שיעורים על ספר שמואל

תפילת חנה

פרק ב | האם תפילת חנה היא תפילה או שירה? מה משמעותה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

תחילת נבואת שמואל

פרק ג | עיון בתפקידו המיוחד של הנביא ביחס לכהונה והמלכות

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

ארון ד' נופל בידי פלשתים ועלי ובניו מתים

פרק ד | שמואל מצווה את ישראל לצאת להלחם בפלשתים, בדבר ד', למרות שהוא מודע לאסונות שעומדים להתרחש

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

ארון ד' בערי פלשתים והשבתו לישראל

פרקים ה-ו | למה לקח לפלשתים כל-כך הרבה זמן עד שהבינו שהמכות שלהם זה בגלל ארון ד' ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

פרשת המלוכה

פרק ח | למה הייתה ל-ד' ולשמואל ביקורת על בקשתם של ישראל למלך? הרי נאמר: "שום תשים עליך מלך"?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

המפגש של שאול עם שמואל

פרק ט | הענווה המיוחדת של שאול כלפי נערו וכלפי תפקיד המלוכה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

שאול נמשח ונהפך לאיש אחר

פרק י | מהי המשמעות של כל הסימנים ששמואל אומר לשאול שהוא עתיד לפגוש?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

שאול מנצח את בני עמון

פרק יא | למה אנשי יבש גלעד נכנעים מיד? מה כוונת נחש העמוני "בנקור לכם כל עין ימין"?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

הערכות למלחמה מול פלשתים וחטא שאול

פרק יג | האם ענוותנותו של שאול המלך היא יתרון או חסרון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

תשועת יונתן והניצחון על פלשתים

פרק יד| מה היחס בין גישתו של שאול לבין גישתו של יונתן לגבי אופן המלחמה עם פלשתים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

תחילת המלחמה עם פלשתים

פרקים יג-יד | למה יונתן לא שואל באורים ותומים? למה הוא לא מספר לאף אחד על תכניותיו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

הציווי על שאול להלחם בעמלק

פרק טו | מדוע ישנה הקבלה בין אופן הציווי להריגת עמלק לבין אופן הריגת נוב עיר הכוהנים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

מלחמת שאול בעמלק

פרק טו | מה החשיבות לציין ששאול הסיר את הקיני מתוך עמלק?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

שאול מודח מהמלוכה

פרק טו | ההבדל בין שמואל לשאול בהתבטלות אל הציווי האלוקי

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

ד' מצווה את שמואל למשוח את דוד

פרק טז | איך קורה ששמואל מפחד ללכת לבית לחם, וכי לא בטח ב-ד'?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

התרשמות שאול מאחי דוד

פרק טז | ההבדלים בין משיחת שאול למשיחת דוד ומשמעותם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

משיחת דוד למלך

פרק טז | דמותו המיוחדת של דוד העולה מתוך הפסוקים |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

הערכות ישראל ופלשתים למלחמה

פרק יז | למה דוד שואל שוב ושוב מה השכר של מי שיכה את גלית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

הכנות דוד למלחמה בגלית

פרק יז | למה דוד לא פונה באופן ישיר לשאול לומר לו שהוא מוכן להלחם בגלית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

ניצחון דוד על גלית

פרק יז | מהו סוד כוחו של דוד? מהיכן שאב את בטחונו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

שאול מנסה לגרום למות דוד

פרק יח | איך שאול המלך הצדיק נופל לקנאה בדוד? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

דוד בורח אל שמואל

פרק יט | מה רצתה מיכל בת שאול לרמוז לאביה בכך ששמה תרפים במיטת דוד?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תפילת חנה

פרק ב | האם תפילת חנה היא תפילה או שירה? מה...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

תחילת נבואת שמואל

פרק ג | עיון בתפקידו המיוחד של הנביא ביחס לכהונה...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

ארון ד' נופל בידי פלשתים ועלי ובניו מתים

פרק ד | שמואל מצווה את ישראל לצאת להלחם בפלשתים,...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

ארון ד' בערי פלשתים והשבתו לישראל

פרקים ה-ו | למה לקח לפלשתים כל-כך הרבה זמן עד...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

פרשת המלוכה

פרק ח | למה הייתה ל-ד' ולשמואל ביקורת על בקשתם של...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

המפגש של שאול עם שמואל

פרק ט | הענווה המיוחדת של שאול כלפי נערו וכלפי...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

שאול נמשח ונהפך לאיש אחר

פרק י | מהי המשמעות של כל הסימנים ששמואל אומר...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

שאול מנצח את בני עמון

פרק יא | למה אנשי יבש גלעד נכנעים מיד? מה כוונת...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

הערכות למלחמה מול פלשתים וחטא שאול

פרק יג | האם ענוותנותו של שאול המלך היא יתרון או...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

תשועת יונתן והניצחון על פלשתים

פרק יד| מה היחס בין גישתו של שאול לבין גישתו של...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

תחילת המלחמה עם פלשתים

פרקים יג-יד | למה יונתן לא שואל באורים ותומים?...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

הציווי על שאול להלחם בעמלק

פרק טו | מדוע ישנה הקבלה בין אופן הציווי להריגת...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

מלחמת שאול בעמלק

פרק טו | מה החשיבות לציין ששאול הסיר את הקיני מתוך...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

שאול מודח מהמלוכה

פרק טו | ההבדל בין שמואל לשאול בהתבטלות אל הציווי...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

ד' מצווה את שמואל למשוח את דוד

פרק טז | איך קורה ששמואל מפחד ללכת לבית לחם, וכי...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

התרשמות שאול מאחי דוד

פרק טז | ההבדלים בין משיחת שאול למשיחת דוד...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

משיחת דוד למלך

פרק טז | דמותו המיוחדת של דוד העולה מתוך הפסוקים |...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

הערכות ישראל ופלשתים למלחמה

פרק יז | למה דוד שואל שוב ושוב מה השכר של מי שיכה...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

הכנות דוד למלחמה בגלית

פרק יז | למה דוד לא פונה באופן ישיר לשאול לומר לו...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

ניצחון דוד על גלית

פרק יז | מהו סוד כוחו של דוד? מהיכן שאב את...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

שאול מנסה לגרום למות דוד

פרק יח | איך שאול המלך הצדיק נופל לקנאה בדוד? |
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

דוד בורח אל שמואל

פרק יט | מה רצתה מיכל בת שאול לרמוז לאביה בכך ששמה...
הרב יואל מנוביץ'
קשר חי