ספר ויקרא - כלל ופרט

מבוא לקרבנות

פרשיות ויקרא-צו | בשיעור זה במהות יסודית של הקרבנות - מהו מעמד הנפש של המקריב פר, לעומת המקריב שה? ומאיזו...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ויקרא - כלל ופרט

43 דק'

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | מדוע לא הודיעו הקב"ה ומשה לישראל אלא על שבעה ימי המילואים, ולא על היום השמיני?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ויקרא - כלל ופרט

43 דק'

יחודה של הקטורת

פרשת שמיני | מה ההבדל היסודי בין הקטורת לבין שאר הקרבנות? מדוע היא מופרדת מהם בעקביות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ויקרא - כלל ופרט

43 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מבוא לקרבנות

פרשיות ויקרא-צו | בשיעור זה במהות יסודית של...
הרב יואב אוריאל 43 דק'
שיעור

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | מדוע לא הודיעו הקב"ה ומשה לישראל אלא...
הרב יואב אוריאל 43 דק'
שיעור

יחודה של הקטורת

פרשת שמיני | מה ההבדל היסודי בין הקטורת לבין שאר...
הרב יואב אוריאל 43 דק'
קשר חי