מאמרים - שמואל ב

החזרת דוד את מיכל

פרק ג | הקדמה נאמר בפרקנו: יב. "וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמר: למי ארץ, לאמר: כרתה בריתך אתי, והנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

מדוע נזכר מפיבשת בפרקנו?

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו: א. וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו, וכל ישראל נבהלו. ב. ושני אנשים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

מה בין שאול לדוד?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו: כב. "וַיֹּסִפוּ עוד פלשתים לעלות, וַיּנָּטְשוּ בעמק רפאים. כג. וישאל דוד בד',...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק ו' | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויֹסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלֹשים אלף. ב. ויקם וילך דוד וכל העם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

האם דוד טעה בנשאו את הארון בעגלה?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: א. ויסף עוד דוד את כל בחור בישראל, שלֹשים אלף. ב. ויקם וילך דוד וכל העם אשר אתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

בקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית המקדש

פרק ז | הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: החלק הראשון (פסוקים א-ג) עוסק בבקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

מדוע התנהג דוד באכזריות כלפי אויבי ישראל?

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו על דוד: "ויך את מואב וַיְמַדְּדֵם בחבל, הַשְכֵּב אותם ארצה, וַיְמַדֵּד שני חבלים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

האם היה מותר לדוד לשלוח מנחמים לחנון בן נחש?

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי אחרי כן, וימת מלך בני עמון, וימלֹך חנון בנו תחתיו. ב. ויאמר דוד: אעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

מרד שבע בן בכרי והגאולה העתידה

פרק כ | הקדמה פרקנו עוסק בחלקו הגדול במרד שבע בן בכרי. בתחילת הפרק (א) נאמר: "ושם נקרא איש בליעל, ושמו שבע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

ראיית הבן את כיסופי האב יוצרת את כיסופי הבן

פרק כא | הקדמה בספר שמואל ב (כא, יט) נאמר: "ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים, ויך אלחנן בן יערי אֹרְגים בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

"ארדפה אויבי ואשמידם"

פרק כב | הקדמה בפרקנו מופיעה שירת דוד. בדברי השירה נאמרו גם הפסוקים הבאים: כא. "יגמלני ד' כצדקתי, כבֹר ידי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

דברי דוד האחרונים

פרק כג | הקדמה בשמואל ב פרק כ"ג שני ענינים עיקריים: דברי דוד האחרונים (פסוקים א-ז) שמות הגבורים אשר לדוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

ניסוך המים על ידי דוד המלך

פרק כג | הקדמה נאמר בפרקנו: יג. "וירדו שלֹשה מהשלֹשים ראש, ויבֹאו אל קציר אל דוד אל מערת עדֻלם, וחית פלשתים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

האם דוד המלך היה נביא?

פרק כג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ואלה דברי דוד האחרֹנים: נְאֻם דוד בן ישי וּנְאֻם הגבר הֻקם עַל, משיח אלקי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כד | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שֶמָנָה דוד המלך את העם, פרצה מגפה בעם, וכשדוד התפלל אל ד' שיפסיק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

החזרת דוד את מיכל

פרק ג | הקדמה נאמר בפרקנו: יב. "וישלח אבנר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נזכר מפיבשת בפרקנו?

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו: א. וישמע בן שאול כי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה בין שאול לדוד?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו: כב. "וַיֹּסִפוּ עוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק ו' | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויֹסף עוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם דוד טעה בנשאו את הארון בעגלה?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: א. ויסף עוד דוד את כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית המקדש

פרק ז | הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: החלק הראשון...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע התנהג דוד באכזריות כלפי אויבי ישראל?

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו על דוד: "ויך את מואב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם היה מותר לדוד לשלוח מנחמים לחנון בן נחש?

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי אחרי כן,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מרד שבע בן בכרי והגאולה העתידה

פרק כ | הקדמה פרקנו עוסק בחלקו הגדול במרד שבע בן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ראיית הבן את כיסופי האב יוצרת את כיסופי הבן

פרק כא | הקדמה בספר שמואל ב (כא, יט) נאמר: "ותהי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ארדפה אויבי ואשמידם"

פרק כב | הקדמה בפרקנו מופיעה שירת דוד. בדברי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דברי דוד האחרונים

פרק כג | הקדמה בשמואל ב פרק כ"ג שני ענינים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ניסוך המים על ידי דוד המלך

פרק כג | הקדמה נאמר בפרקנו: יג. "וירדו שלֹשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם דוד המלך היה נביא?

פרק כג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ואלה דברי דוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כד | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שֶמָנָה...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי