתרו הניח את...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

העבדות

פרשת משפטים | מיהו הריבון? פרשת השבוע, פרשת משפטים, פותחת במצוות השייכות להנהגה כלפי עבד עברי. הקב"ה מלמד את...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים משיב הקב"ה את המבט אל מהלך היצירה של עם ישראל. מעמד הר סיני...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

התפקיד הסודי של הפחד מפני ישראל

פרשת משפטים | בשירת הים הביעו ישראל את תפילתם שהעמים בארץ ישראל וסביבותיה יתמלאו בפחד (שמות טו, טז): "תִּפֹּל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

ההפתעה של ציווי המשכן

פרשת תרומה | בתחילת הציווי על עשייית המשכן, הקב"ה מצוה על עשיית 'מקדש' (כה, ח): "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

תופעת ה'פנים' במשכן

בפסוקי ציווי המשכן יש דגש גדול על המושג 'פנים'. במשכן יש כמה וכמה סדרים אשר התורה מצוה שהם יבטאו בחינה של...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הכלי האלוקי

פרשת תרומה | רוב ענייני המשכן מרוכזים סביב ההקרבה. העשייה הרגילה במשכן עסקה בעבודת ה', כאשר הדרך הראשית אותה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

בחירת אהרון ובניו לכהני ה'

פרשת תצוה | המשכן והעובדים בו בפרשתנו נמשך תהליך הציווי על בניית המשכן. לאחר שבפרשה הקודמת התורה פירטה את...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

שני מוקדי השראת השכינה במשכן

פרשת תצוה | רוב אזור המשכן מוקדש לעבודת ה' הכוללת פעילות רבה, כגון: וידוי, שחיטה, קבלה, הולכה, קמיצה, הקטרה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

בגדי הכהן הגדול

פרשת תצוה | ארבעת הבגדים הייחודיים לכהן הגדול עשויים כך שכל אחד מהם מזכיר עניין מסויים הקשור אל הקודש: לכל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

כפרה במפקד

פרשת כי תשא | הקב"ה מצוה את משה לפקוד את בני ישראל. אך הוא אינו מנסח זאת בלשון של ציווי, אלא בתור תיאור מקרה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

המעלה המיוחדת של הקטורת

פרשת כי תשא | בסוף חומש דברים משה רבנו בירך את שבט לוי, והוא הזכיר בברכתו את הקטורת לפני שאר הקרבנות (דברים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

ההתנדבות שהיתה כחובה

פרשת ויקהל | תרומת נדבה בפרשת ויקהל מתואר הביצוע של מצוות ה' בפרשות הקודמות על בנין המשכן. האם יש בפרשה זו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

השינוי הפתאומי במעמד המשכן

פרשת פקודי | המהפך בעת השראת השכינה בפרשתנו זוכים ישראל, לאחר תהליך ארוך של בניית המשכן, להשראת השכינה במעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מי בונה את המשכן?

פרשת פקודי | החל מפרשת תרומה, הקב"ה ציוה את משה לבנות את המשכן ואת כליו. שאלה מרכזית העולה בהקשר זה היא מי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

זהב, כסף ונחושת

פרשות ויקהל פקודי | בפרשיות תרומה וויקהל מחלקת התורה את המשכן באופן ברור לשלושה תחומים: מה שנמצא בתוך בית...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

התפקיד הקבוע של משה

פרשת פקודי | פרשת פקודי פותחת ביחוס פקודת המשכן כולו למשה (לח, כא): "אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן מִשְׁכַּן...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

השמות בחומש 'שמות'

מאמר סקירה | לחמשת חומשי התורה ישנם שמות מקובלים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נפלאות שנאת המצרים כלפי העבריים

פרשת שמות | שנאת המצרים את העברים כשעוסקים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מי רוצה לצאת ממצרים?

פרשת שמות | הפרקים הראשונים של חומש שמות מספרים על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הניצחון על יסוד המים ביציאת מצרים

פרשת שמות | החל מפרשיות יציאת מצרים ועד הכניסה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יציאת מצרים: הצלת הטוב מן ה'רע'

פרשת וארא | רש"י: "ראו כי רעה נגד פניכם - כתרגומו....
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסדר של עשר המכות

פרשות וארא - בא | הקב"ה היכה את מצרים במכות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

היחוס של משה מתגלה

פרשת וארא | "אלה ראשי בית אבותם" סדר הפסוקים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה מכת דם מספרת?

פרשת וארא | מכת דם המכה הראשונה שהנחית הקב"ה על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ה' חוזר לדבר אל ישראל

פרשת בא | בתחילת פרשת וארא נאמר שבני ישראל הפסיקו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלוש המכות שהכריעו את פרעה

פרשת בא | פרשת בא נפתחת במבט מחדש אשר מעביר ה'...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עולם חדש של זמנים

פרשת בא | כאשר הקב"ה מצווה על התיארוך של התורה הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה הוסיפה קריעת ים סוף על יציאת מצרים?

פרשת בשלח | כשאנו קוראים על סיפור המרדף מחדש של...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הפלשתים ושאר האויבים בפרשת בשלח

פרשת בשלח | פחד ישראל הופך לפחד פלשתים פרשת בשלח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנהגת 'ה' איש מלחמה'

פרשת בשלח | המעמד הגדול של מלחמת ה' מול האויבים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עמוד האש ועמוד הענן

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת מצרים מופיעים שני ניסים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נפלאות פרנסת ישראל במדבר

פרשת בשלח | הבירור הראשון עם ההצלה ממצרים לאחר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

משפחת משה לא נשלטה בידי מצרים

פרשת יתרו | בתחילת פרשת יתרו הפסוקים מתמקדים באופן...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קרבת ה' לישראל בתחילת בריאתם

פרשת יתרו | הנהגה ישירה של הקב"ה מעמד מתן תורה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מחיי האבות אל חיי התורה

פרשת יתרו | ההפתעה של מעמד הר סיני לפני פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תהליך ההכשרה לקראת קבלת תורה

פרשת יתרו | בין קריעת ים סוף לבין מעמד הר סיני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'אנכי ה' אלוקיך': המטרה של יציאת מצרים

פרשת יתרו | החומש השני נקרא בישראל חומש 'שמות'....
הרב יואב אוריאל
שיעור

המשפטים בישראל - משפטי ה'

פרשת משפטים | פרשת משפטים מעמידה את חוקי היסוד של...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מפה של המצוות פרשת משפטים

פרשת משפטים | הדינים בפרשת משפטים הם פירוט של עשרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

העבדות

פרשת משפטים | מיהו הריבון? פרשת השבוע, פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התפקיד הסודי של הפחד מפני ישראל

פרשת משפטים | בשירת הים הביעו ישראל את תפילתם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההפתעה של ציווי המשכן

פרשת תרומה | בתחילת הציווי על עשייית המשכן, הקב"ה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תופעת ה'פנים' במשכן

בפסוקי ציווי המשכן יש דגש גדול על המושג 'פנים'....
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכלי האלוקי

פרשת תרומה | רוב ענייני המשכן מרוכזים סביב ההקרבה....
הרב יואב אוריאל
שיעור

בחירת אהרון ובניו לכהני ה'

פרשת תצוה | המשכן והעובדים בו בפרשתנו נמשך תהליך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שני מוקדי השראת השכינה במשכן

פרשת תצוה | רוב אזור המשכן מוקדש לעבודת ה' הכוללת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בגדי הכהן הגדול

פרשת תצוה | ארבעת הבגדים הייחודיים לכהן הגדול...
הרב יואב אוריאל
שיעור

כפרה במפקד

פרשת כי תשא | הקב"ה מצוה את משה לפקוד את בני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המעלה המיוחדת של הקטורת

פרשת כי תשא | בסוף חומש דברים משה רבנו בירך את שבט...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההתנדבות שהיתה כחובה

פרשת ויקהל | תרומת נדבה בפרשת ויקהל מתואר הביצוע...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השינוי הפתאומי במעמד המשכן

פרשת פקודי | המהפך בעת השראת השכינה בפרשתנו זוכים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מי בונה את המשכן?

פרשת פקודי | החל מפרשת תרומה, הקב"ה ציוה את משה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

זהב, כסף ונחושת

פרשות ויקהל פקודי | בפרשיות תרומה וויקהל מחלקת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התפקיד הקבוע של משה

פרשת פקודי | פרשת פקודי פותחת ביחוס פקודת המשכן...
הרב יואב אוריאל