מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

מגן אברהם

פרשת לך לך | אחת ממידות ה'יסוד' של הקב"ה היא מידת החסד והנתינה, והיא המידה שהטביע הקב"ה כתכונה וכאופי באברהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

"וילכו יחדיו"

פרשת וירא | "וילכו יחדיו" שיאים רבים לה לעקדת יצחק. אך ניתן לומר שאחד מהשיאים המרכזיים הוא הפסוק המופיע בסוף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

"פרא אדם"?

פרשת וירא | "פרא אדם"?! בפרשיות לך לך ווירא אנו פוגשים את ישמעאל, אותו ישמעאל שאנו פוגשים לאורך כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

חיבור כפול

פרשת חיי שרה | חיבור כפול תכונת החיבור הנמצאת בשמה של חברון מתבטאת בחיבורים שונים ומגוונים. הפעם נעסוק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

"גניבת" הבכורה

פרשת תולדות | על הפסוק (בראשית כ"ה כ"ו) "ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב", ביאר רש"י...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

להתגדל מ"קטונתי"

פרשת וישלח | להתגדל מ"קטונתי" הסיבה האמיתית לפחדו של יעקב מפגישתו עם עשו נחשפת בתפילתו אותה פתח באומרו (לב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

דברים קטנים

פרשת וישב | דברים קטנים שלושת הנושאים המרכזיים שבפרשתנו - מכירת יוסף, מעשה יהודה ותמר וחלומות שרי פרעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

רועה צאן?!

פרשת ויגש | הדרכתו של יוסף לאחיו בהיפגשם עם פרעה - "ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך..." (בראשית מו' לד') - יכולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

זהירות - פחז!

פרשת ויחי | סיבת הפסדו הגדול של ראובן, מלהיות אחראי על שני התפקידים המרכזיים בעם ישראל, הכהונה והמלכות,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מגן אברהם

פרשת לך לך | אחת ממידות ה'יסוד' של הקב"ה היא מידת...
הרב ערן טמיר
שיעור

"וילכו יחדיו"

פרשת וירא | "וילכו יחדיו" שיאים רבים לה לעקדת...
הרב ערן טמיר
שיעור

"פרא אדם"?

פרשת וירא | "פרא אדם"?! בפרשיות לך לך ווירא אנו...
הרב ערן טמיר
שיעור

חיבור כפול

פרשת חיי שרה | חיבור כפול תכונת החיבור הנמצאת...
הרב ערן טמיר
שיעור

"גניבת" הבכורה

פרשת תולדות | על הפסוק (בראשית כ"ה כ"ו) "ואחרי כן...
הרב ערן טמיר
שיעור

להתגדל מ"קטונתי"

פרשת וישלח | להתגדל מ"קטונתי" הסיבה האמיתית לפחדו...
הרב ערן טמיר
שיעור

דברים קטנים

פרשת וישב | דברים קטנים שלושת הנושאים המרכזיים...
הרב ערן טמיר
שיעור

רועה צאן?!

פרשת ויגש | הדרכתו של יוסף לאחיו בהיפגשם עם פרעה -...
הרב ערן טמיר
שיעור

זהירות - פחז!

פרשת ויחי | סיבת הפסדו הגדול של ראובן, מלהיות...
הרב ערן טמיר
קשר חי