פרשת תזריע | יב-יג

טומאת הלידה ומהותה

מדוע הטומאה נלווית ללידה? מדוע זהו מאורע מטמא? בהקשר לשאלה זו יבואר מהו המושג טומאה.

7.45 דק'

'באר הבהרת' - דיני הצרעת על פי סדר הפסוקים

בחוברת זו מפורטים הדינים העיקריים של הצרעת, בבהירות ובתמצית, על פי סדר הפסוקים.

לשון הרע

פרשות תזריע מצורע | חומרת עוון לשון הרע עפ"י ה'מסילת ישרים'

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות ויקרא

כח הדיבור

פרשת תזריע - מצורע | מעלת הדיבור לעומת מעלת השתיקה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

האם לידה היא טומאה?

פרשת תזריע | לידה - טומאה? הנושא הראשון המופיע בפרשתנו עוסק בטומאת היולדת, כנאמר (ויקרא יב ב) - "אישה כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

הצרעת - טומאה מסוג חדש

פרשת תזריע | ייחודה של טומאת הצרעת המצורע הרי הוא אחד מאבות הטומאה, ובתור שכזה שייך הוא לדיני הטומאה והטהרה....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הלידה שבטומאה

פרשת תזריע | הלידה שבטומאה התורה מתחילה לעסוק בטומאות היוצאות מגופו של אדם ועוסקת בפרשות אלה בכמה סוגי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש ויקרא

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע | הקדמה          בשלש פרשיות בתורה נזכר קרבן עולה ויורד: בפרשת ויקרא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

קיצור דיני נגעי הצרעת

פרשת תזריע | הקדמה בתחילת פרשת תזריע מצויים חמישה סוגים של צרעת: צרעת עור הבשר (א-יז), צרעת השחין והמכוה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מדוע ציוותה התורה על היולדת להקריב קרבנות?

פרשת תזריע | הקדמה נאמר בתחילת הפרשה (פרק יב): א. "וידבר ד' אל משה לאמר: ב. דבר אל בני ישראל לאמר: אשה כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

נגע הצרעת והחיבור לזב

פרשת תזריע | הפרשה שלנו עוסקת רק בצרעת, לא בתהליך הריפוי. מהי הצרעת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

חיבור העולם העליון אלינו על ידי סעודות השבת

פרשת תזריע | יש שלוש סוגי טומאות- טומאת לידה, טומאת צרעת, טומאת הגוף.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

ניהוגי אבלות של מצורע מוחלט

פרשת תזריע | הפרשיות הבאות עוסקת בסוגיית הצרעת, אבל לא רק בה, וזה לא במקרה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

טבילת הטהרה

פרשת תזריע מצורע | טבילה במקוה, למי ולמה היא מכוונת? ומדרגות בטהרה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

טומאת הלידה ויחסה למילה

פרשת תזריע מצורע | פרשות תזריע מצורע הם חלון שבא באמצע עיסוק בקדושה ובמדרגות בקודש שמתחיל במות בני אהרו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

דיני יולדת

פרשת תזריע |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

צרעת

פרשת תזריע |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תזריע |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

את אשר יאהב ה'

פרשת תזריע מצורע | הנגעים מופיעים בעקבות עבירה שעושה האדם ובכך הם מצביעים על ריחוקו מה', אולם חכמינו ראו בהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך

פרשת תזריע מצורע | פרשיות נגעים ואהלות הן גופי ועיקרי תורה אך חכמינו כמעט ולא דרשו בהם כיון שגלה יקרנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כשלג ילבינו

פרשת תזריע מצורע | חכמים מבחינים בארבעה מראות נגעים שונים בצרעת העור. ננסה לעמוד על עומק ההבחנה ביניהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

כי חלה גם ילדה ציון

פרשת תזריע מצורע | יולדת מביאה לטהרתה קרבנות עולה וחטאת, אך תמוה הדבר- איזה חטא חטאה היולדת שעליה להביא קרבן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

שהם עתידים להתחדש כמותה

פרשת תזריע, פרשת החודש | מה התחדש כאשר קבלו ישראל במצרים את מצוות החודש? ואיזה חידוש נפלא יתרחש לעתיד לבוא?...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

טומאת הלידה ומהותה

מדוע הטומאה נלווית ללידה? מדוע זהו מאורע מטמא?...
הרב יוסף קלנר 7.45 דק'
שיעור

'באר הבהרת' - דיני הצרעת על פי סדר הפסוקים

בחוברת זו מפורטים הדינים העיקריים של הצרעת,...
שיעור

לשון הרע

פרשות תזריע מצורע | חומרת עוון לשון הרע עפ"י...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כח הדיבור

פרשת תזריע - מצורע | מעלת הדיבור לעומת מעלת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

האם לידה היא טומאה?

פרשת תזריע | לידה - טומאה? הנושא הראשון המופיע...
הרב ערן טמיר
שיעור

הצרעת - טומאה מסוג חדש

פרשת תזריע | ייחודה של טומאת הצרעת המצורע הרי הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הלידה שבטומאה

פרשת תזריע | הלידה שבטומאה התורה מתחילה לעסוק...
הרב אלי אדלר
שיעור

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע |...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קיצור דיני נגעי הצרעת

פרשת תזריע | הקדמה בתחילת פרשת תזריע מצויים חמישה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציוותה התורה על היולדת להקריב קרבנות?

פרשת תזריע | הקדמה נאמר בתחילת הפרשה (פרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נגע הצרעת והחיבור לזב

פרשת תזריע | הפרשה שלנו עוסקת רק בצרעת, לא בתהליך...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

חיבור העולם העליון אלינו על ידי סעודות השבת

פרשת תזריע | יש שלוש סוגי טומאות- טומאת לידה,...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

ניהוגי אבלות של מצורע מוחלט

פרשת תזריע | הפרשיות הבאות עוסקת בסוגיית הצרעת,...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

טבילת הטהרה

פרשת תזריע מצורע | טבילה במקוה, למי ולמה היא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

טומאת הלידה ויחסה למילה

פרשת תזריע מצורע | פרשות תזריע מצורע הם חלון שבא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

דיני יולדת

פרשת תזריע |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

צרעת

פרשת תזריע |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תזריע |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

את אשר יאהב ה'

פרשת תזריע מצורע | הנגעים מופיעים בעקבות עבירה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך

פרשת תזריע מצורע | פרשיות נגעים ואהלות הן גופי...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כשלג ילבינו

פרשת תזריע מצורע | חכמים מבחינים בארבעה מראות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי חלה גם ילדה ציון

פרשת תזריע מצורע | יולדת מביאה לטהרתה קרבנות עולה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שהם עתידים להתחדש כמותה

פרשת תזריע, פרשת החודש | מה התחדש כאשר קבלו ישראל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק יב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שו"ת

צרעת - קירבה לה'

שאלה שמטרידה אותי ביחס לנגע הצרעת - מהו הפשר...
הרב נועם וידר
קשר חי