שיעורים על שמואל א

תפילת חנה

פרק א | אלקנה היה עולה לשילה כל שנה ושנה, למרות זאת תפילת חנה באותו שנה היתה חריגה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

בין ימי השופטים לבין ספר שמואל

פרק א | כמה זמן יש בין ספר שופטים לספר שמואל? ומהם ההבדלים בין התקופות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

הסתירה הפנימית בדורו של אלקנה

פרק א | אלקנה הולך בארץ ומשכנע אנשים להצטרף אליו למסע למשכן בשילה, עיני האנשים מתמלאות דמעות לשמע הצעה זו. אם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

מדוע קורח התנגד למשה?

פרק א | מדוע טלית שכולה תכלת חייבת בציצית? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

המשך הסבר על טענת קורח וביאור פרשות סוטה ונזיר

פרק א | אלקנה עולה להשתחוות או לזבוח? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

המשך הביאור על נזיר ועל תפילה

פרק א | מה האדם יכול לעשות עם יופיו למען עם ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

המשך ביאור ענין התפילה

פרק א | מה המשמעות של "ויתפלל על ה'?" |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

ביאור התנהגות בני עלי והנשים הצובאות

פרק ב | מדוע חנה מקדישה את בנה למשכן? בני עלי הם הנוכחים במשכן והם בני בליעל. חנה לא פחדה שבנה יושפע מהם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

טומאת יולדת

פרק ב | בני עלי התעקשו לחכות עם קורבן היולדות עד סוף היום, מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

קושיות על נבואתו הראשונה של שמואל

פרק ג | "ושמואל שוכב בהיכל ה'"- לפי הפשט פסוק זה לא לכול להיות, אסור לשבת בהיכל ה', אז איך שמואל שוכב שם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

היחס להורים ולרבנים, וקבלת הנבואה של שמואל

פרק ג | שמואל משרת את ה' או את עלי? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

יציאה למלחמה בפלישתים ונפילת הארון בידיהם

פרק ד | עם לא יוצא למלחמה אלא אם הוא חושב שרוב הסיכויים שהוא ינצח. אז איך עמ"י חווה הפסד כל כך גדול? הרי הם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

ביאור המילה מערכה ומלכות שאול

פרק ד | מי הוא "איש בנימין"? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

עבודת דגון, חיצוניות

פרקים ד-ה | "וירץ איש בנימין מהמערכה"- מה אומר הביטוי "מערכה"?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

הליכת ושירת הפרות בדרך לבית שמש

פרק ו | ארון ה' מוחזר לישראל עם עגלה חדש ופרות שלא עלה עליהם עול- האם הפלשתים עשו זאת בשביל לתת כבוד לארון ה'...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

מדוע אי אפשר לגעת בארון

פרק ו | ארון עצי שיטים או ארון הזהב? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

חטא אנשי בית שמש

פרק ו | בפסוק יג נאמר שהשתמשו בעצי העגלה לחומר בעירה למזבח עליו הקריבו את הפרות שלקחו את ארון ה', אז מאיפה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

התגלות ה' בענן ותהליך בניית המשכן בלב בני ישראל

פרק ז | החשיבות בשילוב של יראה ואהבה בעבודת ה' |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

התנגדות שמואל למשכן ולמלוכה

פרק ח | המשכן בשילה נחרב ושמואל פוסק שבינתיים חוזרים למצב של הבמות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

תחילת מלכות שאול

פרקים ט-י | דרך הפסוקים הראשונים המדברים על שאול, ניתן ללמוד על אישיותו שתיחשף במהלך הפרקים הבאים

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

התנגדות שמואל למשכן ולמלוכה.mp3

פרק י | מדוע שמואל מתנגד למלוכה בישראל? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

מלכות שאול

פרקים י-יא | מהם שלוש האותות ששמואל נתן לשאול? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

שיטת שאול לעומת שמואל

פרקים יב-יד | מדוע יש לשאול שלוש המלכות? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

תחילת מלחמת שאול ופלישתים ויחס פלישתים כלפי ישראל

פרקים יג-יד | מדוע שאול לא חיכה לשמואל לזבוח עימו לה'?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

מחלוקת שאול ויהונתן ומלחמת עמלק

פרק יד-טו | מה משמעות השם יונתן ומה משמעות השם יהונתן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

מלחמת שאול ועמלק

פרקים יד-טו | מלחמת עמלק נראית מלחמה לא מוסרית. מלחמה שעמ"י הרג בה אנשים,נשים וטף. מדוע מכל העם העמלקי שאול...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

ראיית הטוב של שאול

פרק טו | מדוע לשאול לקח כל כך הרבה זמן להודות שהוא חטא לה'?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

דוד בן לאה לעומת שאול בן רחל

פרק טו | שאול היה גדול מדוד, ולכן הוא ריחם על עמלק

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

מפגש שמואל עם בית ישי

פרק טז | מדוע שמואל מפסיק לראות את שאול? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

תכונתיו של דוד המלך

פרק טז | מדוע ישי ובניו לא מאמינים שדוד יהיה מלך ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

מלחמת המערכות בין ישראל לפלשתים

פרק יז | מכאן עד סוף ספר שמואל א, מערכת היחסים בין דוד לשאול לא טובה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

חירוף גלית את צבא ישראל

פרק יז | מדוע גלית כל כך מפחיד את עם ישראל? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

סיום מלחמת גלית ודוד

פרק יז | גלית מחרף את מערכות ישראל, מהי חרפה? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

התחלת יחסי דוד ושאול - השפעת דואג האדומי על יחס שאול אל דוד

פרק יז-יח | שאול יודע מצוין מי זה דוד, מדוע הוא שואל את אבנר מי הוא, ומדוע אבנר נשבע שהוא אינו יודע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

יחסי דוד ושאול

פרק יח | דוד לא היה טוב בעיני שאול, רק בעיני עבדיו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

שיטות ניהול העולם של שאול ודוד

פרק יט | מה כל כך שונה דוד משאול? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

נאמנותה של מיכל לדוד ולשאול

פרק יט | מיהו דואג? מה תפקידו במהלך הדברים? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

רגשות דוד

פרק כ | מתי הויכוח גולש למחלוקת? מתי הצד השני הופך לאויב?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

סעודת ראש חודש

פרק כ | איך בתקופת התנ"ך ידעו על ראש חודש? איזה מן ראש חודש זה היה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

הבנת דרכו של שאול

פרק טו ופרק כ | מה היו השלבים ביחסו של שאול לדוד? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

אהבת יהונתן את דוד ויחס אחימלך לדוד ושאול

פרק כא | יונתן מסר את נפשו על דוד מעבר למה שהוא חייב. האם התנהגות זו על פי ההלכה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

בריחת דוד לאכיש והשתגעות דוד

פרק כא | דוד עושה משהו שהוא לא יאומן, בורח ללוע הארי

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

בטחון דוד מתוך האבדון

פרק כא | פרק נ"ו בתהילים מתאר את הרגשתו אצל אכיש מלך גת

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

דואג האדומי ואחימלך

פרק כב | מדוע אחימלך חושד בדוד? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

מלחמת דוד בשביל אנשי קעילה

פרק כג | שאול מגייס את כל העם למלחמה נגד דוד. שום מלחמה לא היה גיוס כללי, אפילו לא במלחמה נגד עמלק

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

יחס הזיפים וכל ישראל אל דוד

פרק כג-כד | הזיפים מסגירים את דוד. מתנהגים בכפיות טובה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

צניעות שאול ובני רחל

פרק כד | האם זה שדוד לא הרג את שאול זה אומר ששאול לא עושה דברים חמורים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

דוד ונבל

פרק כה | מדוע לנבל הכרמלי קוראים נבל? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

חזרה על נבל

פרק כה | איך דוד חוגר חרבו? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

דוד ונבל המשך

פרק כה | נבל איש חוק, הוא נבל בראשות התורה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

שאול ודוד בזיף

פרק כו | האם דוד מסתתר בפני שאול או שהוא מסתובב בצורה גלויה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

דוד שב למלך גת

פרק כז,כט | מה ההבדל בין בוא דוד לאכיש מלך גת בפעם הראשונה לפעם השניה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

בעל האוב

פרק כח | האם לעלות באוב זהו דבר אמיתי? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תפילת חנה

פרק א | אלקנה היה עולה לשילה כל שנה ושנה, למרות...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

בין ימי השופטים לבין ספר שמואל

פרק א | כמה זמן יש בין ספר שופטים לספר שמואל? ומהם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

הסתירה הפנימית בדורו של אלקנה

פרק א | אלקנה הולך בארץ ומשכנע אנשים להצטרף אליו...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מדוע קורח התנגד למשה?

פרק א | מדוע טלית שכולה תכלת חייבת בציצית? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

המשך הסבר על טענת קורח וביאור פרשות סוטה ונזיר

פרק א | אלקנה עולה להשתחוות או לזבוח? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

המשך הביאור על נזיר ועל תפילה

פרק א | מה האדם יכול לעשות עם יופיו למען עם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

המשך ביאור ענין התפילה

פרק א | מה המשמעות של "ויתפלל על ה'?" |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

ביאור התנהגות בני עלי והנשים הצובאות

פרק ב | מדוע חנה מקדישה את בנה למשכן? בני עלי הם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

טומאת יולדת

פרק ב | בני עלי התעקשו לחכות עם קורבן היולדות עד...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

קושיות על נבואתו הראשונה של שמואל

פרק ג | "ושמואל שוכב בהיכל ה'"- לפי הפשט פסוק זה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

היחס להורים ולרבנים, וקבלת הנבואה של שמואל

פרק ג | שמואל משרת את ה' או את עלי? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

יציאה למלחמה בפלישתים ונפילת הארון בידיהם

פרק ד | עם לא יוצא למלחמה אלא אם הוא חושב שרוב...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

ביאור המילה מערכה ומלכות שאול

פרק ד | מי הוא "איש בנימין"? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

עבודת דגון, חיצוניות

פרקים ד-ה | "וירץ איש בנימין מהמערכה"- מה אומר...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

הליכת ושירת הפרות בדרך לבית שמש

פרק ו | ארון ה' מוחזר לישראל עם עגלה חדש ופרות שלא...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מדוע אי אפשר לגעת בארון

פרק ו | ארון עצי שיטים או ארון הזהב? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

חטא אנשי בית שמש

פרק ו | בפסוק יג נאמר שהשתמשו בעצי העגלה לחומר...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

התגלות ה' בענן ותהליך בניית המשכן בלב בני ישראל

פרק ז | החשיבות בשילוב של יראה ואהבה בעבודת ה' |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

התנגדות שמואל למשכן ולמלוכה

פרק ח | המשכן בשילה נחרב ושמואל פוסק שבינתיים...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

תחילת מלכות שאול

פרקים ט-י | דרך הפסוקים הראשונים המדברים על שאול,...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

התנגדות שמואל למשכן ולמלוכה.mp3

פרק י | מדוע שמואל מתנגד למלוכה בישראל? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מלכות שאול

פרקים י-יא | מהם שלוש האותות ששמואל נתן לשאול? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שיטת שאול לעומת שמואל

פרקים יב-יד | מדוע יש לשאול שלוש המלכות? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

תחילת מלחמת שאול ופלישתים ויחס פלישתים כלפי ישראל

פרקים יג-יד | מדוע שאול לא חיכה לשמואל לזבוח עימו...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מחלוקת שאול ויהונתן ומלחמת עמלק

פרק יד-טו | מה משמעות השם יונתן ומה משמעות השם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מלחמת שאול ועמלק

פרקים יד-טו | מלחמת עמלק נראית מלחמה לא מוסרית....
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

ראיית הטוב של שאול

פרק טו | מדוע לשאול לקח כל כך הרבה זמן להודות שהוא...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

דוד בן לאה לעומת שאול בן רחל

פרק טו | שאול היה גדול מדוד, ולכן הוא ריחם על...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מפגש שמואל עם בית ישי

פרק טז | מדוע שמואל מפסיק לראות את שאול? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

תכונתיו של דוד המלך

פרק טז | מדוע ישי ובניו לא מאמינים שדוד יהיה מלך...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מלחמת המערכות בין ישראל לפלשתים

פרק יז | מכאן עד סוף ספר שמואל א, מערכת היחסים בין...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

חירוף גלית את צבא ישראל

פרק יז | מדוע גלית כל כך מפחיד את עם ישראל? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

סיום מלחמת גלית ודוד

פרק יז | גלית מחרף את מערכות ישראל, מהי חרפה? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

התחלת יחסי דוד ושאול - השפעת דואג האדומי על יחס שאול אל דוד

פרק יז-יח | שאול יודע מצוין מי זה דוד, מדוע הוא...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

יחסי דוד ושאול

פרק יח | דוד לא היה טוב בעיני שאול, רק בעיני...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שיטות ניהול העולם של שאול ודוד

פרק יט | מה כל כך שונה דוד משאול? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

נאמנותה של מיכל לדוד ולשאול

פרק יט | מיהו דואג? מה תפקידו במהלך הדברים? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

רגשות דוד

פרק כ | מתי הויכוח גולש למחלוקת? מתי הצד השני הופך...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

סעודת ראש חודש

פרק כ | איך בתקופת התנ"ך ידעו על ראש חודש? איזה מן...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

הבנת דרכו של שאול

פרק טו ופרק כ | מה היו השלבים ביחסו של שאול לדוד?...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

אהבת יהונתן את דוד ויחס אחימלך לדוד ושאול

פרק כא | יונתן מסר את נפשו על דוד מעבר למה שהוא...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

בריחת דוד לאכיש והשתגעות דוד

פרק כא | דוד עושה משהו שהוא לא יאומן, בורח ללוע...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

בטחון דוד מתוך האבדון

פרק כא | פרק נ"ו בתהילים מתאר את הרגשתו אצל אכיש...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

דואג האדומי ואחימלך

פרק כב | מדוע אחימלך חושד בדוד? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מלחמת דוד בשביל אנשי קעילה

פרק כג | שאול מגייס את כל העם למלחמה נגד דוד. שום...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

יחס הזיפים וכל ישראל אל דוד

פרק כג-כד | הזיפים מסגירים את דוד. מתנהגים בכפיות...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

צניעות שאול ובני רחל

פרק כד | האם זה שדוד לא הרג את שאול זה אומר ששאול...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

דוד ונבל

פרק כה | מדוע לנבל הכרמלי קוראים נבל? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

חזרה על נבל

פרק כה | איך דוד חוגר חרבו? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

דוד ונבל המשך

פרק כה | נבל איש חוק, הוא נבל בראשות התורה |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שאול ודוד בזיף

פרק כו | האם דוד מסתתר בפני שאול או שהוא מסתובב...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

דוד שב למלך גת

פרק כז,כט | מה ההבדל בין בוא דוד לאכיש מלך גת בפעם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

בעל האוב

פרק כח | האם לעלות באוב זהו דבר אמיתי? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
קשר חי