שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כיבוש בזק

פרק א |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ - 10 דק'

שירת דבורה

פרק ה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ - 10 דק'

אבימלך

פרק ט |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ - 10 דק'

בת יפתח

פרק יא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ - 10 דק'

הירידה לתמנה

פרק יד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ - 10 דק'

חידת שמשון

פרק יד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ - 10 דק'

האישה העזתית

פרק טז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ - 10 דק'

שמשון ודלילה

פרק טז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ- 10 דק'

פסל מיכה

פרק יז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ- 10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כיבוש בזק

פרק א |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

כיבוש ירושלים וקרית ספר

פרק א |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

כיבושי שבט יהודה

פרק א |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

המלאך בבוכים ומעגל הספר

פרק ב |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

עתניאל אהוד ושמגר

פרק ג |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

מלחמת דבורה וברק

פרק ד |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

שירת דבורה

פרק ה |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

המשך שירת דבורה

פרק ה |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

מינוי גדעון

פרק ו |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

גדעון וצבאו

פרק ז |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מרדף גדעון אחרי זבח וצלמונע

פרק ח |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

אבימלך

פרק ט |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

תולע, יאיר והשיעבוד לבני עמון

פרק י |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

יפתח וזקני גלעד

פרק יא |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

יפתח ומלך בני עמון

פרק יא |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

בת יפתח

פרק יא |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

יפתח ובני אפרים

פרק יב |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

אבצן אלון ועבדון

פרק יב |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

בשורת המלאך לאם שמשון

פרק יג |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

בשורת המלאך למנוח

פרק יג |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

הירידה לתמנה

פרק יד |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

חידת שמשון

פרק יד |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

השריפה באמצעות השועלים

פרק טו |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

הלחימה בלחי החמור

פרק טו |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

האישה העזתית

פרק טז |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

שמשון ודלילה

פרק טז |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

פסל מיכה

פרק יז |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

מינוי הלוי לכהן לפסל מיכה

פרק יז |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

בני דן מבקרים את מיכה

פרק יח |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

כיבוש ליש וגניבת הפסל

פרק יח |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

השבת הפילגש מבית אביה

פרק יט |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

ההתעללות בפילגש

פרק יט |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

ההתאספות למלחמה

פרק כ |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

ההכנות למלחמה על שבט בנימין

פרק כ |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

ההפסד הכפול של ישראל לבנימין

פרק כ |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

המלחמה השלישית מול בנימין

פרק כ |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

חשבון הנפש לאחר המלחמה

פרק כא |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

חטיפת המחוללות

פרק כא |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
קשר חי