הרב יהושע שפירא

הגניבה על ידי אבותינו הקדושים

כיצד ייתכן שאבותינו הקדושים נקטו בדרך שכללה גניבה כחלק מהשגת מטרתם?!..

כ - 70 דק'

התבוללות מולידה משיח

עיון במגילת רות |

כ-70 דק'

אורי וישעי

שבת שובה | נתבונן כאן בפרק "לדוד ה' אורי וישעי" שאנו אומרים יום-יום בימים הנוראים, וננסה לעמוד על עומק עבודת...

השיבנו ה' אליך ונשובה

שבת שובה | שבת תשובה היא היום הקדוש ביותר בעשרת ימי תשובה – אפילו יותר מיום הכיפורים. מה היא עבודת התשובה של...

פרי הארץ

ט"ו בשבט | בחמישה מיני פרות נשתבחה ארץ ישראל. באמצעות הקבלתם לחמש מדרגות שבנפש האדם ננסה לעמוד על ייחודו של...

זכר עמלק

פרשת תצוה, פרשת זכור | התורה מתארת את פגיעתו של עמלק במילים "אשר קרך בדרך". מה באמת קרה לנו במפגש עם...

ושביה בצדקה

שבת חזון | הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה. "ציון במשפט תפדה ושביה...

שישו אתה משוש

שבת חזון | כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט אבלות על החורבן בימינו? נתבונן בשאלה זו ונציע ארבע דרכים...

אהבת חנם

שבת חזון | נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת מדרגות שונות באהבת ישראל, ונעמיק בהן כפי שהן נשקפות בחייהם...

כעיר שחברה לה יחדו

תשעה באב | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו החיבור שיביא לרפואתה השלמה? נתבונן בעיר חצויה המבקשת להיות...

פרשת דוד ובת שבע

בשיעור זה נלמד כי דווקא על פי הפשט, לא יתכן כלל וכלל כי דוד המלך חטא בחטאים העולים מן הכתוב בקריאה הראשונה.

כ - 70 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

מאמרים על פרשיות בראשית

הרב יהושע שפירא 53 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות שמות

הרב יהושע שפירא 34 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות ויקרא

הרב יהושע שפירא 27 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות במדבר

הרב יהושע שפירא 23 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות דברים

הרב יהושע שפירא 18 שיעורים
שיעור

הגניבה על ידי אבותינו הקדושים

כיצד ייתכן שאבותינו הקדושים נקטו בדרך שכללה גניבה...
הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

התבוללות מולידה משיח

עיון במגילת רות |
הרב יהושע שפירא כ-70 דק'
שיעור

אורי וישעי

שבת שובה | נתבונן כאן בפרק "לדוד ה' אורי וישעי"...
הרב יהושע שפירא
שיעור

השיבנו ה' אליך ונשובה

שבת שובה | שבת תשובה היא היום הקדוש ביותר בעשרת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

פרי הארץ

ט"ו בשבט | בחמישה מיני פרות נשתבחה ארץ...
הרב יהושע שפירא
שיעור

זכר עמלק

פרשת תצוה, פרשת זכור | התורה מתארת את פגיעתו של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ושביה בצדקה

שבת חזון | הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שישו אתה משוש

שבת חזון | כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אהבת חנם

שבת חזון | נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כעיר שחברה לה יחדו

תשעה באב | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ראובן - פוחז או בכור?

הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

סיפור השיעבוד במצרים

הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

דוד ומפיבושת - פשט ודרש

הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

פרשת דוד ובת שבע

בשיעור זה נלמד כי דווקא על פי הפשט, לא יתכן כלל...
הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'