פרשת שבוע- במדבר

משמעות סדר החניה

פרשת במדבר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

מפקד בני ישראל

פרשת במדבר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

הלווים

פרשת נשא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

חטא המתאוננים

פרשת בהעלותך |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

המרגלים

פרשת שלח לך |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

פרשת המרגלים

פרשת שלח לך |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

שלח לך מרגלים

פרשת שלח לך |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

קורח ועדתו

פרשת קורח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

מהו החטא הגדול של קורח?

פרשת קורח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

מה רצה קורח?

פרשת קורח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

באר מרים

פרשת חוקת |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

אדום וסיחון

פרשת חקת |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

פרה אדומה

פרשת חוקת |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

פרשת האתון

פרשת בלק |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

הניסיון לקלל את עם ישראל

פרשת בלק |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

בלק ובלעם

פרשת בלק |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

פרשת הקורבנות

פרשת פנחס |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

הר העברים

פרשת פנחס |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

קורבן התמיד וי"ז בתמוז

פרשת פנחס |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

המלחמה נגד מדין

פרשת פנחס |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

פרשת הנדרים

פרשת מטות |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

חומרת הנדר

פרשת מטות |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות מסעי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

מסעות עם ישראל

פרשת מסעי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

מסעות בני ישראל

פרשת מסעי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

משמעות סדר החניה

פרשת במדבר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מפקד בני ישראל

פרשת במדבר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הלווים

פרשת נשא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

חטא המתאוננים

פרשת בהעלותך |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

המרגלים

פרשת שלח לך |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

פרשת המרגלים

פרשת שלח לך |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שלח לך מרגלים

פרשת שלח לך |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

קורח ועדתו

פרשת קורח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מהו החטא הגדול של קורח?

פרשת קורח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מה רצה קורח?

פרשת קורח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

באר מרים

פרשת חוקת |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אדום וסיחון

פרשת חקת |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

פרה אדומה

פרשת חוקת |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

פרשת האתון

פרשת בלק |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הניסיון לקלל את עם ישראל

פרשת בלק |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

בלק ובלעם

פרשת בלק |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

פרשת הקורבנות

פרשת פנחס |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הר העברים

פרשת פנחס |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

קורבן התמיד וי"ז בתמוז

פרשת פנחס |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

המלחמה נגד מדין

פרשת פנחס |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

פרשת הנדרים

פרשת מטות |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

חומרת הנדר

פרשת מטות |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות מסעי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מסעות עם ישראל

פרשת מסעי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מסעות בני ישראל

פרשת מסעי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
קשר חי