ושננתם

המספרים במקרא - מדויקים או מעוגלים?

אחת התמיהות הגדולות העולות בפרשת במדבר בפרט ובתורה כולה בכלל היא בעניין המספרים המוזכרים בפסוקים. לא אחת,...

תורה - נביאים - כתובים

במאמר זה נשתדל להסביר את ההבדלים בין תורה, לנביאים לכתובים. מה ההבדל בין נביאים לכתובים? כיצד ייתכן שספרים...

ספר ירמיהו עם ביאור 'ושננתם'

ביאור על רוב פרקי ספר ירמיהו |

מגילת אסתר עם ביאור 'ושננתם'

פירוש זה הינו טיוטה ראשונית |

אסתר קרקע עולם

על בסיס שיעור של הגר"א שפירא זצ"ל | ב"ה   לקיחת אסתר לבית אחשוורוש:[1] הקדמה: במגילה מסופר שאסתר נלקחה...

קיום מצוות מחיית עמלק במגילת אסתר

מדוע יכלו מרדכי ואסתר לקבל את בית המן ולהשאיר אותו בנוי, ולא היו מחויבים להרוס אותו מדין מחיית עמלק?

ספר דניאל עם ביאור ותרגום 'ושננתם'

כל ספר דניאל על הסדר עם ביאור פשוט על פי חז"ל והמפרשים

האם דניאל היה נביא?

ב"ה האם דניאל היה נביא: הקדמה: עשרים וארבעה כתבי הקודש מחולקים לשלש דרגות שונות: תורה, נביאים וכתובים....

מי תקן את משמרות הכהונה?

תקנת המשמרות מצאנו שהכהנים התחלקו לעשרים וארבע משמרות בעת עבודתם במקדש. כל משמרת הייתה עובדת במשך שבוע,...

בהר ה' יראה

בהר ה' יראה: ירושלים – המקום אשר יבחר ה': בבואה לתאר את המקום שבו יעבדו בני ישראל את הקב"ה, השתמשה התורה...

על מה נצטוו ישראל במרה?

ציווי ישראל ב'חוק ומשפט' שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט (שמות טו, כה) - "במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה...

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא בחז"ל בשם "חומש הפקודים"[1], מופיע ציווי ה' למנות את בני ישראל....

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל בו מתחילים הלויים לעבוד: לקראת סוף פרשת במדבר, מצווה ה' את...

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין בני ישראל ומניין הלויים, מוצאים אנו ציווי של ה' לפדות את...

נזירות שמשון ושמואל

נזירות שמשון ושמואל מהפסוקים שבהם כתובים דיני הנזיר, עולה שהנזיר מחויב בשלשה דינים עיקריים: התנזרות מוחלטת...

סיכום דברי המפרשים לאורך פסוקי פרשת ניצבים

פרשת ניצבים: מהות הברית: (פס' ט') רש"י: משה רבינו כינס את כל עם ישראל כדי שיכרתו ברית עם ה'. כבר בסוף...

שורש מלחמת דוד וגלית

מדוע הסכים עם ישראל להצעתו של גלית לדו קרב ולא למלחמה של צבא נגד צבא? מדוע נבהל שאול מהצלחתו של דוד?

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם 24 שיעורים
סדרה

ספר שופטים עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ושננתם 21 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ושננתם 31 שיעורים
סדרה

ספר שמואל ב' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ושננתם 12 שיעורים
סדרה

מגילת רות עם ביאור ושננתם

ושננתם 4 שיעורים
סדרה

מאמרים על ימי בית שני

ושננתם 9 שיעורים
שיעור

המספרים במקרא - מדויקים או מעוגלים?

אחת התמיהות הגדולות העולות בפרשת במדבר בפרט...
ושננתם
שיעור

תורה - נביאים - כתובים

במאמר זה נשתדל להסביר את ההבדלים בין תורה, לנביאים...
ושננתם
שיעור

ספר בראשית עם ביאור "ושננתם"

ושננתם
שיעור

ספר שמות עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר ויקרא עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר במדבר עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר דברים עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר שמואל ב עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר מלכים א עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר מלכים ב עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר ירמיהו עם ביאור 'ושננתם'

ביאור על רוב פרקי ספר ירמיהו |
ושננתם
שיעור

ספר הושע עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר יואל עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר מיכה עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספרים נחום וחבקוק עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר חגי עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר זכריה עם ביאור 'ושננתם'

פרקים א-ד |
ושננתם
שיעור

ספר מלאכי עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

מגילת איכה עם ביאור 'ושננתם'

פרקים א-ב |
ושננתם
שיעור

מגילת אסתר עם ביאור 'ושננתם'

פירוש זה הינו טיוטה ראשונית |
ושננתם
שיעור

אסתר קרקע עולם

על בסיס שיעור של הגר"א שפירא זצ"ל | ב"ה   לקיחת...
ושננתם
שיעור

קיום מצוות מחיית עמלק במגילת אסתר

מדוע יכלו מרדכי ואסתר לקבל את בית המן ולהשאיר אותו...
ושננתם
שיעור

ספר דניאל עם ביאור ותרגום 'ושננתם'

כל ספר דניאל על הסדר עם ביאור פשוט על פי חז"ל...
ושננתם
שיעור

האם דניאל היה נביא?

ב"ה האם דניאל היה נביא: הקדמה: עשרים וארבעה...
ושננתם
שיעור

ספר עזרא עם תרגום וביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

מי תקן את משמרות הכהונה?

תקנת המשמרות מצאנו שהכהנים התחלקו לעשרים וארבע...
ושננתם
שיעור

בהר ה' יראה

בהר ה' יראה: ירושלים – המקום אשר יבחר ה': בבואה...
ושננתם
שיעור

על מה נצטוו ישראל במרה?

ציווי ישראל ב'חוק ומשפט' שָׁם שָׂם לוֹ חֹק...
ושננתם
שיעור

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא...
ושננתם
שיעור

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל...
ושננתם
שיעור

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין...
ושננתם
שיעור

נזירות שמשון ושמואל

נזירות שמשון ושמואל מהפסוקים שבהם כתובים דיני...
ושננתם
שיעור

סיכום דברי המפרשים לאורך פסוקי פרשת ניצבים

פרשת ניצבים: מהות הברית: (פס' ט') רש"י: משה...
ושננתם
שיעור

שורש מלחמת דוד וגלית

מדוע הסכים עם ישראל להצעתו של גלית לדו קרב ולא...
ושננתם