במדבר

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא בחז"ל בשם "חומש הפקודים"[1], מופיע ציווי ה' למנות את בני ישראל....

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל בו מתחילים הלויים לעבוד: לקראת סוף פרשת במדבר, מצווה ה' את...

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין בני ישראל ומניין הלויים, מוצאים אנו ציווי של ה' לפדות את...

נזירות שמשון ושמואל

נזירות שמשון ושמואל מהפסוקים שבהם כתובים דיני הנזיר, עולה שהנזיר מחויב בשלשה דינים עיקריים: התנזרות מוחלטת...

התרים את הארץ

הבנת חטא המרגלים על פי המקומות השונים בתנך בהם הוא מופיע | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

בדרך לארץ - זהות במשבר

הדור שיצא ממצרים היה אמור להיכנס לישראל, משבר זהות קטע את הכל. בשיעור נחפש את שורשיו ודרכי הטיפול. זאת גם...

כ - 70 דק'

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני שבט יוסף לארץ ישראל - אל מול סוגיית חטא המרגלים. נעסוק...

כ-70 דק'

חטא קורח ולקחו

שיעור זה עוסק בדמותו של קורח, הסיבה לחטאו, מהות החטא, ותיקונו.

כ - 70 דק'

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

בן בעור ובעל פעור

חטא הפעור בשיטים, על מפתנה של ארץ ישראל, מביא את עם ישראל לנסיון קשה ולתוצאות קשות מאוד. מהו החטא ובמה הוא...

כ - 70 דק'

הפרהסיא הציבורית - בין זמרי לפנחס

הריגת זמרי על ידי פנחס לא באה לכפר על חטא פרטי של גילוי עריות. היה זה מאבק על דמותו של הציבור בעם ישראל.

כ - 70 דק'

פרשת בלעם

מהו פשר תופעת הנבואה המפליאה שהעניק הקב"ה לבלעם? כלפי מה מכוונות הברכות שבירך את ישראל?

כ - 70 דק'

בנות צלפחד בחבלי משיח

לימוד בפרקי התנ"ך והתושב"ע לבירור היחס בין העצמיות לבין אלוקי העם והארץ, בימים ההם בזמן הזה.

כ - 70 דק'

טבלת קרבנות הציבור הקבועים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

"והטיפו ההרים עסיס"

היין בנבואת יואל הנביא |

כ-70 דק'

ערי המקלט

מדוע לומד הרמב"ם על הגאולה מפרשת ערי מקלט? ומדוע הזדרז משה רבינו להבדיל שלוש ערי מקלט לפני מותו?

כ - 70 דק'

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ בין השבטים?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ - לדור יוצאי מצרים או לדור באי הארץ?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

הקרבנות שקרבו במדבר

שאלה אלו קרבנות נהגו בזמן הליכת ישראל במדבר ארבעים שנה ומדוע קרבנות אחרים לא נהגו? הקדמה נאמר בשבת (פז...

עבודת בני קהת- מדרגות ותפקידים בזיקה לקודש

פרשת במדבר | סוגיית המחנות והדגלים, מה משמעות הדגל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

בירור משמעות פדיון הבכורות

פרשת במדבר | פדיון בתורה, מה משמעות הפדיון? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

בן עשרים שנה לצבא

פרשת במדבר | למה כשסופרים את ישראל פודים ולא מונים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

הרב ערן טמיר 14 שיעורים
סדרה

הרב שלמה אבינר על פרשיות במדבר

הרב שלמה אבינר 16 שיעורים
סדרה

מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

הרב יואב אוריאל 31 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש במדבר

הרב אלי אדלר 4 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - במדבר

הרב יצחק בן שחר 8 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש במדבר

הרב איתן שנדורפי 43 שיעורים
סדרה

שיעורים- חומש במדבר

הרב אוהד תירוש 38 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים בספר במדבר

הרב איתן קופמן 7 שיעורים
סדרה

פרשיות במדבר

הרב נתן רוטמן 14 שיעורים
סדרה

פרשת שבוע- במדבר

הרב דוד ג'יאמי 25 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 19 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות במדבר

הרב יהושע שפירא 23 שיעורים
סדרה

ספר במדבר - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 1 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפרשה - חומש במדבר

הרב נועם ונגרובר 5 שיעורים
סדרה

במדבר- מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 33 שיעורים
סדרה

הרב שלמה אבינר על פרשיות במדבר

הרב שלמה אבינר 19 שיעורים
סדרה

פשט בפרשה

הרב עמנואל בן ארצי 11 שיעורים
סדרה

לשון הקודש בפרשה

הרב יהונתן מיכאלי 26 שיעורים
סדרה

עולמות חדשים בפרשה

הרב יוסף שילר 20 שיעורים
סדרה

חומש במדבר - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 9 שיעורים
סדרה

חומש במדבר - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 10 שיעורים
סדרה

מידות בפרשה

הרב חגי ולוסקי 16 שיעורים
סדרה

מתקרבים לפרשה - סרטונים קצרים

הרב יואב אוריאל 5 שיעורים
שיעור

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא...
ושננתם
שיעור

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל...
ושננתם
שיעור

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין...
ושננתם
שיעור

נזירות שמשון ושמואל

נזירות שמשון ושמואל מהפסוקים שבהם כתובים דיני...
ושננתם
שיעור

המן והשלו

הרב מנחם בורשטין כ-48 דק'
שיעור

התרים את הארץ

הבנת חטא המרגלים על פי המקומות השונים בתנך בהם הוא...
הרבנית דנה סליי (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

בדרך לארץ - זהות במשבר

הדור שיצא ממצרים היה אמור להיכנס לישראל, משבר זהות...
הרב מיכאל טוביאנו כ - 70 דק'
שיעור

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני...
הרב דוד אמיתי כ-70 דק'
שיעור

חטא קורח ולקחו

שיעור זה עוסק בדמותו של קורח, הסיבה לחטאו, מהות...
הרב יחזקאל כהן כ - 70 דק'
שיעור

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

בן בעור ובעל פעור

חטא הפעור בשיטים, על מפתנה של ארץ ישראל, מביא את...
הרב ברוך סליי כ - 70 דק'
שיעור

הפרהסיא הציבורית - בין זמרי לפנחס

הריגת זמרי על ידי פנחס לא באה לכפר על חטא פרטי של...
הרב מנחם מן כ - 70 דק'
שיעור

פרשת בלעם

מהו פשר תופעת הנבואה המפליאה שהעניק הקב"ה לבלעם?...
הרב יחזקאל כהן כ - 70 דק'
שיעור

בנות צלפחד בחבלי משיח

לימוד בפרקי התנ"ך והתושב"ע לבירור היחס בין העצמיות...
הרב אלישע וישליצקי כ - 70 דק'
שיעור

טבלת קרבנות הציבור הקבועים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

"והטיפו ההרים עסיס"

היין בנבואת יואל הנביא |
הרב אליעזר קשתיאל כ-70 דק'
שיעור

מדוע ציווה ה' להרוג גם את ילדי מדין שלא חטאו?

הרב יוסף קלנר
שיעור

ערי המקלט

מדוע לומד הרמב"ם על הגאולה מפרשת ערי מקלט? ומדוע...
הרב שמואל אליהו כ - 70 דק'
שיעור

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ בין השבטים?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ - לדור יוצאי מצרים או לדור באי הארץ?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

ספר במדבר עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

הקרבנות שקרבו במדבר

שאלה אלו קרבנות נהגו בזמן הליכת ישראל במדבר...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

עבודת בני קהת- מדרגות ותפקידים בזיקה לקודש

פרשת במדבר | סוגיית המחנות והדגלים, מה משמעות...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

בירור משמעות פדיון הבכורות

פרשת במדבר | פדיון בתורה, מה משמעות הפדיון? |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

בן עשרים שנה לצבא

פרשת במדבר | למה כשסופרים את ישראל פודים ולא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שו"ת

מדוע התלוננו בני ישראל בפרשת בהעלתך שאין להם בשר? והרי היה להם שלו!

בפרשת בשלח בחומש שמות ראינו שהעם קיבל מן ושליו אן...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

האם בני ישראל חטאו כה הרבה?

שלום רב. שתי שאלות: 1. מדוע לאורך כל התנך אין כמעט...
הרב נועם וידר
שו"ת

עונשם של דור המדבר

כתוב באיכה רבה (פתיחתא לג) ובירושלמי דף כו: (פ''ד...
הרב יוסף שילר
שו"ת

אויב גלוי ואויב נסתר

מדוע על מה שאירע לפי חז"ל בנחלי ארנון, עשה הקב"ה...
הרב נועם וידר
שו"ת

תולדות הכניסה לארץ: מדרום או ממזרח

שלום. לגבי כניסת בנ"י ישראל לארץ בשנת הארבעים....
הרב יואב אוריאל
שו"ת

עין הארץ

מה פירוש המשפט "כסה את עין הארץ"
הרב מנחם שחור
שו"ת

הציווי הכפול על משה לעלות להר העברים

אני לא מבין - אם הקב"ה ציווה את משה רבינו בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

קורבנות מוספים והכניסה לארץ

לא מצליחה להבין - מדוע פרשת המוספין המופיעה בפרשת...
הרב מנחם שחור
שו"ת

גבולות הארץ 2 שלבים

האם ברור ומוסכם שהגבולות בפרשת מסעי מצומצמים יותר...
הרב נועם וידר
שו"ת

מצוות הפרשת ערי מקלט

שלום רב! אשמח לשמוע קצת על עניינו של גואל הדם...
הרב יוסי ברינר