שיעורים- חומש ויקרא

הדם והחלב

פרשת ויקרא | פרשת ויקרא עוסקת בקורבנות. היא באה לאחר סוף ספר שמות שעוסק בבניית המשכן, ולאחר הבניה צריך להתעסק...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

קורבנות ללא אכילה- חטאות כלליות ועולה

פרשת ויקרא | פרשה העוסקת בקורבנות, שפותחת את ספר תורת הכהנים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

"ממצוקותיהם יושיעם"

פרשת צו | עיסוק בקורבן שלמי התודה, זבח התודה ומה המקור שלו בספר תהילים. כיצד יסוד התודה מתקשר אל ימי הפורים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

מאכלות אסורות

פרשת שמיני | חנוכת המקדש, הקדשת הכהנים, חטא נדב ואביהוא ומתוך כך דיני כניסה לקודש הנלמדים מחטא זה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

הקורבנות הנותרים לאחר מות בני אהרון

פרשת שמיני | הכוהנים לא נוהגים דיני אבלות רגלים על נדב ואביהוא, הם נוהגים איך שהכהן הגדול נוהג תמיד. צד מסוים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

ההזאה בעבודת יום הכיפורים

פרשת אחרי-מות קדושים | כיצד יבוא אהרון הכהן הגדול אל הקודש? חלקי עבודת כהן גדול ביום הכיפורים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

נגע הצרעת והחיבור לזב

פרשת תזריע | הפרשה שלנו עוסקת רק בצרעת, לא בתהליך הריפוי. מהי הצרעת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

חיבור העולם העליון אלינו על ידי סעודות השבת

פרשת תזריע | יש שלוש סוגי טומאות- טומאת לידה, טומאת צרעת, טומאת הגוף.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

ניהוגי אבלות של מצורע מוחלט

פרשת תזריע | הפרשיות הבאות עוסקת בסוגיית הצרעת, אבל לא רק בה, וזה לא במקרה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

טבילת הטהרה

פרשת תזריע מצורע | טבילה במקוה, למי ולמה היא מכוונת? ומדרגות בטהרה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

טומאת הלידה ויחסה למילה

פרשת תזריע מצורע | פרשות תזריע מצורע הם חלון שבא באמצע עיסוק בקדושה ובמדרגות בקודש שמתחיל במות בני אהרו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

עניין הקדושה בספר ויקרא

פרשת אחרי מות קדושים | פרשות אלו מבהירות לאן ספר ויקרא חותר ומה הסוגיה המרכזית שלו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

קדושה וחילול

פרשת אמור | בפרשה זו יש שלוש מערכות: קדושה וחילול והנגזרות שלהם, פרשיית המועדות, ונספחים-נר תמיד,עריכת הלחם,...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

מומי הכוהנים - לבוש הנפש בגוף

פרשת אמור | הפרשה עוסקת בקדושת הכוהנים ובפרשית המועדות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

סדרי הקדושה - יסודות באכילת קודשים

פרשת אמור | ספר ויקרא הוא ספר הקדושה. מתחיל בקדושת המקדש ומתפרץ לפינות הכי קטנות שבחיים. מתוך זה עוסק בקדושת...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

מנחת העומר

פרשת אמור | קורבן העומר ועינינו, מה עניין הספירה ולמה היא מובילה? מה הסוף שלה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

לחם הפנים- מנחות של ציבור

פרשת אמור | מדוע התורה שייכה את המגדף ללחם הפנים? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

השביעית ופירותיה ויחוסם לשבת

פרשת בהר | יסודות השמיטה מהפרשה, והרחבה על יסודות השמיטה מלימוד על השבת.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

ארץ אחוזה

פרשת בהר | שמיטה ויובל, ודיני גאולה בקרקע ובאדם. מה הקשר בין שתי פרשיות אלה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

שנת השמיטה

פרשת בהר בחוקותי | מושגי היסוד של שנת השמיטה. השוואה למקורות המקבילים בספר שמות ובספר דברים, איך כל מקור...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

עבד עברי

פרשת בהר בחוקותי | בפרשת בהר יש הפסקות קטנות. היא כולה יחידה אחת.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

השמיטה כגלות

פרשת בחוקותי | השמיטה כתוצאה וסיבה של הקללות. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

אכילה משולחן גבוה - מעשר שני

פרשת בחוקותי | מעשר מוגדר כקודש ומוציאים ממנו גאולה. מה זה "המעשר"? מדוע הוא מופיע כאן ומה הוא בא ללמד אותנו?...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

ערכין, הקדש וחרמים

פרשת בחוקותי | הפרק האחרון בספר במדבר שעוסק בחרמים, מעלה תמיה. לא ברור מה עושה כאן מבחינת הנושא שלו, ולא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

מהות החרם

פרשת בחוקותי | המשמעות של המילה חרם בימינו, כמעט אין לה קשר למשמעות החרמים שבתורה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הדם והחלב

פרשת ויקרא | פרשת ויקרא עוסקת בקורבנות. היא באה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

קורבנות ללא אכילה- חטאות כלליות ועולה

פרשת ויקרא | פרשה העוסקת בקורבנות, שפותחת את ספר...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

"ממצוקותיהם יושיעם"

פרשת צו | עיסוק בקורבן שלמי התודה, זבח התודה ומה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מאכלות אסורות

פרשת שמיני | חנוכת המקדש, הקדשת הכהנים, חטא נדב...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הקורבנות הנותרים לאחר מות בני אהרון

פרשת שמיני | הכוהנים לא נוהגים דיני אבלות רגלים על...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

ההזאה בעבודת יום הכיפורים

פרשת אחרי-מות קדושים | כיצד יבוא אהרון הכהן הגדול...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

נגע הצרעת והחיבור לזב

פרשת תזריע | הפרשה שלנו עוסקת רק בצרעת, לא בתהליך...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

חיבור העולם העליון אלינו על ידי סעודות השבת

פרשת תזריע | יש שלוש סוגי טומאות- טומאת לידה,...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

ניהוגי אבלות של מצורע מוחלט

פרשת תזריע | הפרשיות הבאות עוסקת בסוגיית הצרעת,...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

טבילת הטהרה

פרשת תזריע מצורע | טבילה במקוה, למי ולמה היא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

טומאת הלידה ויחסה למילה

פרשת תזריע מצורע | פרשות תזריע מצורע הם חלון שבא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

עניין הקדושה בספר ויקרא

פרשת אחרי מות קדושים | פרשות אלו מבהירות לאן ספר...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

קדושה וחילול

פרשת אמור | בפרשה זו יש שלוש מערכות: קדושה וחילול...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מומי הכוהנים - לבוש הנפש בגוף

פרשת אמור | הפרשה עוסקת בקדושת הכוהנים ובפרשית...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

סדרי הקדושה - יסודות באכילת קודשים

פרשת אמור | ספר ויקרא הוא ספר הקדושה. מתחיל בקדושת...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מנחת העומר

פרשת אמור | קורבן העומר ועינינו, מה עניין הספירה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

לחם הפנים- מנחות של ציבור

פרשת אמור | מדוע התורה שייכה את המגדף ללחם הפנים?...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

השביעית ופירותיה ויחוסם לשבת

פרשת בהר | יסודות השמיטה מהפרשה, והרחבה על יסודות...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

ארץ אחוזה

פרשת בהר | שמיטה ויובל, ודיני גאולה בקרקע ובאדם....
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

שנת השמיטה

פרשת בהר בחוקותי | מושגי היסוד של שנת השמיטה....
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

עבד עברי

פרשת בהר בחוקותי | בפרשת בהר יש הפסקות קטנות. היא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

השמיטה כגלות

פרשת בחוקותי | השמיטה כתוצאה וסיבה של הקללות. |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

אכילה משולחן גבוה - מעשר שני

פרשת בחוקותי | מעשר מוגדר כקודש ומוציאים ממנו...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

ערכין, הקדש וחרמים

פרשת בחוקותי | הפרק האחרון בספר במדבר שעוסק...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מהות החרם

פרשת בחוקותי | המשמעות של המילה חרם בימינו, כמעט...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
קשר חי