שיעורים- חומש במדבר

עבודת בני קהת- מדרגות ותפקידים בזיקה לקודש

פרשת במדבר | סוגיית המחנות והדגלים, מה משמעות הדגל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

בירור משמעות פדיון הבכורות

פרשת במדבר | פדיון בתורה, מה משמעות הפדיון? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

בן עשרים שנה לצבא

פרשת במדבר | למה כשסופרים את ישראל פודים ולא מונים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

תפקידה של הגירות בעם ישראל

פרשת נשא | למעול מעל בה'- אדם שגזל ונשבע בשם ה' שהוא לא גזל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

שיער הנזירות כהפרשה לתפקיד הקדושה

פרשת נשא | נזיר הוא אדם שמחליט להיות נזיר, לא להתנזר מדברים, אלא להיות נזיר והתורה קבעה מה זה להיות נזיר.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

חצוצרות הכסף - היכולת לאחד את הפרטים

פרשת בהעלותך | חצוצרות משה, חצוצרות רק של משה, בכניסה לארץ נגנזו חצוצרות אלה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

שבט הקיני - מקורו ותפקידו בעם ישראל

פרשת בהעלותך | מי רעואל ומי זה חובב? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

פסח ופסח שני

פרשת בהעלותך | אפשר לעשות את הפסח בלי מעטפת, חודש אחרי. מדוע?מה יש במצווה הזאת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

החצוצרות וההליכה במדבר

פרשת בהעלותך | עמ"י מתכונן פעם ראשונה ללכת במדבר לאחר מעמד הר סיני.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

הקדשת הלויים וטהרתם

פרשת בהעלותך | מה מיוחד בלווים שבגלל זה ההקדשה שלהם אחרת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

"סר צלם מעליהם" - קומות במושג הצל

פרשת שלח לך | מה הביטוי הזה "סר צלם מעליהם"? הבנה ע"י לימוד מהו משמעות הצל במקרא.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

שגגת עבודה זרה בציבור

פרשת שלח לך | מדוע לקחו את הפסוק "ונסלח לכל עדת בני ישראל...." מפרשיה זו? יש עוד הרבה פרשיות שמדברות על...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

פרשת הנסכים

פרשת שלח לך | עם הקורבן צריך להביא כמה דברים ואחד מהם זה יין לנסך. מה עניינם של התוספות לקורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מצוות ציצית

פרשת שלח לך | המצווה היא לעשות ציצית ולא ללבוש ציצית. התכלית של המצווה הזאת היא לגרום לעשיית מצוות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מה בין תרומה וביכורים

פרשת קורח | התורה מגדירה איך צריך להראות תפקידם של הכהנים והלווים ע"י תיאור תפקידם ומתנותיהם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

השוויון אל מול הבורא

פרשת קורח | הטעות של קורח היא לא רחוקה, האמת שלה נמצאת בחיים היומיומיים שלנו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

העור כמתנת כהונה

פרשת קורח | מוקד מרכזי בסוגיית קורח ועדתו זה הכהונה והלוויה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

תרומת המעשר

פרשת קורח | הסדרת תפקידי כהונה ולוויה שהוסדרו לאחר מחלוקת קורח ועדתו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

קורח ועדתו

פרשת קורח | מה היו הטענות והמגמות של קורח ועדתו? ואיך הם חברו ביחד?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מתנות הכהונה

פרשת קורח | מתנות כהונה, מדוע הם מופיעות כאן, ומה משמעותם ועניינם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

היחס בין הכהנים והלויים

פרשת קורח | מה התפקיד של הלווים? למה הם לא מקבלים נחלה עם ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

פרה אדומה

פרשת חוקת | דוחסים לפרשה הזאת המון תתי נושאים שהם מגלים את הגלוי שבפרה אדומה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

חקת הפרה, חקת הפסח וחקת יוה''כ

פרשת חוקת | פרה אדומה- סקירה סביב הפסוקים העוסקים בסוגיית "פרה אדומה"

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

פרה אדומה- טומאת מת

פרשת חוקת | האם הנושא של טומאת מת התחדש רק בפרשה הזאת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

הנחשים - חתימת תקופת המדבר

פרשת חוקת | סוף תקופת המדבר ותחילת הכניסה לארץ. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

דמותו של בלק

פרשת בלק | דמותו של בלק, ואיך דמותו של בלק משפיעה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

"לא קם כמשה עוד"

פרשת בלק | האם אפשר בפשט המקרא לזהות את מה שחז"ל יאמרו בהמשך על בלעם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

הפיות שנבראו בבין השמשות בערב שבת - פי הבאר, פי הארץ ופי האתון

פרשת בלק | ה' מחליט לדבר עם בלעם דרך הפה של האתון. לאן זה קשור במהות ולפשטי הכתובים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

בלק ולא בלעם

פרשת בלק | למה הפרשה נקראת על שם "בלק" ולא על שם השחקן המרכזי "בלעם"?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

ביום הביכורים

פרשת פנחס | פרשית המועדות בפרשה שלנו ממוקדת בקורבנות שבמועדים. מה התורה רצתה להגיד על חג הביכורים בפרשה זו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מוסף השבת

פרשת פנחס | דרך הקורבנות נפגשים עם מהות המועד. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

הביטוי הפנימי של קורבן התמיד

פרשת פנחס | במה מתייחד קורבן התמיד בפרשיה שמופיעה אצלינו בפרשה? איזה מדרגות בהבנת הקורבן פרשיה זו מוסיפה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

תמידין כסדרן ומוספין כהלכתם

פרשת פנחס | עמ"י לגלגו על קורבן התמיד. מדוע? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

ערי המקלט ונבואות החורבן

פרשת מטות | ערי קלט וסוגיית רוצח. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

נדרים

פרשת מטות מסעי | יסוד הנדר והשבועה, והדינים המיוחדים שנובעים מסוגיה זאת כמו שהיא עולה כאן בהשוואה לסוגיה בספר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

גבולות ארץ ישראל- משמעות הגורל

פרשת מטות מסעי | מדוע התורה מפרטת את הגבולות? את התורה לא מעסיק דברים טכניים, אז מדוע בגבולות היא מתעסקת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מטות מסעי- האחריות הציבורית בשפיכות דמים

פרשת מטות מסעי | מי שהמית חייב למות, אין כפרה על מעשה רצח.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

תחום החיים- תחום השבת כתחום מקלט הרוצח

פרשת מסעי | פרשת מסעי מסיימת את ספר במדבר, ספר המסעות חותמת בכל המסעות. ובעיקר היא מדגישה את המקומות שעמ"י...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עבודת בני קהת- מדרגות ותפקידים בזיקה לקודש

פרשת במדבר | סוגיית המחנות והדגלים, מה משמעות...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

בירור משמעות פדיון הבכורות

פרשת במדבר | פדיון בתורה, מה משמעות הפדיון? |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

בן עשרים שנה לצבא

פרשת במדבר | למה כשסופרים את ישראל פודים ולא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

תפקידה של הגירות בעם ישראל

פרשת נשא | למעול מעל בה'- אדם שגזל ונשבע בשם ה'...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

שיער הנזירות כהפרשה לתפקיד הקדושה

פרשת נשא | נזיר הוא אדם שמחליט להיות נזיר, לא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

חצוצרות הכסף - היכולת לאחד את הפרטים

פרשת בהעלותך | חצוצרות משה, חצוצרות רק של משה,...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

שבט הקיני - מקורו ותפקידו בעם ישראל

פרשת בהעלותך | מי רעואל ומי זה חובב? |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פסח ופסח שני

פרשת בהעלותך | אפשר לעשות את הפסח בלי מעטפת, חודש...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

החצוצרות וההליכה במדבר

פרשת בהעלותך | עמ"י מתכונן פעם ראשונה ללכת במדבר...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הקדשת הלויים וטהרתם

פרשת בהעלותך | מה מיוחד בלווים שבגלל זה ההקדשה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

"סר צלם מעליהם" - קומות במושג הצל

פרשת שלח לך | מה הביטוי הזה "סר צלם מעליהם"? הבנה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

שגגת עבודה זרה בציבור

פרשת שלח לך | מדוע לקחו את הפסוק "ונסלח לכל עדת...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פרשת הנסכים

פרשת שלח לך | עם הקורבן צריך להביא כמה דברים ואחד...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מצוות ציצית

פרשת שלח לך | המצווה היא לעשות ציצית ולא ללבוש...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מה בין תרומה וביכורים

פרשת קורח | התורה מגדירה איך צריך להראות תפקידם של...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

השוויון אל מול הבורא

פרשת קורח | הטעות של קורח היא לא רחוקה, האמת שלה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

העור כמתנת כהונה

פרשת קורח | מוקד מרכזי בסוגיית קורח ועדתו זה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

תרומת המעשר

פרשת קורח | הסדרת תפקידי כהונה ולוויה שהוסדרו לאחר...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

קורח ועדתו

פרשת קורח | מה היו הטענות והמגמות של קורח ועדתו?...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מתנות הכהונה

פרשת קורח | מתנות כהונה, מדוע הם מופיעות כאן, ומה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

היחס בין הכהנים והלויים

פרשת קורח | מה התפקיד של הלווים? למה הם לא מקבלים...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פרה אדומה

פרשת חוקת | דוחסים לפרשה הזאת המון תתי נושאים שהם...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

חקת הפרה, חקת הפסח וחקת יוה''כ

פרשת חוקת | פרה אדומה- סקירה סביב הפסוקים העוסקים...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פרה אדומה- טומאת מת

פרשת חוקת | האם הנושא של טומאת מת התחדש רק בפרשה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הנחשים - חתימת תקופת המדבר

פרשת חוקת | סוף תקופת המדבר ותחילת הכניסה לארץ. |...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

דמותו של בלק

פרשת בלק | דמותו של בלק, ואיך דמותו של בלק...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

"לא קם כמשה עוד"

פרשת בלק | האם אפשר בפשט המקרא לזהות את מה שחז"ל...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הפיות שנבראו בבין השמשות בערב שבת - פי הבאר, פי הארץ ופי האתון

פרשת בלק | ה' מחליט לדבר עם בלעם דרך הפה של האתון....
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

בלק ולא בלעם

פרשת בלק | למה הפרשה נקראת על שם "בלק" ולא על שם...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

ביום הביכורים

פרשת פנחס | פרשית המועדות בפרשה שלנו ממוקדת...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מוסף השבת

פרשת פנחס | דרך הקורבנות נפגשים עם מהות המועד. |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הביטוי הפנימי של קורבן התמיד

פרשת פנחס | במה מתייחד קורבן התמיד בפרשיה שמופיעה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

תמידין כסדרן ומוספין כהלכתם

פרשת פנחס | עמ"י לגלגו על קורבן התמיד. מדוע? |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

ערי המקלט ונבואות החורבן

פרשת מטות | ערי קלט וסוגיית רוצח. |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

נדרים

פרשת מטות מסעי | יסוד הנדר והשבועה, והדינים...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

גבולות ארץ ישראל- משמעות הגורל

פרשת מטות מסעי | מדוע התורה מפרטת את הגבולות? את...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מטות מסעי- האחריות הציבורית בשפיכות דמים

פרשת מטות מסעי | מי שהמית חייב למות, אין כפרה על...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

תחום החיים- תחום השבת כתחום מקלט הרוצח

פרשת מסעי | פרשת מסעי מסיימת את ספר במדבר, ספר...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
קשר חי