פרשת אחרי מות | טז-יח

"אמת מה נהדר"

נעסוק במהות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים - על מה באה עבודתו לכפר?

כ - 70 דק'

"וחי בהם"

פרשת אחרי מות | מדוע דרשץ חז"ל: 'וחי בהם- ולא שימות בהם' נאמרה דווקא בפרשת אחרי-מות?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות ויקרא

קידוש החיים בטוהר

פרשת אחרי-מות | מדוע נסמך הפסוק "וחי בהם" לפרשת עריות? נלמד מכאן יסוד גדול ליחס שבין היצר הרע לבין חייו של...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

חוזק יצרא דעריות

פרשות אחרי-מות קדושים | פרשת השעיר לעזאזל מלמד על היחס הראוי לנטיות הנמוכות ביותר שקיימות בנפש האנושית

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

קיבוץ שלושת מוקדי הקדושה ביום הכיפורים

פרשות אחרי מות קדושים | שלושת מוקדי הקדושה אחד מן החידושים שהתורה מלמדת אותנו הוא שישנן בחיים דרגות שונות של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הענן חוזר למשכן

פרשת אחרי מות | מצוקת ישראל בעקבות מות נדב ואביהו מאז פרשת שמיני בה מתו שני בני אהרון ברגעי השראת השכינה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הטהרה, הכפרה והכניסה אל קודש הקודשים

פרשת אחרי מות | טהרת בית ה' הקדמה - יחסי ההקרבה והטהרה בפרשות הקודמות מתחילת ספר ויקרא ועד כה, עסקה התורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הפרדת הקדושה מן המוות

פרשת אחרי מות | הפרדת הקדושה מן המוות מיקום פרשתנו מעורר שאלה פשוטה, מדוע הדרכת כניסת הכהן לקודש הקודשים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש ויקרא

יום כיפור, איסורי עריות

פרשות אחרי מות - קדושים | מדוע מופיעה פרשת העריות פעמיים? מדוע העונש על חטא העריות איננו מופיע כבר בפרשת...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ויקרא

ארבעת בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים

פרשת אחרי מות | מדוע משמש אהרן ביום הכפורים רק בארבעה בגדים? הקדמה בפסוק ד' נאמר: "כתנת בד קדש ילבש, ומכנסי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

האם אהרן פושט את בגדיו באהל מועד?!

פרשת אחרי מות | | הקדמה          בפסוק כ"ג נאמר: "ובא אהרן אל אהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבאו אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מדוע הכהן הגדול מפסיק באמצע העבודות ומה עניינה של הקטורת?

פרשת אחרי מות | | הקדמה          בסדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכפורים יש פעמים רבות שבהן הוא מפסיק באמצע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"ולא יזבחו עוד"

פרשת אחרי מות | "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירִם אשר הם זֹנים אחריהם" א. מה עולה מן הפסוק? נאמר בפרק יז:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

סודה של ארץ ישראל

פרשת אחרי מות | א. הפסוקים בסוף פרק יח בסוף פרשת אחרי מות (ויקרא פרק יח) נאמר: "אל תטמאו בכל אלה, כי בכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

ההזאה בעבודת יום הכיפורים

פרשת אחרי-מות קדושים | כיצד יבוא אהרון הכהן הגדול אל הקודש? חלקי עבודת כהן גדול ביום הכיפורים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

עניין הקדושה בספר ויקרא

פרשת אחרי מות קדושים | פרשות אלו מבהירות לאן ספר ויקרא חותר ומה הסוגיה המרכזית שלו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

יום כיפור

פרשת אחרי מות |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

נפש בריאה

פרשות אחרי מות קדושים | בפרשה יש שני טעמים ברצף לאיסור אכילת דם: האחד "כִּי נֶפֶשׁ הַבָּשָׂר בַּדָּם הִוא",...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

רעך ועמיתך

פרשות אחרי מות קדושים | בפרשת קדושים (יט, טו-יח), נאמרים ברצף כמה 'לאווים', מצוות לא תעשה, השייכות למצוות...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

בית אהרן בבית ה'

פרשת אחרי מות | | ה'בית' בתנ"ך מתייחס לא רק לבית הפיזי-הבניין אלא גם למשפחה: 'בית יעקב', 'בית יוסף' וכד'....

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

גילוי הנסתר

פרשות אחרי מות קדושים | הפרשייה המקשרת בין פרשות אחרי-מות וקדושים היא פרשיית העריות, שחוזרת בשתיהם על פי...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

שתי דרכים

פרשת אחרי מות | מתי מטילים גורל? כשנדרש לבחור מישהו או משהו, או כשיש התלבטות את מי להעדיף. איך מתבצעת ההגרלה?...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כמעשה ארץ מצרים

הרב יהושע ון-דייק כ - 70 דק'
שיעור

"אמת מה נהדר"

נעסוק במהות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים - על מה...
רותי שפירא - ד"ר (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

"וחי בהם"

פרשת אחרי מות | מדוע דרשץ חז"ל: 'וחי בהם- ולא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

קידוש החיים בטוהר

פרשת אחרי-מות | מדוע נסמך הפסוק "וחי בהם" לפרשת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

חוזק יצרא דעריות

פרשות אחרי-מות קדושים | פרשת השעיר לעזאזל מלמד על...
הרב שלמה אבינר
שיעור

קיבוץ שלושת מוקדי הקדושה ביום הכיפורים

פרשות אחרי מות קדושים | שלושת מוקדי הקדושה אחד מן...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הענן חוזר למשכן

פרשת אחרי מות | מצוקת ישראל בעקבות מות נדב...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הטהרה, הכפרה והכניסה אל קודש הקודשים

פרשת אחרי מות | טהרת בית ה' הקדמה - יחסי ההקרבה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הפרדת הקדושה מן המוות

פרשת אחרי מות | הפרדת הקדושה מן המוות מיקום...
הרב אלי אדלר
שיעור

יום כיפור, איסורי עריות

פרשות אחרי מות - קדושים | מדוע מופיעה פרשת העריות...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ארבעת בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים

פרשת אחרי מות | מדוע משמש אהרן ביום הכפורים רק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם אהרן פושט את בגדיו באהל מועד?!

פרשת אחרי מות | | הקדמה          בפסוק כ"ג נאמר:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע הכהן הגדול מפסיק באמצע העבודות ומה עניינה של הקטורת?

פרשת אחרי מות | | הקדמה          בסדר העבודה של...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולא יזבחו עוד"

פרשת אחרי מות | "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירִם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סודה של ארץ ישראל

פרשת אחרי מות | א. הפסוקים בסוף פרק יח בסוף פרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההזאה בעבודת יום הכיפורים

פרשת אחרי-מות קדושים | כיצד יבוא אהרון הכהן הגדול...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

עניין הקדושה בספר ויקרא

פרשת אחרי מות קדושים | פרשות אלו מבהירות לאן ספר...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

יום כיפור

פרשת אחרי מות |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

סדר עבודת יום הכיפורים לשעה לדורות ולנצח

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת אחרי מות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לפני ואחרי במשנת רבנו עובדיה ספורנו - איסור עריות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת אחרי מות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק טז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק יז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק יח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

נפש בריאה

פרשות אחרי מות קדושים | בפרשה יש שני טעמים ברצף...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

רעך ועמיתך

פרשות אחרי מות קדושים | בפרשת קדושים (יט, טו-יח),...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

בית אהרן בבית ה'

פרשת אחרי מות | | ה'בית' בתנ"ך מתייחס לא רק לבית...
הרב יוסף שילר
שיעור

גילוי הנסתר

פרשות אחרי מות קדושים | הפרשייה המקשרת בין פרשות...
הרב יוסף שילר
שיעור

פרשת אחרי מות - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת אחרי מות - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

שתי דרכים

פרשת אחרי מות | מתי מטילים גורל? כשנדרש לבחור...
הרב חגי ולוסקי