עתניאל, אהוד ושמגר | פרק ג

עתניאל ועכסה - מנהיגות משלימה

מהו תפקידו של סיפור נחלתה של עכסה? איזה אפיק של מנהיגות היא מחדשת בדור השופטים, וכיצד מנהיגותה משתלבת...

כ - 70 דק'

בין כלב לעתניאל

שמו של כלב מוכר וידוע אבל אישיותו ופועלו לוטים בערפל וכמו גם קשריו המשפחתיים

כ-70 דק'

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק ג'

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א) וְאֵלֶּה הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הִנִּיחַ יְקֹוָק לְנַסּוֹת בָּם אֶת...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

כושן רשעתיים

פרק ג | מי היה כושן רשעתים מלך ארם נהרים ומדוע חזל משווים אותו ללבן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

עתניאל

פרק ג | מדוע כתוב שעותניאל קודם שפט את ישראל ורק אח"כ יוצא למלחמה ומושיע את ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

אהוד בן גרא שאלות על הסוגייה

פרק ג | מדוע אהוד היה צריך להרוג את עגלון בשביל לנצח על עגלון, הרי היה להם צבא גדול? ומדוע חשובה העובדה שאהוד...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

שלטון המואבים

פרק ג | מדוע המשיח בא ממואב?מה האידאל של מואב ומה עם ישראל צריך ללמוד מהם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

אהוד בן גרא

פרק ג |מה אהוד בא להוסיף לעם ישראל בזה שהרג את עגלון? מדוע אהוד היה חבר של עגלון, והאם היתה זו חברות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

אהוד בן גרא איש ימיני ושמגר בן ענת

פרק ג | מדוע שמגר מוזכר רק בפסוק אחד? מה פרוש השם שמגר בן ענת? ומדוע דוקא פלישתים נלחמו בישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

הסבר על שבט שמעון

פרק ג | למה לרבי יהודה היה ברור ששמגר משבט שמעון? מה עניינו של שבט שמעון באופן כללי?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

שמגר בן ענת

פרקים ג-ד | מי היה אבא של שמגר? מה שבט שמעון בא ללמד את עם ישראל? ומדוע ברק לא מוכן לצאת למלחמה בלי דבורה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

מלחמת מצווה

פרק ג | מהו המכוון האלוקי בהשארת עמי כנען בארץ ישראל? העמקה במצוות מלחמה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

הפלשתים

פרק ג | העמקה בזהותם של הפלשתים וההשלכה לדורנו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

אהוד בן גרא

פרק ג | מה המשמעות העמוקה שאהוד בן גרא היה משבט בנימין

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

התשועה ביד אהוד בן גרא

פרק ג | למה הנביא מדגיש כבר בתחילת הסיפור שאהוד היה איטר יד ימינו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

שמגר בן ענת

פרק ג | למה לא מסופר מאיזה שבט היה? כמה זמן שפט? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

עתניאל ואהוד

פרק ג | ד' בכוונה השאיר גויים בארץ כדי שבני ישראל ידעו להלחם דרך הטבע.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים

כ40 דק'

עתניאל בן קנז

פרק ג | דמותו המיוחדת של עתניאל בן קנז על פי חז"ל |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שופטים

אהוד בן גרא

פרק ג | למה אהוד בן גרא השתמש דווקא בחרב פיפיות? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שופטים

"ותהי עליו רוח ד'"

פרק ג | בפרק ג' פסוק י' נאמר על עתניאל בן קנז: "ותהי עליו רוח ד' וישפט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן ד' בידו את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

סיכום הקדמה- יהודה יעלה

פרק א |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - שופטים

כ-70 דק'

המפגש בין אהוד ועגלון - יכולת דיבור ועדינות מול גסות ופראיות כנענית

פרק ג | אהוד "היתר יד ימינו", יש לו נכות ביד ימין. עמ"י שולחים דווקא בידו מנחה. למה הם נותנים לאיש נכה לתת...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שופטים

כ-40 דק'

אהוד בן גרא

פרק ג | תמיד הבעיה שנפגוש היא תהיה מתאימה לבעיה שלנו, פוגשת את החולשה שלנו.

מתוך סדרת השיעורים:
בימי שפוט השופטים

כ60 דק'

עתניאל מול קואליציית העמים מצפון

פרק ג | בתחילת תקופת השופטים הותקפו ישראל משלושה כיוונים בתקופה קצרה. ההתקפה מן הצפון לא היתה על ידי עם בודד,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

אהוד בן גרא על רקע פילגש בגבעה

פרק ג | מה היתה תרומתו של אהוד, השופט משבט בנימין לתקופת השופטים? ומדוע כה חשוב להזכיר את עובדת היותו איטר יד...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

שמגר בן ענת ותחילת דבורה וברק

פרקים ג-ד | לאיזה שבט השתייך שמגר? ומה היה מקור הכח של שבטו להכות את הפלשתים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

מהו מקור הכח הגדול של הפלשתים מול ישראל?

בשיעור זה נברר את אחת השאלות הקשות: מדוע דוקא פלשתים שפלשו מאיי הים לארץ ישראל, הם בעלי כח כה רב מול ישראל?...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עתניאל ועכסה - מנהיגות משלימה

מהו תפקידו של סיפור נחלתה של עכסה? איזה אפיק של...
הרב אלישב אביחיל כ - 70 דק'
שיעור

עיון בדמותו של עתניאל בן קנז

הרב יעקב ידיד
שיעור

בין כלב לעתניאל

שמו של כלב מוכר וידוע אבל אישיותו ופועלו לוטים...
הרב יואל מנוביץ' כ-70 דק'
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק ג'

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א)...
ושננתם
שיעור

כושן רשעתיים

פרק ג | מי היה כושן רשעתים מלך ארם נהרים ומדוע חזל...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

עתניאל

פרק ג | מדוע כתוב שעותניאל קודם שפט את ישראל ורק...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

אהוד בן גרא שאלות על הסוגייה

פרק ג | מדוע אהוד היה צריך להרוג את עגלון בשביל...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שלטון המואבים

פרק ג | מדוע המשיח בא ממואב?מה האידאל של מואב ומה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

אהוד בן גרא

פרק ג |מה אהוד בא להוסיף לעם ישראל בזה שהרג את...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

אהוד בן גרא איש ימיני ושמגר בן ענת

פרק ג | מדוע שמגר מוזכר רק בפסוק אחד? מה פרוש השם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

הסבר על שבט שמעון

פרק ג | למה לרבי יהודה היה ברור ששמגר משבט שמעון?...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שמגר בן ענת

פרקים ג-ד | מי היה אבא של שמגר? מה שבט שמעון בא...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מלחמת מצווה

פרק ג | מהו המכוון האלוקי בהשארת עמי כנען בארץ...
הרב אריק אוריאל
שיעור

הפלשתים

פרק ג | העמקה בזהותם של הפלשתים וההשלכה לדורנו |...
הרב אריק אוריאל
שיעור

אהוד בן גרא

פרק ג | מה המשמעות העמוקה שאהוד בן גרא היה משבט...
הרב אריק אוריאל
שיעור

התשועה ביד אהוד בן גרא

פרק ג | למה הנביא מדגיש כבר בתחילת הסיפור שאהוד...
הרב אריק אוריאל
שיעור

שמגר בן ענת

פרק ג | למה לא מסופר מאיזה שבט היה? כמה זמן שפט? |...
הרב אריק אוריאל
שיעור

עתניאל ואהוד

פרק ג | ד' בכוונה השאיר גויים בארץ כדי שבני ישראל...
הרב טוביה לפשיץ כ40 דק'
שיעור

עתניאל בן קנז

פרק ג | דמותו המיוחדת של עתניאל בן קנז על פי חז"ל...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

אהוד בן גרא

פרק ג | למה אהוד בן גרא השתמש דווקא בחרב פיפיות?...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

עתניאל בן קנז

פרק ג |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

איטר יד ימינם

פרק ג |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

"ותהי עליו רוח ד'"

פרק ג | בפרק ג' פסוק י' נאמר על עתניאל בן קנז:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סיכום הקדמה- יהודה יעלה

פרק א |
הרב נתן רוטמן כ-70 דק'
שיעור

המפגש בין אהוד ועגלון - יכולת דיבור ועדינות מול גסות ופראיות כנענית

פרק ג | אהוד "היתר יד ימינו", יש לו נכות ביד ימין....
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

אהוד בן גרא

פרק ג | תמיד הבעיה שנפגוש היא תהיה מתאימה לבעיה...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

עתניאל מול קואליציית העמים מצפון

פרק ג | בתחילת תקופת השופטים הותקפו ישראל משלושה...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

אהוד בן גרא על רקע פילגש בגבעה

פרק ג | מה היתה תרומתו של אהוד, השופט משבט בנימין...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

שמגר בן ענת ותחילת דבורה וברק

פרקים ג-ד | לאיזה שבט השתייך שמגר? ומה היה מקור...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

מהו מקור הכח הגדול של הפלשתים מול ישראל?

בשיעור זה נברר את אחת השאלות הקשות: מדוע דוקא...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

עתניאל אהוד ושמגר

פרק ג |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

שופטים פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ספר שופטים מוקלט - פרק ג

מערכת בני ציון
שיעור

שופטים מוקלט - פרק ג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

"ויהי יעבץ נכבד מאחיו"

הרב יואל מנוביץ' כ-43 דק'