חטא בני עלי | פרק ב

חטא בני עלי - במבט כולל על הכהונה

הסבר מה היה חטא בני עלי, למה הם חטאו בו, ולמה העונש לכל הדורות

הבאת שמואל לעלי

פרקים ב-ג | איזה כוחות מגלים אלקנה וחנה כשהם מביאים את בנם לעלי. במיוחד שעלי לא כהה בבניו, לא התנהג נכון עם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ35 דק'

ביאור "ושננתם" לספר שמואל א' פרק ב'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל א' | (א) וַתִּתְפַּלֵּל חַנָּה וַתֹּאמַר לאחר שחנה הביאה את שמואל אל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

לידת שמואל ותפילת חנה

פרקים א-ב | חנה מתאמצת כל כך כדי להגיע למשכן בשילה, אך היא מגיעה לשם וסובלת מצרתה. למה היא ממשיכה להגיע כל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

חטא בני עלי

פרק ב | שמואל גדל בבית לא פשוט, מצד אחד עלי הכהן הגדול הצדיק, ומצד שני בניו החוטאים .

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

חטא בני עלי - המשך

פרק ב | איש האלוקים מאשים את עלי בחטאי בניו, מדוע?!

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

תוכחת איש האלוקים לעלי

פרק ב | שמואל מקדיש את חייו בשביל לפרסם את שם ה'. חייו במשכן לא הופכים לשגרתיים ורגילים אלא הם חיים שכל מה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

תוכחת עלי

פרק ב | תוכחת עלי הנה בפשטות נראה שעלי מוכיח את בניו על שני חטאים(קהלת יעקב): (א) "לָ֥מָּה תַֽעֲשׂ֖וּן...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר שמואל א

לידת שמואל, תפילת חנה

פרק ב | העמקה במשמעותה המיוחדת של תפילת חנה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך -שמואל א

המשך תפילת חנה, חטא בני עלי

פרק ב | העמקה על פי דברי חז"ל בחטאם שלבני עלי |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך -שמואל א

תפילת חנה

פרק ב | האם תפילת חנה היא תפילה או שירה? מה משמעותה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

האם בני עלי חטאו בגילוי עריות?

פרק ב | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק כ"ב): "ועלי זקן מאד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

נבואת איש האלקים אל עלי

פרק ב | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם של בני עלי, מופיעה נבואת פורענות נוראה על בית עלי, שנאמרה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

תפילת חנה

פרק א-ב | חנה מתפללת ונודרת שאם ה' יתן לה בן היא תגדיש אותו לקב"ה. עלי מסתכל על תפילת חנה וחושב אותה לשיכורה....

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

העברת המנהיגות מעלי לשמואל

פרקים ב-ג | לעומת חטאי בני עלי שמואל מתקדם ומתעלה באישיותו. לא לומד מהם, אלא משרת את פני ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

שירת חנה

פרק ב | שירת חנה היא הודאה ושמחה בלבד, אלא זהו סימון של היעוד של הבן שנולד לה בפרט, ושל העם כולו בכלל.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

חטא בני עלי

פרק ב | בשיעור זה תתבאר שיטתם של בני עלי. מה היתה האידיאולוגיה שלהם, ובמה הם טעו וחטאו.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

דעיכת בית עלי

פרק ב | בית עלי הולך ודועך בחטאו, ושמואל, לעומתו, הולך וגדל ומתקן את המצב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

ביאור התנהגות בני עלי והנשים הצובאות

פרק ב | מדוע חנה מקדישה את בנה למשכן? בני עלי הם הנוכחים במשכן והם בני בליעל. חנה לא פחדה שבנה יושפע מהם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

טומאת יולדת

פרק ב | בני עלי התעקשו לחכות עם קורבן היולדות עד סוף היום, מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

תורתו ושיטתו של בית עלי

פרקים א-ג | מהי נקודת הגדלות בדרכי ההתנהלות של עלי ובניו? במה בדיוק הם חטאו ומדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

במה חטאו עלי, חפני ופנחס ומדוע?

פרקים א-ג | בשיעור זה נעקוב אחר הסיבות לנפילת עלי ובניו, ונגלה את רוחם הגדולה שהובילה להתנהלותם

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

מנהיגותו של אלקנה

פרקים א-ג | מעמדו של אלקנה בספר שמואל אינו רק בתור אבא של שמואל אלא בתור מנהיג דגול בפני עצמו

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

שתי השיטות: אלקנה ועלי לבין חנה ושמואל

פרקים א-ג | בשיעור זה ננסה לעשות סדר בפרקים הראשונים של ספר שמואל - ישנם כמה מחלוקות בין הדמויות השונות,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

רוח הנבואה של חנה

פרקים א-ג | בשיעור זה נעמוד על החידושים המהפכניים בעבודת ה' ובהשגחת ה' שהתחדשו על ידי חנה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

חילופי דורות בנבואה - מעלי לשמואל

פרק ג | בפרק ג מתרחש מעבר של דור חדש בנבואה. זהו מעבר עליון, אך הוא גם קשה וכואב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

שמואל א' פרק ב'

מתוך סדרת השיעורים:
שמואל א' - מוקלט | אשכנזי

כ-9 דק'

שמואל א' פרק ב'

מתוך סדרת השיעורים:
שמואל א' - מוקלט | ספרדי

כ-9 דק'

שלוש דרכי הכהונה של בני אהרון

אצל בני אהרון התגלו שלוש שיטות שונות לגבי הדרך שבה צריכה להנהיג הכהונה את עם ישראל. בשיעור זה נסקור את שלושת...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

בין עלי לשמואל

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
שיעור

חטא בני עלי - במבט כולל על הכהונה

הסבר מה היה חטא בני עלי, למה הם חטאו בו, ולמה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

הבאת שמואל לעלי

פרקים ב-ג | איזה כוחות מגלים אלקנה וחנה כשהם...
הרב דני סטיסקין כ35 דק'
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שמואל א' פרק ב'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל א' | (א)...
ושננתם
שיעור

לידת שמואל ותפילת חנה

פרקים א-ב | חנה מתאמצת כל כך כדי להגיע למשכן...
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

חטא בני עלי

פרק ב | שמואל גדל בבית לא פשוט, מצד אחד עלי הכהן...
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

חטא בני עלי - המשך

פרק ב | איש האלוקים מאשים את עלי בחטאי בניו,...
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

תוכחת איש האלוקים לעלי

פרק ב | שמואל מקדיש את חייו בשביל לפרסם את שם ה'....
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

תוכחת עלי

פרק ב | תוכחת עלי הנה בפשטות נראה שעלי מוכיח את...
הרב צבי שוויגר
שיעור

לידת שמואל, תפילת חנה

פרק ב | העמקה במשמעותה המיוחדת של תפילת חנה |
הרב יצחק בן שחר
שיעור

המשך תפילת חנה, חטא בני עלי

פרק ב | העמקה על פי דברי חז"ל בחטאם שלבני עלי |
הרב יצחק בן שחר
שיעור

תפילת חנה

פרק ב | האם תפילת חנה היא תפילה או שירה? מה...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

האם בני עלי חטאו בגילוי עריות?

פרק ב | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק כ"ב): "ועלי זקן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נבואת איש האלקים אל עלי

פרק ב | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

תפילת חנה

פרק א-ב | חנה מתפללת ונודרת שאם ה' יתן לה בן היא...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

העברת המנהיגות מעלי לשמואל

פרקים ב-ג | לעומת חטאי בני עלי שמואל מתקדם ומתעלה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

שירת חנה

פרק ב | שירת חנה היא הודאה ושמחה בלבד, אלא זהו...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

חטא בני עלי

פרק ב | בשיעור זה תתבאר שיטתם של בני עלי. מה היתה...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

דעיכת בית עלי

פרק ב | בית עלי הולך ודועך בחטאו, ושמואל, לעומתו,...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

ביאור התנהגות בני עלי והנשים הצובאות

פרק ב | מדוע חנה מקדישה את בנה למשכן? בני עלי הם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

טומאת יולדת

פרק ב | בני עלי התעקשו לחכות עם קורבן היולדות עד...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

חטא בני עלי

פרק ב |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל א פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל א מוקלט - פרק ב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

תורתו ושיטתו של בית עלי

פרקים א-ג | מהי נקודת הגדלות בדרכי ההתנהלות של עלי...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

במה חטאו עלי, חפני ופנחס ומדוע?

פרקים א-ג | בשיעור זה נעקוב אחר הסיבות לנפילת עלי...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

מנהיגותו של אלקנה

פרקים א-ג | מעמדו של אלקנה בספר שמואל אינו רק בתור...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

שתי השיטות: אלקנה ועלי לבין חנה ושמואל

פרקים א-ג | בשיעור זה ננסה לעשות סדר בפרקים...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

רוח הנבואה של חנה

פרקים א-ג | בשיעור זה נעמוד על החידושים המהפכניים...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

חילופי דורות בנבואה - מעלי לשמואל

פרק ג | בפרק ג מתרחש מעבר של דור חדש בנבואה. זהו...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

שמואל א' פרק ב'

הרב לוי סודרי כ-9 דק'
שיעור

שמואל א' פרק ב'

הרב לוי סודרי כ-9 דק'
שיעור

שלוש דרכי הכהונה של בני אהרון

אצל בני אהרון התגלו שלוש שיטות שונות לגבי הדרך שבה...
הרב יואב אוריאל