דוד המלך

דוד המלך - בטחון והשתדלות

דוד המלך מהווה מופת לדורות - פעמים רבות הוא נמנע מלבצע את הדרוש לכאורה להצלתו, ובטח בה', ומאידך - אחז באופן...

כ - 70 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

19 שיעורים
סדרה

המלך בישראל

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
שיעור

דוד המלך - בטחון והשתדלות

דוד המלך מהווה מופת לדורות - פעמים רבות הוא נמנע...
הרב אופיר כהן כ - 70 דק'
קשר חי