דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סקירה: הברכה והקללה בחומש בראשית

מאמר סקירה | נושא מרכזי ביותר בחומש בראשית הוא הברכה והקללה. סדר הופעות הברכה והקללה הוא תהליך של התפתחויות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

יחסי האדם והאדמה בחומש בראשית

סקירה | בפרשות הראשונות של חומש בראשית מופיעה מערכת של קשרים בין האדם לאדמה שממנה הוא נוצר. עשויים היינו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

בניית הערים בחומש בראשית

מאמר סקירה | האם טוב היה שבני האדם החלו לבנות ערים ולהקיף עצמם ברכוש? או שמא עדיף היה שבני האדם יהיו מסוגלים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

עונש המוות באכילה מעץ הדעת

פרשת בראשית | הקב"ה ציוה את האדם שלא יאכל מעץ הדעת, כי ביום אכלו ימות. ויש להבין מה פירוש הדבר, שהרי לכאורה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שבועת ה' שלא יהיה עוד מבול

פרשת נח | יש להתבונן על תפקידו ודרך פעולתו של המבול ועל השפעתו על העולם. בעקבות המבול נשבע הקב"ה שלא יהיה עוד...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

המבול ומתן תורה

פרשת נח | היעדר תאריכים בחומש בראשית פירוט התאריכים בתורה מתחיל באופן עקבי רק מיציאת מצרים. כוונתנו היא...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סדר שבעים האומות של האנושות

פרשת נח | סדר שבעים האומות בפרשת נח (פרק י) נמנות שבעים הצאצאים שיצאו מנח, ומהם קמו שבעים אומות העולם. מאז...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

החושך הגדול במשפחתו של אברהם

פרשת נח | במאמר זה נעסוק בחושך הכבד ששרר במשפחתו של אברהם, בטרם זרח אורו. רגע לפני שה' התגלה לאברהם אבינו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מסעו של תרח לכנען

פרשת נח | | תרח היה ממחה ביד לוט, על ידי שלא היתה בהמתו יוצאה זמומה, כדי שלא תשחית את הזרעים, שנאמר: 'ויהי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

אופי קדושת חיי האבות

מאמר סקירה | מפנה באופי סיפורי התורה עם הופעת אברם בתורה, חל שינוי ניכר באופי סיפורי התורה. עד לשלב זה,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שלושה אבות - שלוש בריתות

מאמר סקירה | כל אחד משלושת האבות כרת ברית אחת עם אחד מחשובי הגויים שאיתו בא במגע. אברהם ויצחק כרתו שניהם ברית...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סדר השנים והמאורעות בפרשת לך לך

פרשת לך לך | במדרש סדר עולם רבה (פרק א) נפרס סדר המאורעות המתוארים בפרשת לך לך: "אברהם אבינו היה בשעה שנדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

'הנפש אשר עשו בחרן'

פרשת לך לך | אברהם החל כבר באור כשדים ובחרן את המגמה של קירוב בני האדם לעבודת ה'. במשך שנים הוא עסק בהנחלת...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

נפלאות הרעב

פרשת לך לך | נפלאות הרעב הרעב שנפל על ארץ ישראל מיד עם הגעת אברהם אליה, היה נקודת מפנה מהותית ביחס להתבססות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

השפע של סדום - לברכה או לקללה?

פרשת וירא | מה עדיף: ברכה גדולה ובלתי פוסקת אשר עלולה להשחית אותנו או ברכה שבאה רק לפרקים ומשאירה אותנו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

אברהם הופך לשותף ב'בית דין של מעלה'

פרשת וירא | בתחילת פרשת וירא אברהם אבינו זכה למדרגה חדשה של גילוי שכינה: הוא זכה לפגישה עם מלאכים והקב"ה משתף...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סיפור המלאכים: אופי חדש של דבר ה'

פרשת וירא | בתחילת פרשת וירא מופיעים לראשונה בתנ"ך סיפורים של יום יום. עד לנקודה זו היינו סבורים כי מה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

חברון - קנין יוצא דופן בארץ ישראל

פרשת חיי שרה | האבות – גרי תושב בארץ יש חידוש מפתיע בכך שאברהם עמל לקנות מקום בארץ ישראל. כדי להבינו יש לשים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

האם הכנענים נאבקו באברהם?

פרשת חיי שרה | המגע עם עמי כנען כאשר הלך אברהם אבינו לארץ כנען, היו עמי כנען בעלי הארץ באותה העת - "וַיְהִי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שלבי הברכה וההשגחה בחומש בראשית

פרשת חיי שרה | בפרשת חיי שרה נפתח פרק חדש בתולדות האבות. נקודת הכניסה לפרק זה הוא מות שרה. זוהי אינה תופעה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

חיי שרה - חיי נצח

פרשת חיי שרה | פרשת קבורת שרה היא הפעם הראשונה בתנ"ך בה יש התייחסות לקבורה. עד לשלב זה נזכרו אנשים רבים שמתו,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

הרחקת הכנענים מאברהם

פרשת חיי שרה | המשך המאמר: "האם הכנענים נאבקו באברהם"

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ישמעאל, מדין ושאר בני קטורה

פרשת חיי שרה | קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד הבנים שנולדו לאברהם מקטורה אותה נשא בשלב מאוחר,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שאלת דחיית הבכורות

פרשת תולדות | קדושת הבכורה בתורה התורה מלמדת אותנו במספר פרשיות כי יש קדושה מיוחדת לבכורות. הבכור הוא הקדוש...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

"הנה אנכי הולך למות" – עשיו אינו מתאים לבכורה

פרשת תולדות | מדוע יעקב לא נולד בכור?   כשקוראים את המאבק בין יעקב ועשיו על הבכורה, עולה שאלה פשוטה: מדוע...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

יעקב ועשיו – שני עמים

פרשת תולדות | כאשר יעקב ועשיו היו ברחם, נאמר לרבקה כי ברחמה שני לאומים. ואכן יעקב ועשיו הקימו שניהם אומות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שתי השליחויות של יעקב בחרן

פרשת ויצא | בתחילת פרשת 'ויצא', יעקב עוזב את מגורי אבותיו ויוצא אל עבר חרן. מדוע בעצם הלך יעקב לחרן? בפסוקים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

'המקום' שמעבר לגבולות

פרשת ויצא | גילוי המקום הקדוש פרשת 'ויצא' קרויה על שם יציאת יעקב מן הארץ אשר בחר ה'. עד לשלב זה התנהלו חיי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

אויבים קרובי משפחה

פרשת ויצא | הקב"ה זימן ליעקב אויבים מזן מיוחד. האויבים של יעקב באו ממשפחתו הקרובה: אחיו עשיו וחותנו לבן....

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

כישרון ההשתלטות של עשיו על אומות

פרשת וישלח | כאשר יעקב ועשיו היו ברחם, נאמר לרבקה כי ברחמה שני לאומים. ואכן יעקב ועשיו הקימו שניהם אומות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ניצחון של הישרדות

פרשת וישלח | לקראת הפגישה עם עשיו, יעקב נאלץ להיאבק עם מלאך באישון ליל. התוצאות של הקרב מפתיעות: למרות שבסופו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ה'תולדות' האחרון בחומש בראשית: הדור שהפך לעם

פרשת וישב | חומש בראשית בנוי מעשרה פרקים שכולם פותחים בכותרת 'אלה תולדות'. פרק ה'תולדות' האחרון של החומש נפתח...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ההשגחה המיוחדת של הקב"ה בימי היפרדות יהודה ויוסף

פרשת וישב | היפרדות יוסף ויהודה משאר האחים מעשה יהודה ותמר מתרחש בתקופה בה גלה יוסף מאת אחיו. לאחר שכבר שזכה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מצוות היבום - יחודה ודרכי ההשגחה הפועלת באמצעותה

פרשת וישב | היבום: פעולה בדרכים נסתרות עניין היבום מופיע לראשונה בתורה בהקשר של הולדת פרץ וזרח. התורה מתארת...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

חלומות יוסף והסובבים אותו

פרשת מקץ | הופעת החלומות אצל יעקב ויוסף יעקב אבינו הוא הראשון שחלומותיו הוזכרו בתנ"ך. אצל יעקב התגלו החלומות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

יוסף 'מכיר' מעצמו את חלומות פרעה

פרשת מקץ | חלום פרעה הסיפור של חלום פרעה מעורר תמיהה: כיצד ידע פרעה באופן מידי שיוסף צדק בפתרון חלומו? אנו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

רעב במצרים

פרשת מקץ | יוסף הצליח להבין ששני חלומות פרעה חוזים רעב גדול שעומד להגיע על מצרים. לא לחינם יוסף היה היחיד...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מדוע להשתקע במצרים?

פרשת ויגש | מיד לאחר שיוסף מתוודע לאחיו, הוא שולח אותם לבקש מיעקב לרדת למצרים. בהמשך, כאשר פרעה שומע את שמע...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ארץ גושן - בחזרה לגן עדן

פרשת ויגש | בחזרה לגן עדן ספר בראשית החל בגן עדן, והוא מסתיים בארץ מצרים, כאשר יוסף יורד לשם ובעקבותיו כל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

האם האחים חשבו שבנימין באמת גנב את הגביע?

פרשת ויגש נפתחת בנאום ארוך של יהודה ליוסף. בנאום זה יהודה מתמודד עם העובדה שהגביע נמצא באמתחת בנימין....

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

החיים הטובים של יעקב דוקא במצרים

פרשת ויחי | | יעקב אבינו עבר לאורך חייו ניסיונות, אתגרים וקשיים. כבר מלידתו הוא היה צריך להתמודד עם עשיו הרשע...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

הסיום המיוחד של חיי האבות

פרשת ויחי | | ההיסטוריה המתוארת לנו בתנ"ך מחולקת בדרך כלל לתקופות. הפסוקים עצמם מבחינים כמעט תמיד בין פרקים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סיום חומש בראשית – מעין תחילתו

פרשת ויחי | ברכות (י, א): "כל פרשה שהיתה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי פתח באשרי דכתיב אשרי האיש...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

סקירה: הברכה והקללה בחומש בראשית

מאמר סקירה | נושא מרכזי ביותר בחומש בראשית הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחסי האדם והאדמה בחומש בראשית

סקירה | בפרשות הראשונות של חומש בראשית מופיעה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בניית הערים בחומש בראשית

מאמר סקירה | האם טוב היה שבני האדם החלו לבנות ערים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עונש המוות באכילה מעץ הדעת

פרשת בראשית | הקב"ה ציוה את האדם שלא יאכל מעץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שבועת ה' שלא יהיה עוד מבול

פרשת נח | יש להתבונן על תפקידו ודרך פעולתו של...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המבול ומתן תורה

פרשת נח | היעדר תאריכים בחומש בראשית פירוט...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סדר שבעים האומות של האנושות

פרשת נח | סדר שבעים האומות בפרשת נח (פרק י) נמנות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החושך הגדול במשפחתו של אברהם

פרשת נח | במאמר זה נעסוק בחושך הכבד ששרר במשפחתו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מסעו של תרח לכנען

פרשת נח | | תרח היה ממחה ביד לוט, על ידי שלא היתה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אופי קדושת חיי האבות

מאמר סקירה | מפנה באופי סיפורי התורה עם הופעת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלושה אבות - שלוש בריתות

מאמר סקירה | כל אחד משלושת האבות כרת ברית אחת עם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סדר השנים והמאורעות בפרשת לך לך

פרשת לך לך | במדרש סדר עולם רבה (פרק א) נפרס סדר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'הנפש אשר עשו בחרן'

פרשת לך לך | אברהם החל כבר באור כשדים ובחרן את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נפלאות הרעב

פרשת לך לך | נפלאות הרעב הרעב שנפל על ארץ ישראל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השפע של סדום - לברכה או לקללה?

פרשת וירא | מה עדיף: ברכה גדולה ובלתי פוסקת אשר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אברהם הופך לשותף ב'בית דין של מעלה'

פרשת וירא | בתחילת פרשת וירא אברהם אבינו זכה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סיפור המלאכים: אופי חדש של דבר ה'

פרשת וירא | בתחילת פרשת וירא מופיעים לראשונה בתנ"ך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חברון - קנין יוצא דופן בארץ ישראל

פרשת חיי שרה | האבות – גרי תושב בארץ יש חידוש...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האם הכנענים נאבקו באברהם?

פרשת חיי שרה | המגע עם עמי כנען כאשר הלך אברהם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלבי הברכה וההשגחה בחומש בראשית

פרשת חיי שרה | בפרשת חיי שרה נפתח פרק חדש בתולדות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חיי שרה - חיי נצח

פרשת חיי שרה | פרשת קבורת שרה היא הפעם הראשונה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הרחקת הכנענים מאברהם

פרשת חיי שרה | המשך המאמר: "האם הכנענים נאבקו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישמעאל, מדין ושאר בני קטורה

פרשת חיי שרה | קרבת אברהם אל ישמעאל ובני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שאלת דחיית הבכורות

פרשת תולדות | קדושת הבכורה בתורה התורה מלמדת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"הנה אנכי הולך למות" – עשיו אינו מתאים לבכורה

פרשת תולדות | מדוע יעקב לא נולד בכור?   כשקוראים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יעקב ועשיו – שני עמים

פרשת תולדות | כאשר יעקב ועשיו היו ברחם, נאמר לרבקה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שתי השליחויות של יעקב בחרן

פרשת ויצא | בתחילת פרשת 'ויצא', יעקב עוזב את מגורי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'המקום' שמעבר לגבולות

פרשת ויצא | גילוי המקום הקדוש פרשת 'ויצא' קרויה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אויבים קרובי משפחה

פרשת ויצא | הקב"ה זימן ליעקב אויבים מזן מיוחד....
הרב יואב אוריאל
שיעור

כישרון ההשתלטות של עשיו על אומות

פרשת וישלח | כאשר יעקב ועשיו היו ברחם, נאמר לרבקה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ניצחון של הישרדות

פרשת וישלח | לקראת הפגישה עם עשיו, יעקב נאלץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ה'תולדות' האחרון בחומש בראשית: הדור שהפך לעם

פרשת וישב | חומש בראשית בנוי מעשרה פרקים שכולם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההשגחה המיוחדת של הקב"ה בימי היפרדות יהודה ויוסף

פרשת וישב | היפרדות יוסף ויהודה משאר האחים מעשה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מצוות היבום - יחודה ודרכי ההשגחה הפועלת באמצעותה

פרשת וישב | היבום: פעולה בדרכים נסתרות עניין...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חלומות יוסף והסובבים אותו

פרשת מקץ | הופעת החלומות אצל יעקב ויוסף יעקב...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יוסף 'מכיר' מעצמו את חלומות פרעה

פרשת מקץ | חלום פרעה הסיפור של חלום פרעה מעורר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

רעב במצרים

פרשת מקץ | יוסף הצליח להבין ששני חלומות פרעה חוזים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדוע להשתקע במצרים?

פרשת ויגש | מיד לאחר שיוסף מתוודע לאחיו, הוא שולח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ארץ גושן - בחזרה לגן עדן

פרשת ויגש | בחזרה לגן עדן ספר בראשית החל בגן עדן,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האם האחים חשבו שבנימין באמת גנב את הגביע?

פרשת ויגש נפתחת בנאום ארוך של יהודה ליוסף. בנאום...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החיים הטובים של יעקב דוקא במצרים

פרשת ויחי | | יעקב אבינו עבר לאורך חייו ניסיונות,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסיום המיוחד של חיי האבות

פרשת ויחי | | ההיסטוריה המתוארת לנו בתנ"ך מחולקת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סיום חומש בראשית – מעין תחילתו

פרשת ויחי | ברכות (י, א): "כל פרשה שהיתה חביבה על...
הרב יואב אוריאל