שיעורים - חומש דברים

השוני בין לשונות הפחד בפרשה

פרשת דברים | הקב"ה מצווה את ישראל שלא לפחד מן הגויים. בציווי זה נאמרים מספר לשונות של פחד, ונברר מה מבטאת כל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

76 דק'

חצי שבט המנשה

פרשת דברים | לשבטי עבר הירדן יש תפקיד מיוחד. מהו מעמדו המיוחד של חצי שבט המנשה, שהצטרף לשבטים ראובן וגד?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

79 דק'

בני עשיו

פרשת דברים | החידוש והמהות של ספר דברים. מהן הדרכים המתחדשות בו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

כ - 60 דק'

עמוני, מואבי ואמורי

פרשת דברים | עיון בעניין העמים שאיתם נפגשים בני ישראל לקראת הכניסה לארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

65 דק'

פרשת עגלה ערופה

פרשת שופטים | מהי אחריותם של זקני העיר, על החלל המוטל בסמוך אליה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

65 דק'

מושג היראה בספר דברים

פרשת שופטים | בספר דברים נפרסת יריעה רחבה של חובת היראה מן הקב"ה. בשיעור זה נעמוד על יסודות היראה ודרכיה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

48 דק'

לא ירבה לו סוסים

פרשת שופטים | מצוות המלך בפרשת שופטים בונות את כל אופי ההתנהלות של עם ישראל. מה מטרתו של איסור הרביית סוסים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

65 דק'

"ובערת הרע מקרבך"

פרשת כי תצא | סוגיית ביעור הרע ומהותו - מה כלול בציווי התורה לברר את הרע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

67 דק'

המבנה הלשוני של פרשת כי תצא

פרשת כי תצא | בפרשת כי תצא ישנו שטף גדול של מצוות. מהו בכל זאת האופי הכללי שלה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

63 דק'

חובת התליה ואיסור הלנת המת

פרשת כי תצא | גם בענין המוות, יש לתורה הדרכה ברורה וחותכת.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

73 דק'

מעשר של ארץ ישראל

פרשת כי תבא | הפרשה השניה בפרשה היא וידוי מעשרות. בשיעור זה נבאר את הוידוי שאומר מבער המעשרות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

55 דק'

בין הר גריזים להר עיבל

פרשת כי תבא | מה פשר הברכה והקללה דווקא על ההרים המסוימים הללו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

63 דק'

ברית של אהבה

פרשת ניצבים | הקב"ה כורת ברית עם עם ישראל. מהי הנקודה העיקרית בברית זו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

70 דק'

פרשת התשובה

פרשת ניצבים | מהי התשובה על פי התורה? מתוך בירור זה נלמד את דרכי התשובה בעבודת ה' שלנו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

60 דק'

התשובה ומקורות החטא

פרשת האזינו | בשירת האזינו מתברר מחדש מעמדה של התשובה שהופיעה בפרשת נצבים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

57 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

השוני בין לשונות הפחד בפרשה

פרשת דברים | הקב"ה מצווה את ישראל שלא לפחד מן...
הרב אוהד תירוש 76 דק'
שיעור

חצי שבט המנשה

פרשת דברים | לשבטי עבר הירדן יש תפקיד מיוחד. מהו...
הרב אוהד תירוש 79 דק'
שיעור

בני עשיו

פרשת דברים | החידוש והמהות של ספר דברים. מהן...
הרב אוהד תירוש כ - 60 דק'
שיעור

עמוני, מואבי ואמורי

פרשת דברים | עיון בעניין העמים שאיתם נפגשים בני...
הרב אוהד תירוש 65 דק'
שיעור

פרשת עגלה ערופה

פרשת שופטים | מהי אחריותם של זקני העיר, על החלל...
הרב אוהד תירוש 65 דק'
שיעור

מושג היראה בספר דברים

פרשת שופטים | בספר דברים נפרסת יריעה רחבה של חובת...
הרב אוהד תירוש 48 דק'
שיעור

לא ירבה לו סוסים

פרשת שופטים | מצוות המלך בפרשת שופטים בונות את כל...
הרב אוהד תירוש 65 דק'
שיעור

"ובערת הרע מקרבך"

פרשת כי תצא | סוגיית ביעור הרע ומהותו - מה כלול...
הרב אוהד תירוש 67 דק'
שיעור

המבנה הלשוני של פרשת כי תצא

פרשת כי תצא | בפרשת כי תצא ישנו שטף גדול של מצוות....
הרב אוהד תירוש 63 דק'
שיעור

חובת התליה ואיסור הלנת המת

פרשת כי תצא | גם בענין המוות, יש לתורה הדרכה ברורה...
הרב אוהד תירוש 73 דק'
שיעור

מעשר של ארץ ישראל

פרשת כי תבא | הפרשה השניה בפרשה היא וידוי מעשרות....
הרב אוהד תירוש 55 דק'
שיעור

בין הר גריזים להר עיבל

פרשת כי תבא | מה פשר הברכה והקללה דווקא על ההרים...
הרב אוהד תירוש 63 דק'
שיעור

ברית של אהבה

פרשת ניצבים | הקב"ה כורת ברית עם עם ישראל. מהי...
הרב אוהד תירוש 70 דק'
שיעור

פרשת התשובה

פרשת ניצבים | מהי התשובה על פי התורה? מתוך בירור...
הרב אוהד תירוש 60 דק'
שיעור

התשובה ומקורות החטא

פרשת האזינו | בשירת האזינו מתברר מחדש מעמדה של...
הרב אוהד תירוש 57 דק'
קשר חי