מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

יחודו של המדבר

אזורי ההתרחשות לאורך התורה לאורך התורה ישנם מספר מוקדי התרחשות. ככלל, כל חומש או קבוצת פרשיות מתרחשים סביב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

נשא והנשיאים

פרשת נשא | הלויים שמה של פרשת נשא רומז על התנשאות ורוממות מיוחדת המצויה בה. פרשה זו פותחת במפקד הלויים....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

הסדר החדש של השראת השכינה

פרשת בהעלותך | מסע הענן בספר שמות קראנו כיצד עם ישראל בונה את המשכן והשכינה שורה בו, ונגלית בצורת ענן. והנה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

משה אבי ישראל

פרשת בהעלותך | כאשר ישא האומן את היונק בפרשת בהעלותך יש פסוק מיוחד המצביע את אופי המנהיגות המיוחד של משה:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מה הפחיד את המרגלים?

פרשת שלח | הנסיגה בפרשת המרגלים חלה נסיגה מפתיעה. לפני שליחות המרגלים ברור היה לכל כי עם ישראל עומד להיכנס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מסלול ההליכה של המרגלים

פרשת שלח | הציווי על מסע מקוצר כאשר משה ציוה את המרגלים להיכנס ולתור את הארץ, הוא פירט להם מה הם האזורים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

זעזועים בשכבות ההנהגה

פרשת קרח | חטאי השכבה העליונה של העם בפרשות האחרונות קיים רצף של חטאים בהם נכשלים דווקא גדולי האומה. תחילתם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

המשמעות של מעבר נחל ארנון

פרשת חוקת | הפגישה הראשונית עם ארץ ישראל בפרשת חוקת מתוארים המסעות האחרונים של ישראל במדבר, בדרך אל ערבות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מי מעז להילחם בישראל?

מי הם העמים שהעזו לקום כנגד העם שהקב"ה עשה לו ניסים כה רבים? מה היה מקור האומץ של כל אחד מן העמים הללו?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

פרשת פנחס | מי זכאי לנחלה - יוצאי מצרים או באי הארץ? בפרשת פנחס לאחר המפקד של עם ישראל, מצוה הקב"ה על אופן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מעלתו של שבט מנשה

פרשת מטות | הצטרפות מנשה לבני גד וראובן לאחר שמשה מסכים לבקשת בני ראובן וגד לנחול בעבר הירדן המזרחי, הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

ערי המקלט – הפיתרון לגלות

פרשת מסעי | מנדודים להתיישבות בפרשת מסעי עוקבת התורה מחדש אחר נדודיהם הרבים של בני ישראל עד הגיעם אל שערי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

יחודו של המדבר

אזורי ההתרחשות לאורך התורה לאורך התורה ישנם מספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נשא והנשיאים

פרשת נשא | הלויים שמה של פרשת נשא רומז על התנשאות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסדר החדש של השראת השכינה

פרשת בהעלותך | מסע הענן בספר שמות קראנו כיצד עם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

משה אבי ישראל

פרשת בהעלותך | כאשר ישא האומן את היונק בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה הפחיד את המרגלים?

פרשת שלח | הנסיגה בפרשת המרגלים חלה נסיגה מפתיעה....
הרב יואב אוריאל
שיעור

מסלול ההליכה של המרגלים

פרשת שלח | הציווי על מסע מקוצר כאשר משה ציוה את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

זעזועים בשכבות ההנהגה

פרשת קרח | חטאי השכבה העליונה של העם בפרשות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המשמעות של מעבר נחל ארנון

פרשת חוקת | הפגישה הראשונית עם ארץ ישראל בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מי מעז להילחם בישראל?

מי הם העמים שהעזו לקום כנגד העם שהקב"ה עשה לו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

פרשת פנחס | מי זכאי לנחלה - יוצאי מצרים או באי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מעלתו של שבט מנשה

פרשת מטות | הצטרפות מנשה לבני גד וראובן לאחר שמשה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ערי המקלט – הפיתרון לגלות

פרשת מסעי | מנדודים להתיישבות בפרשת מסעי עוקבת...
הרב יואב אוריאל
קשר חי